O Velké Karmické Radě

Karmická Rada je orgán složený z osmi Vzestoupených Mistrů, kteří nesou zodpovědnost za udržování spravedlnosti v této soustavě světů tím, že určují karmu, darují milost a stanovují odplatu pro každou duši.

 

Členové Karmické Rady jsou: Veliký Božský Směřovatel, Bohyně Svobody,  Vzestoupená Mistryně Nada , Elohim Cyklopea, Pallas Athéna – Bohyně Pravdy, Porcie – Bohyně Spravedlnosti, Kuan Jin – Bohyně Milosrdenství a Soucitu, Buddha Vairóčana – jeden z pěti Džhán Buddhů.

Mistři Karmy jsou naši Božští zastánci, kteří slouží jako prostředníci mezi lidmi a jejich karmou.

Všechny duše musí předstoupit před Karmickou Radu před a po své inkarnaci na Zemi, přijmout své poslání a karmický úděl pro každý další životní cyklus a prohlédnout si jeho splnění po jeho dokončení.

Prostřednictvím andělů-kronikářů mají Mistři Karmy přístup ke kompletním záznamům inkarnací každé duše na Zemi. Rozhodují o tom, kdo, kde a kdy se inkarnuje. Posílají duše do rodin a států, odměřují břemeno karmy, které musí být vyrovnáno.

Karmická Rada v součinnosti s individuální JÁ JSEM Přítomností a Já Krista rozhoduje, jestli si duše již zaslouží právo zbavení se kola karmy a kola reinkarnací.

Ze Svého velkého milosrdenství Bůh pomazal těmto bytostem, aby vystupovali jako prostředníci mezi dokonalostí Zákona a nedokonalostí těch, kteří vypadli ze stavu blaženosti.

Mistři Karmy určují cykly individuální karmy, skupinové, národní a planetární karmy a při tom se vždy snaží uplatnit Zákon tak, aby dali lidem nejlepší možnost pro duchovní růst.

Když Mistři Karmy uvolní spirálu karmy pro planetu, celá elementální říše se účastní jejího sestupu, a to vždy odpovídá zákonu cyklů.

Elementálové byli vždy hlavním nástrojem pro realizaci karmické odplaty za lidský nesoulad.

Nejstarší záznam, který máme o tomto jevu, je spojen s ponořením kontinentu Lemurie do Tichého oceánu před mnoha tisíci lety. Byla to odplata za karmu vytvořenou kněžími a kněžkami, kteří znesvětili posvátný oheň na Božích oltářích.

Změny klimatických podmínek (stejně jako uragány, záplavy, požáry, tornáda a další živelné pohromy) se dějí v důsledku nesprávného využívání tvůrčí síly Svatého Ducha člověkem. Pomocí těchto pravidelných otřesů se příroda zbavuje lidského nesouladu; navrací se rovnováha čtyř přírodních živlů a čistí se a harmonizují se čtyři spodní těla planety.

Jednání Karmické Rady probíhají za zavřenými dveřmi. Vždy to tak bylo a nevzestoupené lidstvo se může dozvědět o tom, co probíhá na těchto jednáních, pouze v té míře, v jaké to Mistři sdělují ve Svých Poselstvích.

Situace na planetě je s každým rokem méně předvídatelná. A Vzestoupení Mistři nemohou předpovědět situaci ani na půl roku dopředu. Proto se jednání Karmické Rady konají ne jako dříve dvakrát do roka, v době letního a zimního slunovratu, ale čtyřikrát ročně.

Členové Karmické Rady se scházejí v Chrámu Royal Teton, aby projednali žádosti nevzestoupeného lidstva. Dispenzace dopisů Karmické Radě zatím probíhá dvakrát ročně, ve dnech zimního a letního slunovratu.

Hlavní starostí Karmické Rady v posledních letech je otázka, jak dosáhnout stabilního vyváženého rozvoje planety Země.

Veškerá rozhodnutí Karmické Rady se důsledně projednávají s Velkým Centrálním Sluncem.

Zpravidla žáci Vzestoupených Mistrů píší osobně Karmické Radě dopisy-žádosti a prosí v nich o darování energie, milost a pomoc při uskutečňování konstruktivních plánů a záměrů. Tyto dopisy jsou požehnány a spáleny. Potom přenesou andělé éterickou matrici těchto dopisů do Chrámu Royal Tenton, kde je čtou Mistři Karmy.

Žáci, obracející se s prosbou o pomoc, mohou předložit nabídku, že budou vykonávat nějakou konkrétní službu nebo práci nebo si mohou dát závazek, že budou číst určité množství modliteb nebo prohlášení. Toto mohou Mistři použít jako „počáteční kapitál“ pro realizaci něčeho, co má být prostřednictvím proseb uskutečněno.

 

Autor článku - Marie Flimanová

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA Moudrosti. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství „Sirius“, 2018.

2. Mark L. Prophet, Elizabeth Clare Prophet. Mistří a jejich příbytky. Encyklopedie. - M-Aqua, Moskva 2006.

 

O dopisech Karmické Radě
 

 

Některé zvláštní případy psaní dopisů Karmické Radě
 
 

 

Zdroje:

https://sirius-ru.net/liki/vkp_index.htm

https://sirius-centers.net/karmicheskoe-pravlenie/

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net