Milovaná Kuan Jin - Bohyně Milosrdenství a Soucitu 

 

 

V buddhismu je Kuan Jin ctěná jako soucitný zachránce, bódhisattvy Milosrdenství.

Kuan Jin - Milovaná Matka a Božská Prostředníce, blízká k každodenním záležitostem svých následovníků, je buddhistická Madona, jejíž role na východě je srovnatelná s rolí, kterou hraje Matka Marie na Západě. Jméno Kuan Še Jin, jak je často nazývána, znamená „tá, kdo pozoruje svět, nebo poslouchá zvuky světa“.

Podle legendy, Kuan Jin se chystala vstoupit do Království Nebes, ale zastavila se na prahu, když slyšela pláč světa.

Služba Kuan Jin je velmi reálná a stará jako svět. Slib bódhisattvy zůstat s lidstvem je posvátné předurčení.

Kuan Jin je ctěná jako patronka žen, námořníků, obchodníků, řemeslníků, těch, kteří jsou stíháni, a těch, kteří chtějí mít potomky.

V srdcích lidí žije neotřesitelná víra v spasitelnou Milost a léčivé síly Kuan Jin.

Přívrženci vyzývají Sílu a milosrdnou přímluvu bódhisattvy a recitují mantru „Om Mani Padme Hum“ („Zdrávím Tě, klenote v lotosu“).

V tradici buddhismu Kuan Jin reprezentuje čínský ekvivalent v ženské formě Boha Milosrdenství a Soucitu Avalokiteshvara, který byl uctíván v Indii a Tibetu před Mahayana buddhismem pronikl do Číny v pátém století.

Podle legendy se Avalokitéšvara narodil z bílého světla, které vyšlo z Amitabha pravého oka, Buddhy Neomezeného Světla, když byl ponořen do extáze.

Tak, Avalokiteshvara (Kuan Jin) je považován za “odraz” Amitabha - příští emanace nebo provedení maha karuna (velký soucit) - vlastnosti které Amitabha sám představujé ve vyšším smyslu.

 

Kuan Jin projeví vlastnosti Milosrdenství a Soucitu pro vývoj Země.

Plamen Milosrdenství je prostředkem, který umožňuje Kristu, aby zastat těch, kteří se dopustili přestupků, ale kteří nejsou schopni nést nápor rychlé náhrady, kterou Zákon vyžaduje pro každé porušení.

Milosrdenství zpomaluje návrat karmy lidstva, drží ruku spravedlnosti až do doby, kdy se jednotlivci mohou stát se silnější a setkat se tváří v tvář s vlastními lidským nedokonalostmi a zvítězít.

Bohyně Kuan Jin slouží v karmické radě jako zástupce Sedmého (fialového) Paprsků.

Oživuje Boží vlastnosti Milosrdenství, Soucitu a Odpuštění.

Milovaný Kuan Jin je věrná svému Svatému předurčení a nadále zůstává s lidstvem a v naší době.

 

Od roku 2005 do roku 2014 předala deset Poselství na Zemi, které přijala Posel Velkého Bílého Bratrstva Tat´ána Nikolaevna Mikušina.

Milovaná Kuan Jin nás velmi pečlivě a jemně, s velkou láskou k našim duším vede k pochopení Milosrdenství a Soucitu jako největších sil ve Vesmíru.

 

"Pokaždé, když vidíte postarší ženu, která sedí v cárech a prosí o milodar, pamatujte si, že jsem to já, Bohyně Milosrdenství, a přišla jsem k vám v podobě této ženy, abych probudila ve vašich srdcích Milosrdenství a Soucit. 

 

Musíte se poklonit před Ženou-Matkou, která vám dala život, přivedla vaši duši do vtělení. Je jedno, jak nespravedlivě a krutě s vámi vaše matka zacházela v dětství. Nemůžete vědět, jaké karmické dluhy vás spojují s vaší matkou. 

