Veliký Božský Směrovatel

Manu Sedmé Kořenné Rasy

 
 

 

Veliký Božský Směrovatel je Vysoce Kosmická Bytost. Říká:

„Jsem známý jako Velký Božský Směrovatel, protože jsem spojil své vědomí s kosmickými cykly Božského záměru kvůli nesčíslným vesmírům světla.“ 

 

Božské vedení je stavem vědomí v Bohu. To je dokonalá znalost Jeho plánu pro všechen život. Nakonec tato znalost obsahuje nejen vedení, ale také jeho logické dokončení, což se projevuje vykonanou činností. 

Kdysi dávno, ještě předtím, než naše duše přemýšlely o spojení s Bohem, si tento Zasvěcenec Slunečních Mistrů uvědomil potřebu životních vln nacházejíсh se zde dole, znát plán a projít životem, bezpochybně následovat hlavní hvězdu Bytí, aby tento plán splnil jako kopie maticy světla, jako uvědomělou myšlenku, jako motiv a připravenost, vytvářející  moment pro splnění, nebo jako realizace v Hmotě, jako fyzické vtělění, ukončení cyklu.

 

Jméno Zasvěcence je odvozeno od názvu plamene, který uctíval. Takže bezejmenný, který uctívá Boha jako Zákon dokonalého směru, se stal známým jménem Velikého Božského Směrovatele, protože díky uctívání byl ztotožněn s předmětem uctívání a poté se stal uctívaným. A funkce v kosmické hierarchii - „Veliký Božský Směrovatel“ - se stala jeho Boží vidění. Dávno prošel zasvěcením, které ho povýšilo na kosmické úrovně služby a dalo mu právo stát se Manu Sedmé Kořenné Rasy.

 

Manu Kořenné Rasy je zákonodárce,  stanovující Božský plán celé evoluce. Manu je archetypem pro životní vlny všech duší, které se ztělesňují na Zemi v určitém časovém období.

Tento archetyp je Božský Obraz a podoba, díky níž jsou duše vytvářeny, a vzor  jejich osudu.

Sedmá kořenová rasa je předurčena k inkarnaci pod vedením Velikého Božského Směrovatele.

Jeho Kauzální Tělo představuje obří modrou sféru  obklopující celou planetu. V této sféře  se nachází silová pole, skrze která se uskutečňuje vysvobození Božího vedení.

Před zaplavením Atlantidy, když Noah právě stavěl svůj  koráb a varoval lidi o blížící se Velké Potopě,Veliký Božský Směrovatel vyzval Saint-Germaina a několik věrných kněží, aby přesunuli plamen svobody z Chrámu Očištění, který se nachází v kubánském regionu, v bezpečné místo - na úpatí Karpat v Transylvánii. Zde oni prodloužili šíření světla svobody a vykonávali tento posvátný rituál i když byla karma lidstva vyžadována božím příkazem. Když se Atlantida potopila, byl Chrám Očištění přemístěn do éterické roviny.

 

V následných vtělěních Saint-Germain a jeho následovníci pod vedením Velikého Božského Směrovatele znovu otevřeli tento plamen a pokračovali v chránění  svatyně. Později  Veliký Božský Směrovatel za pomoci svého učedníka ustanovil posvátné obydlí v místě kde byl plamen, a založil Rákóczi Dům - maďarský královský dům.  Mistr Rákoczi, jak někdy nazývají Velikého Božského Směrovatele, i nadále udržuje fokus svobody pro východní a západní Evropu v Rakocziho Paláci v Transylvánii. Toto obydlí bylo kdysi ve fyzické rovině, ale nyní je v éterické.

 

Veliký Božský Směrovatel podporoval Evropu během tisíciletí. Je učitelem Saint -Germaina a mnoha dalších Mistrů, včetně Ježíše a El Moryi.

  

 

Veliký Božský Směrovatel ani v naší době nezanechal lidstvo Země bez vedení, bez jeho Božského vidění.

 

V XXI století, počínaje rokem 2005, přišel jedenáctkrát a předával své Učení skrze Posla Velikého Bílého Bratrstva Tat´ánu Nikolaevnu Mikušinu.

Takto mluví o sobě: 

«JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel. Znáte mě jako člena Karmické Rady a Učitele Saint-Germaina. Ne vždy se snažím jít na veřejnost a obvykle určuji směr duchovního rozvoje společnosti jako by ze zákulisí».

 

Učení Velikého Božského Směrovatele jsou hluboká a mnohostranná.

Říká nám, že proces porozumění Božské Pravdě bude probíhat stále (v Poselství ze dne 13. dubna 2005), a také nás žádá, abychom jednali v životě v souladu se získanými znalostmi a učením (v Poselství ze dne 27. dubna 2006).

Ve svém Poselství 2. červenci 2006  Veliký Božský Směrovatel hovoří a žadá aby poskytly veškerou pomoc, kterou můžete poskytnout našemu Poslu, protože jiný takový průvodce, aby vychovává a dověst na úroveň vědomé práce s Bratrstvím, možná nedostáneme v nejblížší době. Proto aby jsme s vděčnosti přijmáli naše Poselství. 

 

V Poselství „Učeni o duchovních praktikách“ ze dne 4. července 2009 jsme obdrželi nejdůležitější vedení ke konání.

