Chtěli bychom vás naladit na plnění nových úkolů

12.12.2005 16:16

 

Sanat Kumara, 12. prosince 2005

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM přišel otevřít nový cyklus diktátů, které chceme předat prostřednictvím našeho posla.

Víte, že letos jsme již dávali diktáty prostřednictvím našeho posla. A to byla důležitá podmínka pro to, aby se tyto diktáty dostatečně rozšířily mezi obyvatele Ruska i celého světa.

Jsme rádi, že naše podmínka byla splněna. Tisíce lidí nejen z Ruska, ale z celého světa si mohli přečíst naše diktáty a získat informace od Nanebevzatých Zástupů, které jsou pro mnohé v této fázi evolučního vývoje tak potřebné.

Chceme s uspokojením prohlásit, že naše úsilí a naše energie nebyly zbytečné. Dokončili jste svou část práce a nyní můžeme pokračovat v našich plánech a poskytnout další informace o událostech letošního a příštího roku, na co byste se měli připravit a s čím si dělat starosti a jak jednat.

Proto přicházím znovu a chci prohlásit, že bez ohledu na to, jak těžké to může být, splníme své závazky vůči lidstvu na Zemi a poskytneme mu veškerou potřebnou a proveditelnou pomoc, kterou v této fázi svého evolučního vývoje potřebuje.

Pokaždé, když budeme dávat naše pokyny, vložíme do našich Poselství částečku Božské energie. A vy budete opět pít nektar Božské energie a vychutnávat si ho. Stejně jako minule požádáme našeho posla, aby zajistil, že se tyto diktáty objeví na webových stránkách ve stejný den, kdy budou předány. To vám umožní být skutečně přítomni při přijímání těchto diktátů, ať už se nacházíte kdekoli na světě. Stačí zapnout počítač a připojit se k internetu.

Pro ty, kteří nemají přístup k počítači, zpřístupníme tyto diktáty o něco později prostřednictvím tištěného vydání.

A nyní bych rád přešel k tomu hlavnímu, kvůli čemu jsme za vámi opět přišli. Týká se přelomu roku a začátku nového ročního cyklu. Rádi bychom vás připravili na nové úkoly a nové cíle, které si musíte v nadcházejícím roce stanovit a splnit. Proto berte vážně informace, které vám budou sděleny nyní a v následujících diktátech.

Takže především je třeba shrnout uplynulý rok 2005. Děláme to s velkou radostí, protože navzdory všem zvratům a útrapám tohoto roku se nám podařilo dosáhnout toho hlavního - přechodu velkého počtu lidí na novou, vyšší úroveň vědomí. A stalo se, a to se povedlo! Proto jsou výsledky tohoto roku působivé a tyto výsledky neprodleně ovlivní fyzickou iluzi, která vás obklopuje.

Budete moci pocítit ty blahodárné změny, jež jste si zasloužili svou tvrdou prací, modlitebním bděním a skutky, které konáte na fyzické úrovni.

Musím říct, že jste přišli do svého světa jednat. Přišli jste především proto, abyste prováděli konkrétní činnosti na fyzické úrovni. Proto musíte především projevit zájem a starost o to, co je kolem vás. To, co se děje mimo vaši planetu, v jiných světech a prostorech, nechte být. Věřte mi, že ve vesmíru je dost Bytostí Světla, které svou práci dělají řádně. Doporučuji vám, abyste se zaměřili na potřeby své planety. A konkrétně potřeby lidí ve vašem okolí. Převezměte kontrolu nad vším, nad čím můžete převzít kontrolu. Snažte se, aby se Božské vzorce chování projevovaly ve všem, co vás obklopuje. Nejde jen o čistotu vašich domovů a pracovišť. Jde o čistotu vašich myšlenek a chování ve všem. Vy jste těmi, kdo ovlivňují celý svět. S vaší pomocí můžeme změnit svět. V poměru k celkovému počtu obyvatel Země čte tyto diktáty jen velmi málo lidí. Ale možná mi nebudete věřit, že stačí několik tisíc lidí v každé národnosti, kteří získají přístup k těmto diktátům a použijí je ke změně svého vědomí, aby se situace v jejich zemích a ve všech zemích na planetě změnila. Protože je důležité mít bod Světla, opěrný bod, skrze který můžeme provádět svou činnost. A musím vám říci, že jsme tento opěrný bod letos obdrželi.

A naštěstí to neplatí jen pro Rusko, ale i pro mnoho dalších zemí světa, zejména Bulharsko, Ukrajinu a některé další země, kde jsou schopni číst a rozumět ruskému textu. V této fázi je tedy prvořadé přeložit tyto diktáty do dalších světových jazyků a především do angličtiny. Protože tyto hurikány a přírodní katastrofy, které Amerika letos zažila, jsou přímým důsledkem toho, že Amerika nedokázala udržet fokus Světla a museli jsme ho přesunout do Ruska. Proto to, do jaké míry bude Amerika schopna vnímat naše informace, které předáváme prostřednictvím ruského posla, závisí na tom, zda se Amerika v nejbližší budoucnosti dokáže udržet jako civilizovaná a vysoce rozvinutá země.

Prosím tedy všechny, kteří čtou tyto diktáty a jsou schopni je přeložit do angličtiny. Teď je řada na vás, abyste sloužili světu. Ve vašich rukou je osud a život milionů lidí, kteří nemohou přijímat naši energii a naše informace, a proto jejich země jsou a budou vystaveny těm strašlivým katastrofám, které si dříve nedokázali ani představit. Žádám také ty obyvatele Ameriky, kteří jsou schopni překonat předsudky a vnímat informace, které jsme jim předali prostřednictvím našeho ruského posla: odložte všechny předsudky a dogmata svého vědomí. Důvěřujte svým srdcím. Udělejte vše pro to, aby se námi poskytované informace šířily v anglicky mluvících zemích.

Nastal čas konkrétních praktických činů na fyzické úrovni a vy si musíte uvědomit, že vše, co musíte v blízké budoucnosti udělat, je uskutečnit naše plány pro fyzickou oktávu. Nehledejte nikoho, kdo se nachází někde na okraji Země, aby vás vedl. Veškeré vedení, veškerou podporu a veškerou potřebnou energii obdržíte ze svého nitra. Proto vám dáváme znalosti o Vnitřní Cestě. Cestě, po které kráčeli všichni zasvěcenci všech dob. Cestu, kterou musíte následovat, protože už není čas čekat a odkládat uskutečnění našich plánů pro planetu Zemi. Začněte dělat něco konkrétního tam, kde se právě nacházíte. Ať je to maličkost, ať jsou to znalosti, které jsou obsaženy v těchto diktátech a které můžete předat jen několika lidem žijícím s vámi v jedné lokalitě, ať jsou to přednášky, které budete přednášet ve škole, v podniku. Využijte každé příležitosti k šíření našich informací, našich energií a našich vibrací do vašeho světa.

To je to, co byste měli dělat právě teď a co bude vaší hlavní službou v nadcházejícím roce.

Neztrácejte proto čas s okázalými přípravami na nadcházející vánoční a novoroční oslavy. Nejlepší služba, kterou nám můžete prokázat, se projeví ve vašich skutcích, které budete konat pod naším vedením, vycházejícím z vašeho nitra.

Naučte se naslouchat hlasu ticha, který vychází z vašeho nitra a umožňuje vám znovu prožívat blaženost Nebeské otcovské lásky, kterou se Nebesa neunaví vlévat do vašeho světa.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara,
setrvávající v nekonečné Lásce k vám.