Nové filozoficko-etické Učení – 

Сesta do Nového Světa

 

Tat´jana Nikolajevna Mikušina je zakladatelkou filozoficko-etického Učení zaměřeného na obnovu mravnosti ve společnosti. Učení bylo jejím prostřednictvím předáváno Učiteli lidstva ve formě besed neboli Poselství.

Tři základní pilíře, na kterých je Učení založeno, jsou Nejvyšší Morální Zákon, Zákon Karmy a Zákon Reinkarnace.

Učitelé Moudrosti prostřednictvím svých Poselství dávají jednoduchou formou pochopení, proč člověk potřebuje být morální a dodržovat ve svém životě Nejvyšší Mravní Zákon, proč být morální je vždy užitečné. A tato znalost přirozeně vyplývá ze znalostí Zákona Karmy (Zákon příčin a následků) a Zákona Reinkarnace (Zákon Evoluce Duše). Když člověk pochopí, že nežije jeden život, ale mnoho, že všechny jeho myšlenky, pocity a činy v tuto chvíli určují jeho blízkou i vzdálenou budoucnost, začne k životu kolem sebe a svým reakcím  na životní události přistupovat vědoměji a zodpovědněji.

 

Mistři Moudrosti předali Učení nejširšímu publiku. Toto Učení osvětluje všechny aspekty lidského života. Mistři dali klíče – praktická dop oručení, jak pozvednout své vědomí, aby se změnil váš osobní život a svět kolem vás. Ukázali, jak je vědomí každého jednotlivého člověka propojeno s vědomím ostatních lidí a událostí ve světě. Vysvětlili, proč jsme zodpovědní za úroveň našeho vě domí a dali nám celé Učení [ 1  ]jak změnit své vě domí, aby se vše kolem vás stalo více Božským. Ukázali cestu k dosažení stavu vnitřního štěstí, míru, lásky a Boha! Odhalili nám, že štěstí je pouze stavem našeho vědomí! A záleží jen na nás!

Poklad Moudrosti Učitelů, předávaný prostřednictvím Poselství, je obsažen v knihách "Slovo Moudrosti". Série „Slovo Moudrosti“ se skládá z 21 knih, z nichž každá obsahuje cyklus Poselství v chronologickém pořadí, jak byly předány Taťjanou Nikolajevnou Mikušinou.

Zde je seznam knih ,,Slovo  Moudrosti" s uvedením časových období a míst, kde byly vydány. Přemýšlivý hledač v nich najde perly Moudrosti, z nichž je složeno plátno Učení Života. Poselství překvapivě obsahují informace pro různé úrovně vědomí. Pokud si Poselství přečtete a po nějaké době se k němu vrátíte, budete překvapeni, když objevíte pravdy, kterých jste si předtím nevšimli. Může se vám dokonce zdát, že čtete Poselství poprvé a Božská Moudrost se vám otevírá ve zcela nových aspektech. Proto se doporučuje znovu si přečíst Poselství a po nějaké době se k nim znovu a znovu vracet.


Základním kamenem celého Učení je téma Dobra a Zla .Podle míry jeho pochopení, přemýšlivý čtenář si uvědomuje hloubku zdroje Učení a obrovskou oběť, kterou přinesly Vysoké Duchovní Bytosti, aby lidstvo pokračovalo ve svém vývoji. Kniha „Dobro a zlo“ 2 ]byla první, s kterou začali Mistři Moudrosti poskytovat své Učení prostřednictvím Taťjany Nikolajevny Mikušiny. Bylo to zapsáno jako inspirace, která přišla po přečtení díla H.P. Blavatské „Tajná Doktrína“ a dala nový pohled na téma pádu  andělů, pádu lidstva

Pouze po chvíli se ukázalo, že znalosti předávané Mistry jako inspirace v této knize jsou základem, fundamentem, na kterém je založeno Jimi poskytnuté Učení.  A na pochopení tohoto tématu závisí i pochopení zbytku Učení. 

O několik let později T.N. Mikušina vydala svou druhou knihu „Dobro a zlo. Poselství Mistrů Moudrosti“ 3 ], obsahující Poselství Mistrů, která v jednodušší podobě odhalují a doplňují znalosti z první knihy.

Základní ustanovení Učení Mistrů Moudrosti jsou uvedena v knize „Sútry Starověkého Učení“ ze série „Poselství Mistrů“ 4 ]. Odhalují se pomocí citátů z Poselství. Existuje celkem 26 hlavních ustanovení. S jejich pomocí je možné dělat diferenciace a rozlišování mezi mnoha učeními, která jsou v dnešní době hojně prezentována na internetu a na pultech knihkupectví: zda to či ono učení odpovídá tomu, co Nanebevzatí Mistři učí lidstvo Země. Kniha seznamuje se základy Starověkého Učení, které se datuje miliony let.

Skvělým dárkem pro čtenáře je série knih ,,Mistři Moudrosti". Obsahuje v samostatných knihách Poselství Učitelů: Šivy, Maitreji, Ježíše, Matky Marie, Morii, Kuthumi, Saint-Germaina a dalších. Každá kniha umožňuje zaměřit se na Poselství jednoho Mistra a lépe cítit jeho energie a naladit se na něj. Obraz Mistra na obálce slouží jako Jeho ohnisko.

Se všemi knihami obsahujícími Učení Mistrů Moudrosti, předávané prostřednictvím Taťjany Nikolajevny Mikušiny, se můžete podrobněji seznámit na webových stránkách nakladatelství "Sirius" https://id.sirius-ru.net . Nakladatelství "Sirius" vzniklo proto, aby toto Učení mohlo přijít na tento svět v podobě knih.

Všechna Poselství jsou zveřejněna v elektronické podobě na oficiálních stránkách T.N. Mikušiny https://sirius-ru.net a https://sirius-net.org . Najdete zde také Růžencemeditace a filmy pro duchovní práci. Stejně tak knihy v elektronické podobě.

Poselství Mistrů v našich těžkých časech - to je lano Boží Pomoci, to je Učení, po kterém člověk začíná svůj návrat k Bohu a vstupuje do Nového Světa!

T. V. Martynenko

 


 

1 ] Poselství vyšel v knize: Učení o změně vědomí / T.N. Mikušina. – Omsk: Nakladatelství „Sirius“, 2015. – 320 s.

2 ] Dobro a zlo. Soukromé čtení „Tajné Doktríny“ H.P. Blavatské. / T.N. Mikushina. – Omsk: Nakladatelství „Sirius“, 2007. – 166 s.

3 ] Dobro a zlo. Poselství Mistrů Moudrosti. / T.N. Mikušina. – Omsk: Nakladatelství „Sirius“, 2013. – 88 s.

4 ] V sérii „Poselství Mistrů“ byly dosud vydány tři knihy:

 

Zdroj:

https://sirius-ru.net/dictations/novoe_filosofsko-etitscheskoe_Utschenie.htm

 

_______________________________________________________________

 

Zdroje v češtině:

 

Knihy v češtině
 
   
 
 
 
Poselství, Růžencemeditace a filmy 
 
 

Stránka obsahuje přibližný překlad textu z ruštiny. 

Překlad se neustále se zdokonaluje skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní text v ruštině je na webu 

sirius-ru.net  a sirius-centers.net

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net