 

V Poselství ze dne 20. prosince 2009 Veliký Božský Směrovatel poukázal na  nejdůležitější vlastnosti pracovníků:

«O stupni vývoje lidstva hovoří pouze fakta o nezištné službě. Pochopte, že následující etapa, do níž musí lidstvo vstoupit, bude vázána na principiálně odlišném vztahu mezi lidmi. Především musí být nezištnost, za druhé - služba. Oba tyto charakteristické momenty jsou možné pouze na základě bezpodmínečné Lásky a nekonečné Víry. Ohlédněte se proto kolem sebe a podívejte se, kdo z Vašeho okolí je připraven na tuto následující etapu lidských vztahů.»

 

Poselství ze dne 30. prosince 2010 hovoří o důležitosti výběru cesty a pevním následování v správném směru, aby se neotočit na jiné trasy.

 

Ve své posledním Poselství z 25. června 2013, předané lidstvu skrze Posla Velikého Bílého Bratrstva Tat´ánu Nikolaevnu Mikušinu, dává Veilký Božský Směrovatel pokyn, že Bůh je vždy s námi a že můžeme být v Bohu neustále:

«Přišel jsem v tento den proto, abych vás vedl po vaší Božské Cestě. Pevně doufám, že vy všichni, kteří čtete toto moje Poselství, kráčíte po Cestě k Bohu. <...> Všechno, moji milovaní, je určováno vámi samotnými. Není na světě nikdo, kdo by vás nutil zažívat negativní stavy vědomí. Jediným člověkem na celém světě, který je toho schopen, jste vy sami. A nikdo jiný.

 

Proto bych vám doporučil začínat každý den tím, že přijdete k zrcadlu a usmějete se na sebe. Je to ten nejjednodušší způsob, a je dostupný i těm z vás, kteří se domnívají, že jsou ubozí, nešťastní a opuštění.

 

Stáváte se tím, kým si myslíte, že jste. To je zákon prostředí, ve kterém žijete. Pro začátek je nezbytné, abyste změnili představy o sobě. Musíte přesvědčit sami sebe, že je s vámi všechno v pořádku. A, a to je nejdůležitější, musíte přesvědčit sami sebe, že s vámi je Bůh. 

 

Co se s vámi ve vašem životě může stát, jestliže sám Bůh s vámi přebývá a stará se o vás? Přebývání v Bohu, vědomí Božského – to je prostě stav vašeho vědomí. A pokud si přejete neustále přebývat v Bohu, pusťte jej nejprve do svého srdce, a On se po nějakém čase zmocní celého vašeho bytí. Stejně jako slunce ozařuje celou zemi a vše okolo, bude skrze vás Bůh  zářit světu.»

 

Veliký Božský Směrovatel udržuje fokus v Jeskyni Světla v Indii, v srdci Himalájí (kromě duchovního Domu Světla, který se nachází v Rakocziho Paláci, v Karpatech v Transilvánii).

 

Veliký Božský Směrovatel  - Veliký Zasvětitel na Cestě Vzestoupení. Jedním z úkolů Jeskyně Světla je připravení kandidátů na vzestoupení a urychlení na jejich cestě. Veliký Božský Směrovatel zde využívá svou moc k očištění čtyř nižších těl pokročilých Zasvěcených od určité části jejich karmy, aby jim očištěné vodiče mohli před Vzestupem poskytnout kosmickou službu ve světě formy.

 

Někdy se nevzestoupené životní proudy odebírají ve svých jemných tělech do Příbytku Bratrstva ,aby jim poskytly přípravu na zvláštní službu ve světě formy, která vyžaduje nadlidskou sílu a ovládnutí určitých dovedností, které lze předat na nevzestoupeného žáka pouze v Posvátnych Sídlech.

Také Ježíše brali před závěrečnou tříletou službou do Přibytků Luxoru a do Chrámu Modrého Lotosu.

Když je taková dispenzace udělená důstojně žákům, jsou schopni skvěle splnit zbytek své služby života, protože jejich vědomí se stává dokonalým ohniskem ve světě formy pro propuštění jediného Ducha Velkého Bílého Bratrství.

Ti, kteří dostanou takovou příležitost, aby byli „zdokonaleni“ ještě předtím, než dosáhnou svého konečného zasvěcení a vzestupu do světla, ukazují zázraky, demonstrují alchymii a ovládají síly přírody a elementárního života.

 

Veliký Božský Směrovatel je členem Dardžilingové Rady a členem Karmické Rady, který slouží v Karmické Radě na Prvním paprsku - paprsku Boží Svaté Vůle.

Ujímá se také dvanácté linie kosmických hodin dvanácti solárních hierarchií a podporuje plamen Boží moci hierarchie Kozoroha jménem evoluce této sluneční soustavy a pomáhá lidem Země překonat jejich lidské nedokonalosti.

On je často zobrazován se širokým modrým pásem posetým zářícími modrými drahokamy a oslnivě jasnými paprsky světla vyzařujícími z jeho srdce, krku a hlavy. Tyto paprsky světla jsou velmi mocné.

Můžete se spojit s těmito paprsky a získat ochranu Mistra. Umístí modrý pás kolem vás na éterickou úroveň, aby ochránil čakry a pomůže přitáhnout váš božský plán.

 

Klíčovou notou Velikého Božského Směrovatele je „Rakocziho pochod“ z „Maďarské rapsody č. 15“  Franze Liszta.

 

Článek připravila Maria Fliman

Editovalа Elena Ilyina

 

Seznam literatury:

1. Mikušina T.N. KNIHA MOUDROSTI. Poselství Mistrů. - Omsk: Vydavatelství SiriuS, 2018.

2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Clare. Mistři a Jejich Sídla. Encyklopedie - M: M-Aqua, 2006.

 

 

Všechná Poselství Velikého Božského Směrovatele:

 

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě. 

13. dubna 2005

 

30. prosince 2005

 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net