Buddha Vairóčana - člen Karmické Rady

 
 
 
 

Jméno Vairóčana znamená "Ten, kdo je jako Slunce" nebo "Zářící Světlo".

Vairóčana reprezentuje jak jednotu, tak zdroj Dhyanských Buddhů. Jeho moudrost je moudrost Dharmadhatu.

Dharmadhatu je království Pravdy, ve kterém je všechno tak, jak je.

Moudrost Vairóčany je také nazývána všezahrnující moudrostí Dharmakayi.

Dharmakaya - Tělo Zákona, nebo dokonalá povaha Buddhy.

Transcendentální moudrost Vairóčany otevírá říši vyšší reality a neutralizuje jed nevědomosti nebo klamů.

Buddha Vairóčana udržuje matricu dokonalého projevu pro projevený svět. Vairóčana stojí mezi skutečným světem a projeveným vesmírem. Skrze Něhož, skrze Jeho energetická centra, vzniká spojení mezi světy. Jeho moudrost je považována za zdroj i výsledek veškeré moudrosti dhyanských Buddhů. Buddha Vairóčana vchází do Mandaly pěti Dhyanských Buddhů a reprezentuje nejjemnější část této Mandaly. Pět Dhyani Buddhů je Vairóčana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha a Amoghasiddha. Pět Dhyanských Buddhů je nebeskými Buddhy, kteří jsou během meditace vizualizovány.

 

 

Slovo "Dhyani" pochází ze sanskrtu "Dhyana", což znamená "meditace". Dhyani Buddhové jsou také nazvaní "Džipové" (“Vítězové”, nebo “Dobyvatelé”) a jsou považováni za velké léčitele mysli a duše. Nejsou to historické postavy jako Gautama Buddha; jedná se o transcendentní bytosti, symbolizující univerzální božské principy nebo síly. Představují různé aspekty osvíceného vědomí a vedou k duchovní přeměně. Meditativní síly jsou také silami tajných paprsků a Dhyanští Buddhové drží klíče k zvládnutí pěti tajných paprsků.

Každý Dhyani Buddha je spojován s určitými atributy a symboly. Každá osoba reprezentuje jednu z pěti moudrostí, které jsou protijedem pěti smrtelných jedů - nevědomosti, hněvu, touhy, hrdosti, závisti, které jsou nesmírně nebezpečné pro duchovní růst člověka a prodlužují jeho spojení s fyzickou existencí. Každý Buddha řídí jeden ze směrů vesmíru a jeden z kosmických říší: éterem, vodou, zemí, ohňěm a vzduchém. Dhyanští Buddhové také představuje pět skandů - součástí života vesmíru i lidské osoby. Tyto složky jsou podstatou vědomí, formy, pocitu, vnímání a dobrovolné činnosti.

Navíc, každý Dhyani Buddha je spojován se zvláštní barvou, mudrou (okultní znamení, tvořené prsty), zvířetem, které podporuje jeho trůn, posvátným symbolem, a bidžou (kořenová slabika).

Bidža představuje podstatu Dhyaniho Buddhy. To může být kombinováno s posvátným zvukem OM a jménem tohoto Buddhy vytvořit mantru - sérii mystických zvuků, které nesou intimní význam.

Buddhisté často zobrazují Dhyani Buddhů v Mandale.

Mandala, sanskrtské slovo, které znamená „kruh“, je v tibetských textech přeloženo jako „centrum“ nebo „to, co obklopuje“.

Mandala jako kruh znamená plnost, úplnost a dokonalost buddhovství.

 

 

Mandala je také „okruh přátel“ - zhromáždění Buddhů. Toto je posvátný, posvěcený prostor, ve kterém nejsou žádné překážky, nečistoty nebo účinky, které by odváděly pozornost.

Buddha Vairóčana se obvykle nachází v centru Mandaly Dhyani Buddhů

Barva Buddhy Vairóčana je bílá (nebo modrá), symbolizující čisté vědomí.

 Vairóčana vládne éteru a představuje skandu vědomí.

Vědomí odpovídá moudrosti Dharmadhatu.

Symbolem Vairóčany je Dharmachakra - kolo učení, nebo kolo Zákona.

To znamená Učení Buddhy.

