Učení o karmě

31.05.2005 11:22

Milovaný Kuthumi
31. května 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi a znovu jsem k vám přišel prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám předal ještě jedno nevelké Učení a upevnil tak ty vědomosti, které jste získali v předchozích lekcích. Zástupy Světla jsou přítomny mezi vámi, i když jsou neviditelné, a využívají pro svou přítomnost každou možnost, jak jen se objeví okno, prostor čistých vibrací, který nám dovoluje přebývat ve vašem světě.

Naše světy se navzájem obohacují. Neuvažujte o vašem světě jako o pekle.

Ano, situace, která v současné době ve vašem světě panuje, je velmi špatná, ale nebude to navždy. Očištění vašeho světa a neodvratně následující povýšení vibrací fyzické roviny jsou nevyhnutelnou podmínkou dalšího evolučního pokroku lidstva.

Protože vaše karma je nyní příliš velká, ať už karma každého jedince nebo karma planetární, je tato energie zhuštěná a vytváří váš hmotný svět.

Když se karma přepracovává prostřednictvím zvýšení vědomí lidstva, odmítnutí nesprávných skutků a skrze udržování správného, Božského rozpoložení mysli a citů, pak se fyzická rovina postupně stává méně a méně hmotnou, dokud docela nezmizí. Ale ještě dlouho před tím, než fyzická sféra planety Země zmizí, se život z této úrovně přenese do jemnějších rovin. A tyto roviny jsou v současné době ve vaší těsné blízkosti. Obzvláště blízko jsou astrální a mentální rovina. Můžete nehybně sedět doma nebo v práci, a v té době vaše mentální nebo emocionální tělo může cestovat na mentální nebo astrální rovině. A tyto cesty mohou dojít do vašeho vnějšího vědomí, mohou být rozpoznány nebo nerozpoznány vaším vnějším rozumem.

Vycházíte ze svého těla a putujete na astrální úrovni každou noc. A vaše vnější vědomí ne vždy pochopí, kde jste v noci putovali a koho jste potkali. Někteří jedinci mají schopnost pamatovat si své sny a dokonce se vědomě přemísťovat v době spánku a potkávat se s těmi lidmi, se kterými se potkat chtějí.

Tato činnost, stejně jako každá jiná činnost ve vašem světě, může být využita jak pro dobro, tak pro zlo. Všechno závisí na tom, s jakým cílem a s použitím jakých motivů člověk svá astrální putování uskutečňuje. Zda chce ovlivnit ty jedince, se kterými se potkává, ze svých zištných podnětů, nebo zda tak činí ve prospěch planety.

Putování mimo fyzické tělo ve vašich méně hmotných tělech jsou přirozená. Tato putování probíhají nezávisle na tom, zda to svým vnějším vědomím rozpoznáváte nebo ne.

Nicméně vás musím upozornit, že pokud využíváte vědomý vstup do astrálního světa pro to, abyste ovlivnili jakéhokoliv jedince nebo mu dokonce uškodili, pak vaše jednání vyvolají stejnou karmu, jako byste takto jednali při plném vědomí, na fyzické rovině za bílého dne.

Ani to, že si vaše vnější vědomí neuvědomuje, co děláte na astrální úrovni, vás neosvobozuje od karmické odpovědnosti za vaše činy.

Povím vám více: velmi mnoho jedinců vytváří ve spánku mnohem více karmy, než v bdělém stavu vědomí. Stejně tak, když jste doma a dopouštíte se neuvědomělého vstupu do astrální nebo mentální roviny, a vaše myšlenky a pocity jsou namířeny proti jakémukoliv jedinci, tak vytváříte vaši karmu.

Pokud si ve svém vědomí přehráváte jakékoliv scény msty nebo sexuální scény, tak v duchu vytváříte stejnou karmu jako kdybyste reálně prováděli všechny tyto věci na fyzické úrovni.

A proto vám nepřestáváme opakovat znovu a znovu, abyste neustále kontrolovali své myšlenky a pocity. V době nočního spánku jste přitahováni k těm vrstvám astrální roviny, jejichž vibrace jsou shodné s vašimi myšlenkami před spánkem. Pokud jste se před usnutím dívali na horor, nebo byli s opilou partou, budete přitahováni k těm úrovním astrální sféry, kde budete pokračovat ve své večerní zábavě. A v tomto případě budete vytvářet takovou karmu, jako byste to všechno prožívali na fyzické úrovni.

Proto je velmi důležitá vaše nálada v průběhu dne a obzvláště pak nálada před spaním.

Nejlepší by bylo pomodlit se, nebo pokud nejste zvyklí se před spaním modlit, poslechnout si klidnou hudbu nebo se projít v přírodě. Je rovněž prospěšné přečíst před spaním vašim dětem pěknou pohádku.

A samozřejmě je nezbytné poprosit před usnutím anděly, aby vás doprovodili do éterických oktáv Světla, do svatých obydlí Bratrstva.

Můžete dokonce konkrétně ukázat, se kterým Mistrem byste se rádi během nočního spánku potkali a na jakou otázku byste rádi znali odpověď.

Pokud jste mi před spánkem položili konkrétní otázku, potom vaše první myšlenka po ránu musí být taková, abyste se soustředili a vzpomněli si na odpověď, kterou jste ode mě ve spánku dostali.

