Celým smyslem modlitební praktiky je zvýšit vaše vědomí

23.04.2005 00:00

Padmasambhava
23. dubna 2005

 

JÁ JSEM Padmasambhava. Znáte mě?

JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla, abych vám řekl něco o činnosti, kterou jsem prováděl v době mého vtělení na Zemi.

Přišel jsem na Zemi před více než tisícem let. Byl jsem zrozen z rozumu. JÁ JSEM zrozen z Lotosu Rozumu.

Má úroveň úspěchů Buddhy mi dovolila přijít do tohoto světa tímto způsobem.

Ó, nemusíte mi věřit. Na Zemi se děje mnoho zázraků, ale pokud těmto zázrakům nevěříte, pak pro vás tyto zázraky neexistují.

Věříte jenom tomu, co vidíte na obrazovkách svých televizorů a počítačů.

To, co je nereálné, vnímáte jako realitu, ale to, co je reálné, nejste schopni vnímat.

Stanete se Buddhou, když ve vašem vědomí projde opačný proces: budete vnímat Boží Realitu, ale budete se nacházet uprostřed iluze a budete si uvědomovat iluzornost vašeho světa.

JÁ JSEM přišel na Zemi za účelem upevnit základy té víry, které se říká buddhismus, obnovit tuto víru a posílit ji. Bylo to mým posláním. A jsem rád za tuto možnost obrátit se k lidem, z nichž většina nepatří k buddhistům.

Ve skutečnosti se každý z vás může velmi snadno stát buddhistou. Stačí, když se ve svém srdci rozhodnete nikdy neublížit ani jedné živé bytosti na Zemi, a musíte se zavázat pomáhat všem živým bytostem na Zemi. A pokud jste připraveni splnit tyto dva sliby, pak se můžete ode dnešního dne považovat za buddhistu.

Přišel jsem za vámi v předvečer svátku Vesak, úplňku ve znamení Býka. Přišel jsem upevnit základy buddhismu ve vašich srdcích, stejně tak, jako jsem s tímto posláním přišel před více než tisícem let. Na světě se nic nezměnilo. Svět stejně jako dříve přebývá v iluzi a nepospíchá se s iluzí rozloučit.

Vaše modlitební praktika musí být soustředěná. Pokud se modlíte bez náležitého soustředění, pak zbytečně ztrácíte čas. A pokud vás během vaší modlitby nebo meditace navštíví myšlenky o tom, jak velkou práci konáte pro lidstvo, pak vaše modlitba ztrácí smysl.

Během modlitby musíte zcela opustit své lidské vědomí. Jak můžete mluvit s Bohem, pokud jste nezvýšili své vědomí na takovou úroveň, aby vás Bůh byl schopen slyšet? Pokud mluvíte mezi sebou, pak se postaráte o to, aby člověk, ke kterému mluvíte, vás mohl slyšet a jdete blíž. Tak proč se během rozhovoru s Bohem nestaráte, aby vás Bůh slyšel?

Bůh k vám promlouvá jazykem srdce a On s vámi mluví ve vašem srdci. Proto během vaší modlitby nesmí nic rozptylovat vaši pozornost. Musíte být plně soustředěni na vaše srdce, na pocity ve vašem srdci.

Ani při tom nemusíte odříkávat slova modlitby. Jednoduše spojíte své vědomí s vědomím Boha. Zvýšíte své vědomí na úroveň vašeho Vyššího Já. A jste v Bohu.

Celým smyslem modlitební praktiky je zvýšit vaše vědomí. Pokud vaše rty a jazyk vyslovují slova modlitby, ale vaše mysl v tom čase bloudí po okolí, pozoruje, co dělají ostatní lidé, pak pro vás bude nejlepší přestat se modlit. Protože to nemá smysl. Modlitba je komunikace s Bohem a ne cvičení pro jazyk. Víte, že v buddhismu existuje rozdíl v chápání Boha. Ale pokud pod Bohem máte na mysli Vyšší Zákon, Absolutno, Vyšší Rozum, pak jste se téměř stali buddhistou.

