Připomenu vám, jak se se mnou setkat a jak se dostat do mé Školy Mystérií

27.07.2023 21:34

 

Pán Maitréja

2. června 2005

 

JÁ JSEM Maitréja přicházím k vám opět prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přicházím kvůli naléhavé potřebě poskytnout vedení, učení a porozumění. Vaše vědomí vyžaduje neustálé vylešťování. Potřebujete každodenní zalévání svého vědomí naší Energií a naší Moudrostí. Po tisíce a miliony let přijímáte Moudrost z Božského Zdroje. Ve vašem životě jsou období, kdy ztrácíte přístup k Nebeské Moudrosti. A v takovém případě je velmi smutné pozorovat, jak bloudíte lesem iluzí a nenacházíte klid a útočiště. Velmi mnoho mých učedníků, i když ochutnali plody Učení a Moudrosti, z nějakého důvodu opustili mé učebny a nechtěli se mých výuk účastnit.

Je mi to moc líto. Je mi to upřímně moc líto. Ale také upřímně doufám, že uplyne nějaký čas a moji učedníci se vrátí. Miluji všechny své učedníky. A ve vašem světě není nic, co by se svou silou a mocí vyrovnalo síle mé Lásky.

Mnozí nechápou, že ty testy a zkoušky, které dávám svým učedníkům a které se jim zdají velmi kruté a nesnesitelně těžké, dávám z pocitu bezmezné Lásky k duším těchto jedinců. Dávám testy na vlastnosti, které potřebují vaši práci. Na vlastnosti, se kterými byste měli především pracovat a kterým byste měli věnovat pozornost.

Bohužel se ukazuje, že tyto vaše vlastnosti, když vám je připomeneme, jsou právě těmi vašimi vlastnostmi, které představují vaše největší nedostatky a ke kterým jste nejvíce připoutáni.

Proto jsou pro vás moje testy tak bolestivé. A vy opouštíte Cestu Zasvěcení a odcházíte na toulky lesem nevědomosti a utrpení.

Mnozí se ke mně vracejí mnohokrát za život a od života k životu a pak zase opouštějí mé učebny.

Práce s mnoha tvrdohlavými učedníky vyžaduje nezměrnou trpělivost a pouze pocit Lásky, který chovám k duším těchto jedinců, mi umožňuje znovu a znovu je přijímat do mé školy a učit je, předávat znalosti a poskytovat školení.

Přišel jsem, abych vám dal návod, jak získat kvalitu, která je nejdůležitější a kterou nejvíce potřebujete. Vaše mysl je velmi pohyblivá a nemůžete se dlouho soustředit na jeden předmět. Naleznete nové učení nebo novou knihu. Zpočátku jste uchváceni a projevujete zájem, ale uplyne nějaký čas a vaše touha vyhasne. Jiskra aspirace vyhasne dříve, než se rozhoří. Proč se to stává?

Potřebujete disciplínu učedníka. Pokud nebudete každý den přemáhat svou neposednou mysl, vaše tělesná mysl se vás plně zmocní a vy přestanete být pánem svého osudu. Vaše ješitná mysl vám bude každý den předhazovat nová a nová učení, znalosti, informace, zábavu. A vy se budete chytat jedné věci, pak druhé a pak další. Je bolestné pozorovat, kolik z vás celý život běhá od jednoho učení k druhému, chytá se té či oné knihy, projevuje zájem o toho či onoho učitele. Jako by vás vítr unášel životem. A důvodem je to, že vaše mysl postrádá disciplínu.

Téměř v každém učení, do kterého vás zavane vítr, můžete najít alespoň jedno zrnko pravdy. Chybí vám však snaha vyvinout byť jen nepatrné úsilí, abyste tato zrnka Pravdy našli. A nakonec skončíte u toho učitele a toho učení, které od vás nevyžaduje žádné úsilí. A získáte uklidnění, že jste konečně našli to, co jste hledali. Cpete se jako švábi do škvír a nechcete vyjít na Světlo. A opět za to může vaše mysl, která v tomto případě projevuje svou vlastnost lenosti a neochoty ke změně.

