Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci

18.04.2005 00:00

Milovaný Džwhal Khul
18. dubna 2005

 

JÁ JSEM Džwhal Khul, který přišel na paprsku Lásky prostřednictvím tohoto posla.

Ano, milovaní, JÁ JSEM přišel za vámi, abych utvrdil Lásku.

Ze všech vlastností, ze všech Božských vlastností je Láska nejdůležitější.

Světy jsou vytvářejí se Láskou. A pokud necítíte radost ve svém životě, pokud vás trápí těžké myšlenky a pocity, pak jen prožíváte nedostatek Lásky ve svém bytí.

Není důležité, jestli vás milují nebo nemilují. Láska je tou silou, která je v hloubce vašeho bytí. A ona je vždy s vámi do té doby, dokud dostáváte Božskou Energii z jejího Zdroje.

Proto i sebemenší nedostatek tohoto pocitu Lásky vás přivede do neharmonického stavu vědomí. Vlastnost Lásky prostupuje celé Tvoření a organicky se vplétá do vašeho života a do života všech živých bytostí.

A mnohé problémy ve světě, ne-li všechny problémy tohoto světa, jsou spojeny právě s nedostatkem Lásky.

Přišel jsem vám poradit, jak ukotvit ohnisko Lásky ve vašem srdci.

Slibte mi, že budete toto cvičení dělat každý den, kdykoli budete mít volnou chvilku. Toto cvičení nevyžaduje žádný nácvik a žádnou další přípravu a podmínky. Můžete je provádět doma i v práci, i když jste mezi lidmi v hustě zalidněných místech.

Takže měli byste mít vždy před očima obraz milovaného člověka. Velice dobře chápu, že mnozí z vás mohou říci, že necítí lásku k nikomu na tomto světě. To je omyl. Jste povinni milovat. Jste povinni najít ve svém vědomí obraz, ke kterému pociťujete lásku.

Teď nemám na mysli, že to nutně musí být obraz vašeho milovaného nebo milované. Ale pečlivě zapátrejte v hloubi vašeho srdce. Najděte obraz, ke kterému jste schopni cítit lásku.

Může to být vaše matka, váš otec, váš manžel nebo manželka, vaše děti. Může to být Mistr, se kterým máte spojení na vnitřních úrovních.

Pokud je vaše srdce tak zraněno, že pouhá zmínka o milovaných vyvolá ve vašich očích slzy a lítost k sobě samému, i přesto hledejte takový obraz, o který se můžete vědomím opřít a prožívat k němu Lásku.

Ať je to bude ani váš domácí mazlíček nebo oblíbené rostliny.

Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci.

Nejdůležitější úkol ve vašem životě je za každou cenu v sobě probudit pocit Lásky.

Pokud jste mezi lidmi, pokuste se zažít lásku k lidem, kteří vás obklopují. Milujte lidi ne proto, co vám udělali nebo mohou udělat, zažívejte ničím nepodmíněnou Lásku.

Možná se vám nepovede být dlouho soustředěný na váš pocit Lásky. Ale musíte si najít alespoň dvě nebo tři minuty denně, abyste zažili tento pocit Lásky.

Pěstujte v sobě tento pocit.

A přijde den, kdy budete moci zažít takový všeobjímající, bezdůvodný pocit Lásky ke všemu, co vás obklopuje, ke všem lidem, žijícím na Zemi, k samotné Zemi, k přírodě, k oblakům, k nebi, k dešti, ke slunci.

Naplní vás pocit Lásky a pocit Jednoty se vším, co vás obklopuje. Vy jste zároveň tímto vším. Pochopte, že vaše lidské vědomí vás odděluje od všeho, co vás obklopuje, ale vaše podstata a podstata všeho, co vás obklopuje, je stejná.

Vše je Bůh. A naše oddělení od Jednoty s Bohem existuje jenom v našem vědomí.

Pohovořím teď o něčem jiném. Chci využít této příležitosti a předat vám některé znalosti nebo informace, které pro vás budou užitečné právě v tomto okamžiku.

