Gratuluji vám k úspěšné realizaci tohoto důležitého experimentu s cílem zakotvit velmi důležité a včasné informace do fyzické roviny

30.06.2005 19:19


Milovaný El Morya
30. června 2005


JÁ JSEM El Morya Khan, který k vám dnes přišel prostřednictvím tohoto posla.

Události se vyvíjejí tak rychle, že je zapotřebí úsilí doslova každého světlonoše v inkarnaci. Nevím, zda vnímáte změny, které probíhají se stále větší silou a zrychlením. Opravdu, nastala doba velmi rychlého a sjednoceného jednání. A ti, kdo to necítí a nechápou, si zaslouží jen soucit, protože vypadli z času a snaží se žít se starými postoji a uplatňovat na vše stará měřítka.

Přišla Nová Éra, které musíte přizpůsobit své vědomí doslova za pochodu. Protože rytmus, který vás v blízké budoucnosti čeká, od vás bude vyžadovat veškeré vaše úsilí, veškerou vaši snahu, veškerý oheň vašich srdcí.

Proto i když se vám zdá, že se kolem vás nic nezměnilo a vše je při starém, nevěřte svým očím. Všechno se změnilo! A vše se změnilo tak rozhodně a nezvratně, že vaše představivost nestačí na to, abyste si dokázali představit změny, které přicházejí a které již probíhají, ale které ještě nejsou viditelné pro vaše fyzické oči. Zahájili jsme náš postup. A vyzýváme všechny, kdo jsou probuzeni, kdo cítí důležitost nadcházející etapy a kdo jsou připraveni jednat, aniž by šetřili svůj život, aby se připravili. Velmi brzy i vy, každý, nacházejíc se nebo žijíc ve svém městě a ve své zemi, pocítíte ty změny, které začaly.

Je pro vás těžké tomu uvěřit, protože všechno kolem vás zůstalo stejné jako dřív. Ale ujišťuji vás, že ta nejdůležitější změna, o kterou jsme se snažili posledních sto padesát let, se uskutečnila! Došlo ke změně ve vědomí dostatečného počtu lidí v inkarnaci, aby tato změna vedla ke zcela hmatatelným projevům na fyzické úrovni. Zkrátila se také doba, po kterou se změny vědomí usazují na fyzické rovině planety Země. Byly doby, kdy změna vědomí potřebovala desítky a stovky let, aby se usadila na fyzické rovině. Nyní, pokud se vaše vědomí změnilo, nestihne uplynout ani noc, jak změna vašeho vědomí ovlivní vaše záležitosti. Mluvím zjednodušeně, abyste získali představu o nadcházejícím čase a nadcházející příležitosti.

Velmi brzy budete moci ve svém životě pozorovat ty důsledky, ke kterým vaše měnící se  vědomí povede. A pokud žádné změny ve svém životě nepozorujete, lze to vysvětlit jediným - čtením těchto diktátů jste ztráceli čas, protože jste přehlédli to nejdůležitější, kvůli čemu byly tyto diktáty dány. Nedokázali jste změnit vaše vědomí. Promarnili jste drahocenný čas a propásli jste vzácnou příležitost, kterou vám dal Bůh.

Jako dřív jste si mysleli, že si v těchto diktátech přečtete krásná slova a to je vše, co potřebujete. Mýlili jste se, protože kromě čtení krásných slov jste museli podnikat konkrétní činy, které by vás se stoprocentní pravděpodobností neúprosně dovedly k výsledku - změně vašeho vědomí, jen kdybyste nebyli líní a nečetli tyto diktáty jen jako slova, ale jako návod k praktickým činům a skutkům na fyzické úrovni.

Takže ti, kteří propásli příležitost projít tímto zrychleným kurzem zasvěcení a změny svého vědomí, budou mít možnost opakovat ročník a znovu si přečíst všechny diktáty, které jsme prostřednictvím tohoto posla předali, počínaje prvním diktátem ze 4. března tohoto roku.

A pokud opět nepocítíte žádnou změnu ve svém vědomí a nepocítíte žádnou změnu ve svém životě, pak vám doporučuji, abyste si tyto diktáty přečetli potřetí.

V podobě těchto diktátů jste obdrželi neocenitelný, zcela jedinečný dar. Nedokážete si ani představit, kolik energie vynaložili Vzestoupené Zástupy na to, aby vám diktáty doručili prostřednictvím internetu přímo domů. Kolik andělů se na tom podílelo! A to nemluvím o úsilí, které při přijímání těchto diktátů vynaložila Tat´jana. Nedokážete si ani představit, co to znamená vydržet takový každodenní přísun informací a energie. A dokázat se téměř čtyři měsíce udržet ve funkčním stavu a nevynechat jediný den.

Nikdo z nás si na začátku tohoto experimentu nebyl jistý, zda se nám podaří přenést tak důležité informace v tak velkém objemu a v tak krátkém čase. Nyní však můžeme s jistotou prohlásit, že se experiment podařil! Práce je vykonána a práce je vykonána dokonale!

Gratuluji vám a gratuluji Taťjaně k úspěšné realizaci tohoto důležitého pokusu o uložení důležité a včasné informace na fyzické úrovni. Práce bude pokračovat, ale nejdůležitější etapa je za námi. Informační etapa. Kdy fyzický plán planety obdržel tolik potřebné informace pro současný okamžik. Budete mít možnost získat všechna potřebná vysvětlení. A my budeme pokračovat v naší práci prostřednictvím našeho posla Tat´jany.

Nastává nová etapa. Etapa, kdy informace, které jsme vložili do našich diktátů, vyklíčí v lidských srdcích. A každý bude moci najít uplatnění pro své síly a schopnosti. Práce je dost pro každého! Důležitá práce na transformaci fyzické roviny právě začala. A každý, komu se podařilo probudit své vědomí a zažehnout plamen ve svém srdci, bude zdrojem vědomostí, informací a energie pro všechny lidi, které ve svém životě potká. Vaším úkolem, jako světlonošů, je udržovat své pochodně stále hořící a přinášet Světlo světu.

Každý z těch, kteří při čtení těchto diktátů dokázali probudit své vědomí, ode mě obdrží tenkou  pavučinku, která mě s nimi spojí a podpoří v těžké chvíli.

Stačí jen pronést vzývání: "Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, vzývám působení niti, která mě spojuje s Mistrem El Moryou. Mistře El Moryo, prosím, pomoz mi v mé situaci (popište podrobně situaci). Pomoz mi najít Božské řešení mé situace a poskytni mi pomoc, kterou mi dovoluje poskytnout Nejvyšší Zákon".

A jakmile tuto výzvu učiníte, pomohu každému, kdo si svou prací zasloužil právo získat toto osobní, personální spojení se mnou. Určitě pocítíte tuto niť spojení, která propojuje vaše srdce s mým srdcem. A mnoho lidí již toto spojení cítí.

JÁ JSEM El Morya.
A tvrdím, že s Bohem je všechno možné!