Pokud skutečně chcete ve svém životě něco změnit, musíte se častěji zamýšlet nad svým vědomím

27.04.2005 00:00

Milovaný Súrja
27. dubna 2005

 

JÁ JSEM Súrja, přicházející k vám znovu prostřednictvím tohoto posla.

Předmětem naší dnešní besedy bude vaše vědomí. Ve vašem každodenním shonu nepřemýšlíte o tom nejdůležitějším – o vašem vědomí. Přemýšlíte o věcech, o jídle, o práci, o rodině, o zábavě. Přemýšlíte o spoustě věcí, ale málokdy se zamyslíte nad svým vědomím.

Chci vám říci, že vaše vědomí je stejně důležité téma jako téma Boha. Protože vaše vědomí je to, co přežívá vaše tělo, je to to, co si uchovává všechny životní zkušenosti, získané v celé řadě vašich životů. A ve skutečnosti úroveň vašeho vědomí určuje vše, co se s vámi v životě děje. Úroveň vašeho vědomí je velmi úzce spjata s vaší karmou a karmou lidí, kteří vás obklopují. Čím vyšší je procento odpracování vaší karmy, tím vyšší je úroveň vašeho vědomí a tím blíže jste k Bohu.

Úroveň vašeho vědomí souvisí i s vašimi vibracemi. Čím vyšší je úroveň vašich vibrací, tím vyšší je úroveň vašeho vědomí. A proto úroveň vašeho vědomí vás přitahuje k tomu či jinému prostředí. Podobné přitahuje podobné. Proto, pokud skutečně chcete ve svém životě něco změnit, musíte se častěji zamýšlet nad svým vědomím.

Ke každé věci, ke každé události v okolním fyzickém světě lze přistupovat ze dvou stran. Na všechno existují dva základní úhly pohledu. Veškerá mnohotvárnost života, různorodost životních voleb směřuje k vaší volbě: který svět si zvolíte? Zvolíte si iluzorní svět nebo Skutečný svět Boha.

Dám vám pár vysvětlujících příkladů.

Představte si, že jste v absolutně harmonickém stavu vědomí. Určitě jste někdy prožívali podobné stavy. Cítíte hluboký vnitřní klid, rovnováhu, bezdůvodnou radost a lásku ke všemu, co je kolem vás. Bůh vám posílá takové chvilky, abyste se pak ve složitých životních situacích mohli vracet k pocitům, které jste prožívali v těchto blažených okamžicích života. Doporučuji vám vzpomenut si na tyto stavy. Nebo si zkuste takový stav napevno udržet v paměti, když se vám v nejbližší době přihodí. Je to právě ten vzor, se kterým budete porovnávat vaše stavy vědomí v jiných okamžicích života.

Teď si představte, že se ve svém životě setkáte s jakoukoliv neharmonickou situací. Muže to být dunící rocková hudba nebo neharmoničtí lidé. Každý den se setkáváte se spoustou nebožských projevů. A při vašem setkání s těmito neharmonickými situacemi nastává velmi důležitý okamžik. Můžete se zapojit do situace nebo můžete zůstat v rovnováze.

Dám vám konkrétní příklad. Urazili vás v práci, v rodině nebo na ulici. Urazili vás, jak se vám zdá, zcela neoprávněně. Můžete reagovat dvěma způsoby, které jsem zmínil výše. Můžete se zapojit do situace a začít dokazovat, že jste v právu a urazili vás neoprávněně, nebo se můžete do této situace nezapojovat. Jednoduše zaregistrovat tuto situaci ve svém vědomí, ale nevkládat do ní svou energii.

Pamatujte si, že celý tento iluzorní svět je udržován výhradně vaší energií. A jen vy sami si každou minutu a každou vteřinu volíte, kam svou energii vynaložíte. A pokud se do nepříjemné situace zapojíte, začínáte do ní vkládat energii, která do vaší aury přichází z Božského světa po křišťálovém vlákně.

A co se při tom děje? Vkládáte svoji energii do nedokonalosti a tím znásobujete iluzi. A většina lidí, žijících na zemi, to dělá stejným způsobem.