Nacházíte se ve vtělení na Zemi v tomto složitém období, kdy ve vašem světě probíhá rozdělení. Kosmické cykly se změnily a na Zemi přišly nové energie. Energie Lásky, Jednoty. Tyto energie přináší vliv planety Venuše, mé rodné planety.

Neexistuje žádná živá bytost, která by na sobě nepociťovala vliv těchto energií.

Ale ne na všechny mají tyto energie blahodárný účinek. Ve vašem světě existují bytosti, které natolik narušily své spojení s Božím Zdrojem, že jejich bytost již není schopna tyto energie přijmout. Jsou mrtvé. A stejně jako slunce svítí na všechny rostliny a má na ně blahodárný vliv, podporující jejich růst a životaschopnost, tak slunce svítí i na mrtvé rostliny, které uschly. A pod vlivem slunce tyto rostliny ještě více usychají a stávají se vhodnými jen na podpal.

Proto všechno přežité bude již brzy sebráno a spáleno ve vesmírné peci.

Dobrý zahradník se stará o zahradu a ve vhodný čas pálí seschlé stromy a tím nedovolí, aby se infekce od nich rozšířila na zdravé rostliny.

To, co vám nyní říkám, je velmi smutné. Ale je to skutečnost, se kterou se setkáváte ve svém životě. Ztráty jsou nevyhnutelné a každý si sám vybírá svou cestu. Každou minutu vašeho pobytu na Zemi děláte volbu. Vybíráte si Boha, Život nebo si vybíráte smrt. Kolikrát už jste slyšeli o tom, že přichází doba oddělování zrna od plev. Kolikrát už jste slyšeli, že plevel musí být oddělen a spálen.

Dokonce nikdo z těch, kdo je velmi vzdálen od Boha, nemůže říci, že neslyšel tuto frázi alespoň jednou v životě.

Čemu se divíte? Nadešel čas. A ti lidé, kteří nemohou zvládnout nové vibrace, nemohou uskutečnit přechod na novou úroveň vědomí, se ocitnou v rukou zahradníka, který se postará o jejich další osud.

A zahradníkem v našem Vesmíru je sám Pán Bůh.

Proto se nemáte čeho obávat. Všechno se děje z Boží Vůle a veškeré termíny a veškerá práce, s těmito termíny spjatá, budou dodrženy v přesném souladu s Božím plánem. Co máte dělat v tento čas? Učte se od přírody. Zajeďte si do lesa a pozorujte, co se děje v lese.

Jsou tam uschlé stromy a práchnivějící pařezy. Ale jsou tam i mladé výhonky. A život jde dál. Bzučí včely, zpívají ptáci, kvetou květiny. Vládne celková harmonie. A každý z vás je jedinečným kvítkem v tomto lese. Proto musíte jen kvést a cítit Lásku ke všemu, co vás obklopuje.

Vezměte si příklad z okolní přírody. Každý kvítek jen kvete. Nezápasí ani s uschlými stromy, ani s práchnivějícími pařezy. Vše je podřízeno Božímu Zákonu a vše se děje v souladu s Božím Zákonem.

A věřte mi, že ve vesmíru existují služebníci, kteří jsou povoláni vykonávat svou práci při čištění Vesmíru od odpadků a všeho mrtvého nebo nepřejicího si dodržovat stanovený Zákon.

Slyšeli jste o času sklizně. Mysleli jste si, že čas sklizně se blíží. Ale nikoho z vás neznepokojilo, když čas sklizně nastal. A sklizeň je v plném proudu.

A vše jde tak přirozeně, že lidé tuto sklizeň ani nevnímají. Vše se děje v řádném termínu a v naprostém souladu s Nejvyšším Zákonem.

Dnes jsem vám přinesl spoustu užitečných informací. A přesto, že tyto informace jsem vám předložil ve velmi mírné podobě, bude to pro mnohé, kteří uslyší o aktuálních událostech na Zemi, velmi smutné.

Přesto vás žádám, abyste častěji prožívali pocit Lásky ke všem živým tvorům. Protože pouze Láska dokáže činit zázraky ve vašem životě a v životě všech lidí kolem vás.

Milujete, znamená, jste naživu. A to je hlavní.

 

JÁ JSEM Džwhal Khul, který byl dnes s vámi.

 

* * *

 

 Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.18.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net