Úvodní stránka

Jste předurčeni ke Zlatému Věku!

Stačí jen touha na vaší straně, a my vás naplníme chybějícím odhodláním. Stačí pouze malá snaha z vaší strany, a my vás naplníme energií a silou! Stačí projevení lásky a soucitu k lidem, kteří...

Potřebujeme Vaši pomoc

Ve všech dobách lidé různým způsobem chápali a chovali se k Božské Pravdě. Byly doby úpadku, podobné těm časům, kterými procházíte Vy teď, kdy lidé zapomínali na Boha, na nepomíjivé cennosti....

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu.

Žijete v materiálním světě. Zároveň přebýváte v duchovním a astrálním světě. Proto, jestliže vaše tělo zpodobňuje úctu a vážnost, ale váš rozum dnes pomlouvá každého, koho vidí oči a vaše...

Podstata Růžové cesty

Ve Vašem životě přijde okamžik, kdy zaslechnete z hlubiny Vaší bytosti hlas svého srdce. Bude to velice jemný a laskavý hlas. Musíte se snažit, abyste ten Hlas nepromarnili uprostřed života a...

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja.

V prvních měsících života dítěte může být jeho aura tak velká jako celé město. Zajisté se setkáváte s poslem Nebes. Děláte však to, co je nutné při setkání s poslem Nebes? Myslíte si,...

Doporučení lidstvu Země.

Vždy byli lidé, kteří ohlašovali se za vyslance Nebes. A mluvili oni jménem Pana Boha. Byli ti kdo poslechli a dali se na rady, jdoucí s výše. Byli ti, kteří se smáli a kráčeli svou cestou. Je...

Učení o karmě dobra

Váš organismus má schopnosti, které jsou neotevřené, jsou to spící, dřímající schopnosti, které vám umožňují slyšet, když neposloucháte, vidět, když nevidíte a dostávat informace téměř okamžitě bez...

Má smysl měnit pouze sebe

Možná znáte takové filozofické systémy, které hovoří o tom, že ve světě není nic, kromě energie. A v závislosti na intenzitě, může tato energie vytvářet světy podobné Vašemu světu, tak zvané...

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad

Vaši závěrečnou zkouškou základní školy dedikací bude onen den, kdy zjistíte, jak mnoha lidem kolem vás jste povinni poskytnout pomoc . A největším vašim úspěchem bude ten okamžik, kdy se upřímně...

Učení o karmě chudoby a bohatství

Nejlepším vztahem k bohatství i chudobě bude pro vás stejně vyrovnaný, klidný vztah i k přepychu a bídě. Nejdůležitější je stav vašeho rozumu. A pokud stejným způsobem přijímáte jak...
1 | 2 >>

Poselství

 

Uvnitř  každého náboženství za všech časů byli lidé, kteří stáli stranou oficiálnímu vedení církve. Starci, jogíni,  proroci, věštci, mystici…

S autoritou některých z nich počítala oficiální  církev. Ale většinou oni byli pronásledovaní a dokonce i zbavení života. Uvnitř  každého náboženství jsou dva přístupy: vnější cesta - následování podle určitých dogmat a rituálů, a také cesta vnitřní – hledání bezprostřední, osobní vazby na Pána Boha.

Tou první cestou kráčí 90 procent věřících. Druhou cestu si jen málo kdo  odvažuje vybrat. Je to cesta zasvícení, tajných vědomostí a osobních mystických zkušeností.

V popisovaných historických časech na Zemi existovaly tajné školy zasvěcených. Je nám známa Pitagorejská komunita, komunita Esejů,  škola mystérií v Pravěkém   Egyptu. Koncem 19 století byl uskutečněn pokus předat část tajných vědomostí širšímu posluchačstvu. Toto bylo uskutečněno přes E.P.Blavatskou a Teosofské sdružení. Potom se vědomostí předávaly přes Elenu a Nikolaje Rerichovi. Dále za prostřednictvím několika spolků v Americe: Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM, Summit Lighthouse. Co dále?

Proto, aby byl správně pochopen smysl i těch vědomostí, které byli kdysi dané  prostřednictvím těchto lidí a společností, je nutná stálá přítomnost takových lidí na Zemi, kteří podporují vnitřní kontakt s Pánem Bohem. Je to obzvlášť důležité zrovna teď, kdy se najednou objevilo hojné množství klamných učitelů a senzibilů.

Někdo musí udržovat skutečnou, božskou vibraci.  Někdo musí udržovat neustalé své vědomí asonančně s Pánem Bohem. Jen z tohoto bodu asonance s Pánem Bohem je možné posoudit mnohé z toho, co se odehrává na  Zemi právě teď a také pochopit to, co již bylo drive dáno a zapsáno do knih.

Doufám, že mnoho ze spisů, umístěných na této stránce, pomohou vám uchovávat vnitřní orientační body a vnitřní harmonií s Pánem Bohem uvnitř vás.

 

Taťjana Mikušina.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Odkazy

Русский          

English 

Spain          

Français

Deutsch

 Italiano  

Svenska

Latvia

Български

Polski

Türkçe 

Hrvatski

Portuguese

Esperanto       

Română        

Українська     

Հայերեն       

Lietuvių