Je zvláštní pozorovat, když lidé svým lidským vědomím hodnotí, jaký je Bůh a co On představuje. A pokud se vaše osobní představy o Bohu neshodují s představami jiného člověka, pak můžete dokonce pociťovat nepřátelství k tomuto člověku. Každý člověk má ve svém vědomí svůj obraz Boha. Proto musíte prostě připustit myšlenku, že jiní lidé mohou mít i jinou představu o Bohu. Ale to neznamená, že někdo má představu správnější a někdo jiný má představu méně správnou.

Přiblížíte se k Bohu pouze tehdy, když pozvednete své vědomí na pro vás nejvyšší možnou úroveň. A čím vyšší je úroveň vašeho vědomí, tím více si uvědomujete, že Boha neznáte. A i když se stanete bohem v očích ostatních lidí, stejně Boha nemůžete poznat.

Existuje pouze věčná touha pochopit Bytí, věčné překonávání sama sebe. Když však ve svém vědomí dosáhnete stavu nirvány, pochopíte, že jste dosáhli všeho a nemusíte poznávat nic jiného, protože jste vstoupili do stavu Božství.

Nicméně, přijde kosmický čas a vy opět z tohoto stavu odejdete a opět začnete poznávat Boha. Tento proces nemá ani začátek, ani konec.

Ale nyní jste na nejnižším stupni poznání Boha a vůbec první úlohou, která je před vámi, je naučit se rozlišovat iluzorní a Reálný svět. A především se musíte naučit poznávat iluzi uvnitř vašeho vědomí.

A pokud popřemýšlíte nad svými myšlenkami a svými pocity, pak pochopíte, že vaše myšlenky a pocity jsou absolutně nereálné. Všechno, čeho jste se dotkli svou myslí, je iluzí. Proto prvním krokem osvobození se od iluze je vaše pochopení, že všechny vaše myšlenky a pocity jsou iluzí. A když to jednou pochopíte, pak jste připraveni k dalšímu kroku, k pochopení toho, co ve vás je Realita.

Existuje mnoho meditačních praktik. Všechny jsou určeny k tomu, abyste se dostali do kontaktu s Reálnou částí vás samých. A prvním krokem k Reálné části vás samých je uklidnění vaší mysli.

Předávám vám svou mantru. Vkládám do této mantry svou energii, svoje momentum úspěchů. Proto, pokud se rozhodnete číst tuto mantru nyní, pak získáte z odříkání této mantry maximální účinek. Tato mantra vám pomůže zbavit se nejen zbytečné nestálosti vaší mysli, ale umožní vám zbavit se i mnoha vašich nedokonalostí.

Takže pronášejte s pokorou:

ÓM MANI PADMÉ HÚM.

Opakujte tuto mantru tolikrát a tak často, jak se vám bude chtít. Tato mantra vám pomůže zbavit se vašeho ega tak rychle, jak rychle to ve své mysli připustíte.

Někteří z vás si myslí, že se svého ega nezbaví možná ani do konce svého života. Někteří si myslí, že budou potřebovat ještě několik životů, aby se svého ega zbavili.

Stává se přesně to, co si připouštíte ve svém vědomí. A když připustíte ve svém vědomí, že se zbavíte svého ega, pokud budete odříkávat moji mantru tisíckrát za den v průběhu roku, pak se tak stane.

Jen prosím, před odříkáním mé mantry nezapomeňte následovat mé rady, které jsem vám dal v tomto poselství.

Nezapomeňte, že rozmlouváte s Bohem a přibližte se k němu ve svém srdci co nejblíže, aby vás On slyšel.

 

JÁ JSEM Padmasambhava, který tu dnes byl s vámi v předvečer svátku Vesak.

 

* * *

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net