Tento svět je udržován pouze vaší energií. A vy svou energií živíte veškerou nedokonalost tohoto světa.

Jinou volbou, kterou můžete udělat, když se dostanete do neharmonické situace, je odmítnout vynakládat svoji energii do nedokonalosti. Ano, označujete tuto situaci za nespravedlivou, ale chápete, že vše, co se děje ve vašem fyzickém světě je iluze. Proto jednoduše odstraníte tuto situaci ze svého vědomí a nedovolíte svému vědomí nad touto situací přemýšlet.

Neznamená to, že jste lhostejní k nebožským projevům vašeho světa. Můžete se vyjádřit. Určitě se k těmto projevům vyjádříte, dokonce můžete sdělit vaše hodnocení pochopitelným způsobem ostatním lidem, ale nevkládáte do svého hodnocení energii. Připomenete si harmonické stavy, které jste prožívali, a tím odvedete vaše vědomí od okolní neharmonické situace na tuto úroveň.

Naprosto si uvědomuji, že to o čem teď mluvím, může splnit adept velmi vysoké úrovně, ale pro většinu lidí, kteří čtou tyto řádky, bude podobná reakce v životních situacích nemožná. Nicméně musíte vědět, na co se máte zaměřit. A musíte se snažit svoje vědomí změnit. Veškerá Božská dokonalost je uvnitř vás. A pouze vy sami rozhodujete, jestli zůstanete v této dokonalosti nebo se oddáte iluzi tohoto světa.

Na závěr vám chci ukázat obraz Buddhy, který sedí na břehu řeky. Buddha sedí v meditaci a sleduje řeku. Vidí, jak po řece pluje tříska, pak kláda. Dále vidí, jak kolem pluje loďka s lidmi. Buddha toto všechno vidí. Zaregistruje každou věc nebo jev, se kterým se setkává, ale svoje energie do žádné z těchto věcí nevkládá. Prostě nazývá věci svými jmény a to je vše.

Pokud bude na místě Buddhy sedět obyčejný člověk, jeho myšlenky se budou chytat každé věci, kterou vidí. Když se bude dívat na třísku, bude přemýšlet, jak jsou lidé nezodpovědní, že znečišťují řeku. Když se bude dívat na kládu, bude přemýšlet, jak by ji mohl doma využít. A vnitřně bude posuzovat každého člověka, který sedí v proplouvajícím člunu.

Dal jsem vám tento příklad, abych zcela vysvětlil, jak svým vědomím vytváříte okolní iluzi.

Když nepřetržitě udržujete v hlavě negativní situace, se kterými se v životě setkáváte, a přemíláte vaše reakce na tuto situaci a reakce okolních lidí na vaše reakce, tak posíláte svou Bohem danou energii na zvětšení iluze, která vás obklopuje.

To samé se týká i jakéhokoliv nedokonalého pocitu, který připouštíte ve svém vědomí. Musíte nepřetržitě analyzovat všechny svoje myšlenky a pocity a porovnávat je se vzorem dokonalého stavu, který musíte neustále udržovat ve své paměti. Proto je nezbytné, abyste se ve svém vědomí vzdali takového pocitu, jako je pocit boje. Když jste naladěni na boj, přitahujete předmět boje do svého světa.

Týká se to vámi tak oblíbeného boje s padlými anděly. Pokud jste naladěni na boj, vždy najdete v lidech kolem sebe důvod pro svůj boj. A pokud neprožíváte touhu bojovat, nepotkáte na své cestě lidi, se kterými je nutno bojovat. Navíc, když stále udržujete svoje vědomí na vysoké úrovni, můžete „nakazit“ tímto vaším stavem každého, s kým se v životě setkáte.

Pokusil jsem se dnes soustředit vaši pozornost na vaše vědomí. Protože to je to, s čím musíte stále pracovat.

A jistě souhlasíte, že pro práci s vaším vědomím, nepotřebujete nic kromě vašeho přání a snahy svoje vědomí změnit. Budu rád, pokud dnešní besedu přijmete ne jako abstraktní úvahu, ale jako návod k práci.

 

JÁ JSEM Súrja.¨

 

* * *

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net