 

Jeho osm jehlic představuje Ušlechtilá Osmidílná Stezka kterou Gautama ve svém prvním kázání prohlásil, když dosáhl osvícení. Lotosový trůn Vairóčany  je podporován lvem, symbolem odvahy a síly, stejně jako ctižádostivého, rozvíjejícího se ducha. Mudra Vairóčany je Mudra Dharmachakra je gesto rotace kola Učení.

 

 

Protože tento Buddha představuje moudrost všech Buddhů, bidža, kořenová slabika Vairóčana, je univerzálním zvukem Om. 

Jeho mantrou je Om Vairóčana Om.

Buddha Vairóčana je osmým členem Karmické Rady - skupiny duchovních pozorovatelů, kteří vykonávají karmickou spravedlnost za vývoj tohoto systému světů. 

Buddha Vairóčana v této těžké době nezanedbával lidstvo Země a předával své Učení z Vyšších Éterických oktáv Světla prostřednictvím 

Posla Velkého Bílého Bratrstva Tatiany Nikolaevny Mikušiny.

 

Poselství Milovaného  Vairóčany  jsou proniknuty upřímnou péčí a Láskou - to je pomocná ruka natažená k nám skrze světy.

 

Ve své  prvním Poselství „Největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ost atním» z 16. dubna 2005

Buddha Vairóčana dal tajné znalosti o naší energetické struktuře - o tajných paprscích a o čakrách tajných paprsků:

"JÁ JSEM Buddha jednoho z tajných paprsků a patřím k mandale pěti Dhyani Buddhů. JÁ JSEM také členem Karmické Rady. Musím vám dnes předat některé znalosti ohledně tajných paprsků. Možná víte, že kromě sedmi základních paprsků, kterým odpovídá sedm základních čaker, umístěných podél páteře, existují tajné paprsky. Z učení, předaných v minulosti, víte, že čakry tajných paprsků jsou umístěny na dlaních rukou, na chodidlech a v místě, které bylo probodnuto kopím, když byl Ježíš ukřižován. Možná ale ne všichni ví, že kromě sedmi hlavních čaker jsou podél páteře umístěny také jiné čakry, které se střídají s hlavními čakrami. Tyto čakry jsou také čakrami tajných paprsků."

Dále Buddha Vairóčana uvádí: "Moje čakra je umístěna mezi čakrou solar-plexus a srdeční čakrou. Na mých sochách na ni ukazuji gestem své ruky."

Buddha Vairóčana nám dává Učení spojenou s touto čakrou, která se nachází ve středu hrudi je  čakra Buddhů a Bódhisattvů:

 "Jedná se o centrální čakru a tato čakra se otevírá pouze lidem, kteří mají z minulosti velmi vysoké úspěchy, potvrzené v tomto životě. Tato čakra vás přímo spojuje s vaší JÁ JSEM Přítomností. Je to čakra Buddhů a Bodhisattvů. Člověk, který dostal přístup k energii této čakry, může s její pomocí dle své libosti transmutovat nejen svou, ale i celosvětovou karmu. Proto se říká, že Buddhové a Bódhisattvové jsou ve službě světu a transmutují světovou karmu."

 

Milovaný Vairóčana říká, že Buddhovská modlitba je pulzací čaker, vysvětluje, pro koho je dosažitelný:

"Modlitba Buddhy je pulzace jeho čaker. Modlitba Buddhy se stává dostupnou pouze pro ty jedince, kteří vyrovnali 100% své karmy a složili slib sloužit lidstvu."

 

 

 

Buddha Vairóčana otevřel část závoje, která je spojena se službou Vzestoupených Mistrů. Jejich služba je obvykle lidem neviditelná:

"Každý vtělený Buddha nese na svých ramenou obrovský kus planetární karmy. To je důvod, proč mnozí jedinci, kteří dosáhli úrovně vědomí Buddhy, se snaží o to, aby se vtělili do fyzického těla, podstoupili nezbytná zasvěcení k otevření čaker a začali sloužit světu prostřednictvím modlitby Buddhy. Mnozí Buddhové jsou dnes na Zemi vtělení. A každý takový Buddha nezištně slouží a čistí prostor od karmy na stovky a tisíce kilometrů kolem sebe. Jeden takový Buddha nahrazuje svou službou desítky tisíc čistých mnichů a svatých. <…> Hlavním problémem, se kterým se Buddhové ve vtělení setkávají, jsou hutné a nízké vibrace okolního světa. Prakticky nemohou být ve velkých městech, kde je velká koncentrace lidí. Proto si volí odlehlá místa v divočině, v horách."