 

Říkám vám, že ve vašem Vesmíru funguje zákon odplaty a sami jste si zasloužili toto, z vašeho pohledu nespravedlivé, chování ze strany vaší matky. Nevíte, kolikrát jste ve svých minulých životech mučili a dokonce i zabíjeli tohoto jedince, který je teď vtělen jako vaše matka."

Milovaná Kuan Jin, 27. března 2005

 

Ve svém Poselství „Může se můj paprsek milosrdenství a soucitu dotknout vašich srdcí“ ze dne 23. prosince 2009, Kuan Jin ujistila, že nikdy neopustí ty dobrovolníky, nejlepší zástupce lidstva, kteří přijali dobrovolnou oběť  ztělesnění v této těžké době:

"Přišla jsem dnes k vám, protože si s vámi toužím pohovořit. Můj rozhovor se bude týkat toho tématu, které se Vám bude zdát aktuální. Dnes jsem k vám přišla jako členka Karmické Rady, a dnes se s vámi musím podělit o něco vážného.

 

 V současnosti se ve vtělení nachází velice mnoho nejlepších představitelů lidstva, kteří na sebe přijali dobrovolnou oběť vtělení v tomto složitém čase. Dobře věděli, že je velká pravděpodobnost, že jejich mise bude neúspěšná a nedokážou jí splnit. Chci se obrátit k vám, k těm z vás, kteří máte možnost číst toto mé poselství.

 

 Díky veliké Božské milosti můžeme předávat tato poselství skrze našeho posla. Nemyslete si, že to tak bude vždy. Je to – naše pomocná ruka. Je to – lano Božské možnosti, spuštěného vás Vašimi bratry a sestrami, kteří už postoupili do dalšího evolučního stupně. My, především a na prvním místě, se pokaždé snažíme, abychom předali tato naše poselství, vytáhnout naději ze sevření hmoty těch, kteří se obětovali a přijali vtělení v tomto těžkém čase. Mnozí z vás potřebují jen malý energetický impulz, aby se probrali a vstoupili na tuto úroveň svého vědomí, která vám umožní si vzpomenout na své Božské předurčení.

 

K vám se teď obracím. Nechť můj paprsek Milosrdenství a Soucitu se dotkne vašich srdcí. Nechť zmizí všechny překážky, které vás oddělují od vašeho probuzení k Nejvyšší Realitě!

 

K vám se obracím na prvním místě. I vy se ke mne můžete osobně obrátit dopisem, do konce tohoto roku a požádat o pomoc. Beru na sebe povinnost Vám pomoci, protože se nemohu odmítnout vaši prosbu o pomoc. Je to můj úkol, pomoci vám dostat se z těžké karmické situace, do níž jste upadli díky nedostatku zkušeností a nevzdělanosti, protože vaše srdce nevidí okolní zlo a vidí pouze dobro.

 

Spravedlnost podněcuje a já nedopustím, aby se vám v tomto vtělení něco stalo. To Vám slibuji.

 

 JÁ JSEM Kuan Jin".

 


 

 

Květina Milované Kuan Jin je růžovo-fialový lotos,

jehož jádro, které je růžové, jako plamen Milosrdenství, se na periferii stává stále více sytě fialovým. 

 

Ve svém éterickém Sídle, Chrámu Milosrdenství nad Pekingem (Čína),

slouží duším lidstva tím, že je učí, jak vyrovnávat karmu a splňit Boží plán skrze milosrdnou službu životu.

 

 Chrám Milosrdenství, Sídlo Kuan Jin poblíž Pekingu, Čína

 

Článek připravila Maria Fliman

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA MUDROSTI. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2018.

2. Prophet Mark L., Prophez Elizabeth Claire. Mistři a Jejich Sídla. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

 

 

Film "Kuan Jin" 

Film je vytvořen z Poselství Milované Kuan Jin 

předané skrze Posla Taťánu N. Mikušinu  23. prosince 2009

 
 
Mantra Kuan Jin
 

 Da ču na bei Kuan Ši Jin Pusa

 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net