Zpravidla odpovím všem těm, kteří mě ve spánku zastihnou v mém obydlí a položí mi otázky. A záleží jen na vás, zda si hned po probuzení vzpomenete na odpověď a zapíšete si ji.

Vidíte, jakými různými způsoby můžete prožívat noční spánek. A je to vaše volba, jak svůj spánek využijete. Doslova se před spaním programujete na to, co budete během spánku dělat.

Proto znovu a znovu opakuji: je nezbytné neustále, každou minutu, kontrolovat své myšlenky a city. Pamatujte si, že pokud situace, které si přehráváte ve vaší mysli, jsou z pohledu karmy trestné, vytváříte karmu už tím, že o těchto situacích jen přemýšlíte.

Mechanismus vytváření karmy je v tomto případě následující. Božská Energie, která přichází do vašich čtyřech nižších těl z Božského světa po křišťálové struně, se zabarvuje vašimi myšlenkami a pocity. A pokud jsou vaše myšlenky nedokonalé, tak Božskou Energii křivíte.

Je důležité kontrolovat stav vašeho vědomí v každém okamžiku. Vaše vědomí je natolik proměnlivé, že i dokonce ve chvíli modlitby dokážete vytvořit neuvěřitelné množství karmy.

A proto s vámi hovoříme o meditaci jako o jednom z možných způsobů uklidnění vaší mysli.

Pouze v tom případě, když se vám podaří uklidnit veškeré vaše nicotné myšlenky a pocity, a dosáhnete úplného klidu vaší mysli, budete schopni stoupat do vyšších éterických oktáv Světla a zůstávat tam delší dobu. Získáte schopnost potkávat se s Mistry, besedovat s nimi a procházet se s nimi po éterických oktávách Světla.

Abyste mohli nepřímo posoudit úroveň vašich duchovních úspěchů, natáhněte si budík, aby zvonil každou hodinu. A když uslyšíte zvuk budíku, snažte si vzpomenout, o čem jste v té chvíli přemýšleli.

Pokud v té chvíli vaše myšlenky mají vysoký duchovní obsah, zapište si na lístek nebo do paměti jedničku. Pokud vaše myšlenky nemají kvalitní charakter, zaznamenejte si nulu.

Postačí, když pomocí této metodiky desetkrát během dne zachytíte svoje myšlenky. Sečtěte všechny jedničky, vynásobte to deseti a zjistíte předpokládané procento odpracování vaší karmy.

Jestli například v šesti z deseti případů měly vaše myšlenky nadpozemský charakter, tak podíl vaší odpracované karmy bude asi 60 procent.

Není na tom nic divného, jestli se v jednom dni bude podíl odpracované karmy pohybovat kolem 10 procent, a následující den bude 70 procent. Ve skutečnosti se vaše karma během dne mění. Karma je energie, a pokud jste většinu dne strávili v přírodě a s nikým se nepotkali, tak se úroveň vaší odpracované karmy bude blížit k vaší přirozené úrovni karmy, která odpovídá současné dosažené úrovni vašeho rozvoje. Pokud přijdete během dne do kontaktu s tisíci lidmi, tak při každém dotyku jejich aury nebo při rozhovoru s nimi či při společné práci dochází k výměně energií. Proto si každý den vyměňujete karmy s těmi lidmi, se kterými jste během dne byli v kontaktu.

To je důvod, proč všichni starci, proroci a jogíni žili o samotě a nesetkávali se s lidmi.

To je důvod, proč nemůžete nenést s sebou karmu vaší rodiny, vašeho města i planety, když se nacházíte na Zemi.

Lidstvo Země je karmicky těsně provázáno. A je nezbytné dosáhnout vysokého stupně duchovnosti, abyste mohli být nezávislí na karmách okolních lidí.

Nezapomínejte, že ve vašem světě existuje zákon podobnosti. Přitahujete se k těm lidem a k těm situacím, ke kterým se musíte přitáhnout, abyste odpracovali vaši karmu.

Buddha prochází po Zemi a ani jedna karmická situace na něho nepůsobí. Prochází po Zemi nikým nepozorován, a nezachycuje žádnou negativní energii. Ovšem na začátku, aby mohl Buddha přijít do vašeho světa, musel na sebe vzít nedokonalost, neboli karmu. Je to podobné tomu, jako když si potápěč bere do rukou kámen předtím, než se potopí.

Proto vám důrazně doporučujeme, abyste nikoho neodsuzovali. Nikdy nemůžete s určitostí říci, zda před vámi stojí Buddha nebo je to poslední hříšník. Protože ten i onen jsou zatíženi stejnou karmou. Ale jeden z nich bere na sebe karmu lidstva ze soucitu s lidstvem a proto, že chce pomoci, ale ten druhý se zatěžuje karmou z důvodu své nevědomosti.

Dnes jsem se dotknul těch otázek, které jsou vám už známé. A společně jsme tak rozebrali mnohé otázky z nového úhlu pohledu. Otázky karmy jsou velmi složité a smekám klobouk před členy Karmické Rady, protože vím o složitostech, se kterými se ve své práci potkávají.

 

JÁ JSEM Kuthumi.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.31.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net