 

 

V tomto Poselství Milovaný Vairóčana vysvětlil, že také přišel probudit pamět´ naši duše o povinnostech převzatých před současnou inkarnací:

"Jste mnohem větší, než ten odraz, co vidíte každý den v zrcadle. Jste opravdu mocné duchovní bytosti, které přišly do tohoto světa pro získání lidské zkušenosti. A vaše duše si před vtělením sama vybrala okolnosti vašeho nynějšího vtělení. A věděli jste, že jakkoliv by byla vaše Cesta složitá, splníte svou misi, směřovanou na zvýšení vědomí lidí. <…> 

Pamatujte si, že největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ostatním. Největším služebníkem lidstva je Buddha, pokorně sedící v horách v meditaci a transmutující karmu světa pomocí svých čaker. 

 

 

Neprosím vás, abyste se všichni posadili do pozice meditace a snažili se transmutovat karmu světa. Každý z vás se narodil právě na tom místě, v té zemi a v těch podmínkách, které potřebuje pro dosažení svých úspěchů. A kolem vás jsou pravě ti lidé a ty okolnosti, které potřebují vaši pomoc."

 

Ve svém Poselství  24. prosince 2009 «Ohňě ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především» Milovaný Vairóčana výsvětluje že ve světě Vzenesených Zástupů jsou cenné hodnoty jen vlastností našeho ducha a úrověn nášeho vědomí, protože určují přístup k vševědomí a dokonalosti:

"To, co pro vás je cenností, nemůže v našem světě být považováno za hodné byť sebemenší pozornosti. Pouze hodnoty vašeho ducha, pouze výsledky Vaší osobní snahy, kterou jste schopni získat ve svých vtěleních, mají význam a mohou být v našem světě cenné. <…> Pouze úroveň vědomí určuje náš stupeň přístupu k vševědomostí a všedokonalosti. Vesmírný počítač, v němž jsou informace o veškerém Stvoření je vám přístupný pouze tehdy, kdýž máte odpovídající praxe ducha. Musíte pochopit, že kvality ducha nemají nic společného s množstvím peněz, prestižní funkcí nebo jakýmkoliv postavením ve Vašem světě, které můžete zaujímat nebo se o něj snažíte."

 

Buddha Vairóčana vysvětluje, jak Vyšší Síly určují vhodnost člověka pro další vývoj a co bychom měli mít na starosti v první řádě:

"Duchovní vlastnosti se neprojeví v davu lidí, ale ve vašem každodénním životě.  <... > Je něco, co náleží velkým duchům a projevuje se to od vtělení ke vtělení. V jedné stejné situaci je jeden člověk schopen sebezapření, hrdinství, oběti. Jiný člověk odmítá projev těchto vlastností, aby se zavděčil naplnění momentálních zájmů a zálib. První člověk prokazuje vlastnosti ducha a svou připravenost k dalšímu vývoji. Druhý člověk se snaží ukrýt před činností ducha, schovat se za momentální potřeby, přání a záliby. Podle toho, zda je člověk schopen prokazovat nejlepší vlastnosti ducha v detailech života či nikoliv, posuzujeme jeho způsobilost či nezpůsobilost k dalšímu vývoji."

 

Ohňě ducha, oheň srdce – to je to, co by vás mělo znepokojovat především. Nemusíte se znepokojovat tím, co patří do vašeho světa. Pouze vlastnosti ducha mají význam. To vám říkám. JÁ JSEM Vairóčana. Óm."

 


Článek připravila Maria Fliman

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA MOUDROSTI. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2018.

2. Profeth Mark L., Profet Elizabeth Claire. Mistři a jejich příbytek. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

3. Profeth Elizabeth Clare. Pět dhjánských buddhů a Vadžrasattva. - M.: Longfellow, 2002.

 

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/karmicheskoe-pravlenie/budda_vajrochana.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net