Milovaná Nada

členka Karmické Rady

 
 
 

Milovaná Nada - Mistryně Šestého (lila-zlatého) Paprsku míru, pastýře a služby, pomáhá Saint-Germainu ve velikém jednání „shromažďování vyvolených“, která spolu s Ním bude sloužit společnému dílu světové svobody. Mistryně Nada také slouží jako členka Karmické Rady jako představitelka Třetího (růžového) Paprsku Boží Lásky.

Při provádění obou těchto funkcí učí Ježíšovy cesty - cesty osobního Křistobytí ve službě Bohu a lidem přez službu Životu.

V Atlantidě Nada praktikovala umění léčení a sloužila jako kněžka v Chrámu Lásky.     

Éterická kopie tohoto chrámu ve tvaru růže se nachází nad New-Bedfordem v statu Massačusetts. 

 

V jiných inkarnacích byla Nadova profesionální činnost zpravidla spojena s právem, což jí umožnilo shromažďit bohaté zkušenosti v oblasti ochrany utlačovaných duší Země. 

Prostřednictvím meditací na Boží Zákon během Služby v chrámu si uvědomila, že Zákon je spolehlivou zbraní, kterou by se Matka měla uchýlit k ochraně svých dětí před zákeřností tohoto světa.  ... <...>

 

<...>

 

Ve svém Poselství  17. prosince 2009 "Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte", Milovaná Nada řiká:

 

"Skrze tohoto posla přicházím poprvé."

<...>

"Ve vašich rozumech jsou určitá očekávání, která se týkají Vašich možností sloužení Bratrstvu."

<...>

"Budete-li něco potřebovat, abyste mohli začít svou službu, kromě toho, co už máte, použijete nápovědu svého tělesného rozumu. Vše co potřebujete, abyste mohli sloužit Bratrstvu, je Vaše .přání. A víc nic není nutno. Můžete začít službu přímo tam, kde se v daném okamžiku nacházíte. Vše co v daném okamžiku děláte, můžete nasměrovat ke službě Bratrstvu."

<...>

 "Jakákoliv drobná a nenápadná činnost, kterou v životě děláte, můžete dělat s velikou Láskou. A děláte-li drobné činnosti s velikou Láskou, ...  pak už sloužíte Bratrstvu."

<...>

"... pouze tehdy, když se poučíte v drobnostech života, v každodenních činnostech nacházet body uplatnění Vašich dobrých duševních vlastnosti, pouze tehdy, když žádné vnitřní zmatky nebudou moci narušovat Váš vnitřní pokoj a harmonii, pouze tehdy se otevře další možnost vaší služby. A Vy pak můžete použít už nabyté kvality v nové etapě služby Bratrstvu, které jsou neoddělitelné od služby Životu."

<...>

"Do té doby, než se nenaučíte v detailech života nacházet velikou službu, nebudete moci postupovat po Cestě."

<...>

"Ve Vašem světě je obrovský nedostatek této vlastnosti, pravé služby Životu, která je automaticky i službou Bratrstvu, protože Veliké Bílé Bratrstvo považuje za svůj hlavní úkol sloužit lidstvu na Zemi."

<...>

"Musíte se více zamyslet nad tím, co Vám překáží projevit Božské vlastnosti v životě, a postupně, krok za krokem se zbavovat všeho, co Vám překáží.

Nebyla bych Vznešenou Vládkyní, kdybych nepřijala veškeré toto učení, které Vám předávám, v praxi ve svých vtěleních. Prošla jsem pozemskou školou a teď mám možnost velké služby lidstvu. 

 

Nemyslete si, že Váš vztah k práci, k lidem, rostlinám nebo živočichům zůstane bez povšimnutí, pokud Vaše dobré činy a skutky nemají svědky. Vše je uchováno v záznamech Akaši, veškerá Vaše práce, myšlenky, pocity nebo skutky, ať už záporné či kladné. Zamyslete se nad tím, kráčejte životem opatrně, nezanechávejte za sebou astrální ani mentální odpad.

 

Nechť je veškerá Vaše pouť životem doprovázena jen Láskou a vůní růží! 

S Láskou JÁ JSEM Nada."