Všichni učedníci, kteří mě a mé třídy opustili, se potulují mezi různými učeními a sektami nebo jsou nacpáni do škvír nějaké náboženské skupiny či sekty a nechtějí vyvíjet žádnou iniciativu, nechtějí se nikam posunout. V prvním případě se snaží najít uklidnění pro svou duši, a to je nutí běhat po světě a hledat duchovní všelék. V druhém případě si vnucují myšlenku, že našli všelék na všechny své potíže, našli pravé učení a jejich úkolem je nyní sedět a čekat na osvícení.

Existuje pouze jedna Cesta, která vás vede zpět Domů, zpět do vašeho skutečného světa, do vaší pravé reality. A tou Cestou je Cesta zbavení se vašeho ega. A neexistuje žádná jiná cesta a žádná jiná možnost, jak se vrátit Domů.

Bůh však vše předvídal a vše zařídil tak, že ať se vydáte kteroukoli cestou, stále dosáhnete svého cíle. Ať bloudíte lesem klamu sebevíc, stejně najdete cestu ven a vrátíte se Domů. Jedinou výjimkou jsou duše, které tvrdošíjně odmítají následovat Boží Zákon. O těch však nyní nemluvím. Snažím se v tomto rozhovoru oslovit vědomí svých učedníků, kteří navštěvovali mé učebny, byli vyškoleni pod mým vedením, ale raději utekli před obtížemi a zkouškami a hledali jednodušší cestu.

Ale ať už půjdete kamkoli a setkáte se v životě s čímkoli, všechny okolnosti budou takové, že se budete muset rozloučit se svým egem. Vaše existence ve vašem světě k vám automaticky přitahuje situace, které vás donutí rozloučit se s těmi vašimi vlastnostmi, na které jsem vás upozorňoval během vašich zkoušek a testů, ale s nimiž jste se nechtěli rozloučit hned a raději jste před zasvěcením utíkali a hledali snazší cestu. Milovaní moji, nemáte kam utéct. Nemůžete utéct před energií, která je ve vás přítomna, pokud se z vlastní vůle nerozhodnete s touto energií rozloučit, ať už si to nepřejete sebevíc a ať už vám to připadá jakkoli bolestivé a kruté.

Cesta Zasvěcení v mé Škole je kratší, ale také bolestivější. A jen vaše ego a pocit sebelítosti vás nutí utíkat před mými zasvěceními a vyhýbat se mi. Já jsem však vždy připraven přijmout vás zpět do své Školy Mystérií. A pokud jste během svého putování lesem nevědomosti zapomněli, připomenu vám, jak se se mnou setkat a jak se do mé Školy dostat.

Vzhledem k požadavkům doby, nemusíte cestovat do žádné země až na konec světa, abyste nastoupili do mé Školy Mystérií. Přijdu za vámi osobně na vaše zavolání, ať jste kdekoli na světě.

Stačí se jen připravit na mou přítomnost. Dokud jste obklopeni svými lidskými myšlenkami a pocity, nemohu se k vám přiblížit. Potřebuji, abyste se alespoň na malou chvíli vzdali svých myšlenek a pocitů. Potřebuji, abyste zvýšili své vibrace na nejvyšší možnou úroveň, která je vám dostupná.

Nemohu být tam, kde je hodně lidí, nemohu být tam, kde jsou zapnutá moderní hlasitá zařízení. Nemohu být s vámi, pokud jste zaneprázdněni něčím, co by mohlo odvádět vaši pozornost. Musíte být zcela soustředěni na své srdce. A musíte být v naprostém tichu a harmonii. V tomto stavu můžete zavolat a pozvat mě, abych přišel do vašeho chrámu ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. A já přijdu do vašeho srdce a dám vám vedení, které nejvíce potřebujete, a dám vám poznání a poučení, které potřebujete. Moji učedníci znají mé vibrace. A moji učedníci jsou připraveni čekat na můj příchod mnoho měsíců a mnoho let, než uznám jejich stav a jejich aspirace za vhodné pro pokračování mého studia.

Přicházím na tento svět prostřednictvím svých učedníků. Vyzývám proto ty své učedníky, kteří bloudí lesem klamů, aby se zastavili a zvážili, zda nastala chvíle vrátit se do mé Školy Mystérií a znovu usednout do lavice.

 

JÁ JSEM Pán Maitréja, 

následující Buddha.