Úvodní stránka

Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě

Duchovní svět a fyzický svět jsou dvě strany jedné mince. A pak, když nastane okamžik, budeme se moci naladit jeden na druhého a vzájemně mezi sebou komunikovat. Ale aby se tak stalo, musíte ještě...

Promluva o Zlatém Věku

Mezi těmi, kteří jsou nyní vtěleni na Zemi, je určitý počet jednotlivců, kteří v sobě nesou ryzího ducha.  Ale podmínky, které v současnosti ve světě panují, jim nedovolují se...

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.

Nadešel čas, kdy mají do vtělení vstoupit představitelé nové rasy. Už velice dlouho očekávají na možnost svého vtělení. A proto, aby mohli vstoupit do vtělení, musí být na Zemi založeny odpovídající...

Čeká nás s Vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce.

Pozoruji lidstvo, jak sledujete své zahrádky. Vzpomeňte si jak je Vám líto, když ty nejlepší druhy květin, které jste zasadili, se nemají k světu a churaví. Prožíváte rozhořčení a znova a znova...

Doporučení lidstvu Země. Milovaný Surija

Vy teď máte jedinečnou možnost skoro přímé komunikace. Využijte tuto možnost a zkuste brát naší poselství ne jako pohádky, které jste poslouchali jako děti před spaním. Pokuste se vzít naše poselství...

O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na planetě, se dělíte s Hierarchií

Aby se lidstvo stalo rozumným a mohlo postoupit na další evoluční stupeň, musí být velice opatrné co do projevů svých myšlenek a pocitů, protože další evoluce bude ještě více záležet na Vašich...

Jste předurčeni ke Zlatému Věku!

Stačí jen touha na vaší straně, a my vás naplníme chybějícím odhodláním. Stačí pouze malá snaha z vaší strany, a my vás naplníme energií a silou! Stačí projevení lásky a soucitu k lidem, kteří...

Potřebujeme Vaši pomoc

Ve všech dobách lidé různým způsobem chápali a chovali se k Božské Pravdě. Byly doby úpadku, podobné těm časům, kterými procházíte Vy teď, kdy lidé zapomínali na Boha, na nepomíjivé cennosti....

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu.

Žijete v materiálním světě. Zároveň přebýváte v duchovním a astrálním světě. Proto, jestliže vaše tělo zpodobňuje úctu a vážnost, ale váš rozum dnes pomlouvá každého, koho vidí oči a vaše...

Podstata Růžové cesty

Ve Vašem životě přijde okamžik, kdy zaslechnete z hlubiny Vaší bytosti hlas svého srdce. Bude to velice jemný a laskavý hlas. Musíte se snažit, abyste ten Hlas nepromarnili uprostřed života a...
1 | 2 >>

Poselství

 

Uvnitř  každého náboženství za všech časů byli lidé, kteří stáli stranou oficiálnímu vedení církve. Starci, jogíni,  proroci, věštci, mystici…

S autoritou některých z nich počítala oficiální  církev. Ale většinou oni byli pronásledovaní a dokonce i zbavení života. Uvnitř  každého náboženství jsou dva přístupy: vnější cesta - následování podle určitých dogmat a rituálů, a také cesta vnitřní – hledání bezprostřední, osobní vazby na Pána Boha.

Tou první cestou kráčí 90 procent věřících. Druhou cestu si jen málo kdo  odvažuje vybrat. Je to cesta zasvícení, tajných vědomostí a osobních mystických zkušeností.

V popisovaných historických časech na Zemi existovaly tajné školy zasvěcených. Je nám známa Pitagorejská komunita, komunita Esejů,  škola mystérií v Pravěkém   Egyptu. Koncem 19 století byl uskutečněn pokus předat část tajných vědomostí širšímu posluchačstvu. Toto bylo uskutečněno přes E.P.Blavatskou a Teosofské sdružení. Potom se vědomostí předávaly přes Elenu a Nikolaje Rerichovi. Dále za prostřednictvím několika spolků v Americe: Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM, Summit Lighthouse. Co dále?

Proto, aby byl správně pochopen smysl i těch vědomostí, které byli kdysi dané  prostřednictvím těchto lidí a společností, je nutná stálá přítomnost takových lidí na Zemi, kteří podporují vnitřní kontakt s Pánem Bohem. Je to obzvlášť důležité zrovna teď, kdy se najednou objevilo hojné množství klamných učitelů a senzibilů.

Někdo musí udržovat skutečnou, božskou vibraci.  Někdo musí udržovat neustalé své vědomí asonančně s Pánem Bohem. Jen z tohoto bodu asonance s Pánem Bohem je možné posoudit mnohé z toho, co se odehrává na  Zemi právě teď a také pochopit to, co již bylo drive dáno a zapsáno do knih.

Doufám, že mnoho ze spisů, umístěných na této stránce, pomohou vám uchovávat vnitřní orientační body a vnitřní harmonií s Pánem Bohem uvnitř vás.

 

Taťjana Mikušina.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Odkazy

Русский          

English 

Spain          

Français

Deutsch

 Italiano  

Svenska

Latvia

Български

Polski

Türkçe 

Hrvatski

Portuguese

Esperanto       

Română        

Українська     

Հայերեն       

Lietuvių