 

Nada učí v Ježíšově Příbytku, který se nachází v éterické oktávě nad Saúdskou Arábií. V tomto Příbytku mnoho Ježíšových učedníků obdrželo poučení přímo od Jeho Nejsvětějšího Srdce. Pod Nadovým vedením získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti Boha - ovládnutí emocí a uklidnění nestřídmých vášní těla tužeb.

Toho dosáhnete zvládnutím čakry solar plexu, která je nástrojem Šestého paprsku, místa, ze kterého vyzařujete vibrace klidu a míru. Paprsek Nady odpovídá paprsku dispenzace věku Ryb a Ježíš je Velkým Učitelem na tomto Paprsku: On je Kníže Světla. Ve stopách Ježíše Krista nás Nada učí Jeho Cestě. Následovala ho jako Pán Šestého paprsku, když Ježíš převzal funkci Světového Učitele v roce 1956.

Nada také slouží v Сhrámu Růže; Její Příbytek se nachází nad New Bedford, Massachusetts, USA. Tento Příbytek je ve tvaru růže, jejíž každý okvětní lístek je místností představující jedno zasvěcení v plameni lásky. Tento Příbytek je éterickou analogií Chrámu Lásky na Atlantidě, ve kterém byla Nada kdysi kněžkou. Uprostřed kláštera hoří plamen Božské Lásky podporovaný bratry a sestrami Třetího paprsku kvůli léčení pozemského vývoje Láskou.

Nada je zasvěcenec a mistr na cestě Rubínového paprsku. Učí nás, jak otevřít růži srdce, pomáhá nám rozvíjet citlivost srdce, přijímat od Ducha Svatého dar jiných jazyků a jazyky vykládat.

Nada věnuje velkou pozornost zasvěcení a podpoře rodiny Věku Vodnáře. Spolu s legiemi andělů, kteří slouží mládeži, pomáhá také dětem světa.

Lady Nada stále věnuje velkou pozornost rodinným a dětským problémům.

 

 

 

Ve svém Poselství ze dne 26. června 2014, která byla předána prostřednictvím Tat´jany Nikolajevny Mikušiny, Nada říká:
 

Já Jsem Nada.

Dnes jsem přišla na mírový rozhovor o otázkách, které se týkají téměř každého, kdo žije na planetě Zemi.

Přišla jsem mluvit o rodině, o domově, o tom, co je nedílnou součástí lidského života a bez čeho by lidský život nebyl úplný a harmonický.

<...>

Právě je to rodina, její blahobyt je jádrem zdravé společnosti.

Napadlo vás někdy, že vytvoření božského prostředí ve většině rodin státu je schopno vytvořit společenské vztahy v tomto státě v jedné generaci, které splňují nejvyšší kritéria morálky a mravnosti?
Proto je to rodina, právě vztahy v rodině a k dětem -  to je to, na co je třeba nasměrovat úsilí přední části společnosti. 

<...>

Abyste byli ve své rodině vždy šťastní, potřebujete ve své rodině na prvním místě uctívání Nejvyššího Morálního Zákona – jak se Boží Zákon ve vašich životech běžně nazývá.

<...>

když celý svůj život podřídíte Nejvyššímu Zákonu, pak budou vaše rodinné vztahy postaveny na vysokých standardech morálky a mravnosti.

<...>

řeknu vám, že především v rodině musí vyrůst nejvyšší morální ideály. 

<...>

všechno ve vašem životě je důležité. A každý váš krok vytváří důsledky, které mohou přinést štěstí nebo neštěstí.

 

Ve skutečnosti jste tvůrcem svého vlastního štěstí.

 

Je nutné pouze neustále udržovat vědomí a neustále cítit vaši jednotu s Bohem.

 

Já Jsem Nada

 

 
Klíčovou notou Nady je romance "Úsvit" Ruggera Leoncavalla.
 
Všechná Poselství Milované Nady: 

 

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

 17. prosince 2009   

 

Především by v rodině měly vyklíčit nejvyšší morální ideály

26. června 2014

 

Článek připravila Maria Fliman
 
 

Seznam literatury:

1. Mikušina T.N. KNIHA Moudrosti. Poselství Mistrů. - Omsk: Vydavatelství SiriuS, 2018.

2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Clare. Mistři a Jejich Sídla. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

3. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Clare. Mistři Sedmi Paprsků. - M: Longfellow, 2008.

 

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/karmicheskoe-pravlenie/nada.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net