Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou osobního příkladu

24.04.2005 00:00

Vzestoupený Mistr Nikolaj
24. dubna 2005

 

JÁ JSEM Vzestoupený Mistr Nikolaj. Znáte mě. JÁ JSEM ruský car Nikolaj II. Romanov, nyní Vzestoupený Mistr Nikolaj.

Jsem velmi rozrušen naším dnešním setkáním a možností obrátit se na vás na všechny, kdo žijete v Rusku a na území států, které se kdysi jmenovaly Rusko.

Mluvím a mám slzy ve svých očích. Chtěl bych vám toho říct mnoho. A chtěl bych říci to nejdůležitější, co v tomto historickém okamžiku potřebujete vědět. To, co nemůžete vidět, ale co skutečně probíhá na jemnohmotné rovině nad Ruskem.

Velké množství Nebeských sil soustřeďuje svá tvořivá úsilí nad územím tohoto státu. Na Nebesích nad Ruskem je shromážděna ohromná síla.

Jsme připraveni konat. Vše je připraveno, poslední přípravy jsou ukončeny. Božská možnost, záměr Nebes pro Rusko jsou připraveny k projevení na fyzické rovině.

O, je to naprosto velkolepý záměr! A všechno, co teď potřebujeme, je vaše pomoc při projevování tohoto záměru na fyzické rovině. Vy víte, že pro projevení Božského záměru na fyzické rovině potřebujeme určité množství nám oddaných jedinců, kteří jsou ve vtělení a jsou zcela a plně oddaní Vůli Boha.

Chápeme, jak těžké pro vás je vydržet tak zběsilý nápor ze strany sil, které cítí svůj konec a proto jednají otevřeně a vůbec se nesnaží schovat své bezbožné činy alespoň pod rouškou ideologie nebo nějak jinak zamaskovat svoji nestoudnost.

Tak se chová smrtelně zraněné zvíře, které cítí svůj brzký konec a ve vzteku ze své nemohoucnosti je připraveno zničit a smést vše na své cestě.

Sily, které jsou dnes v Rusku u moci, připomínají toto zraněné zvíře, a zdá se, že je nemůže nic zastavit a přivést k rozumu.

Ale pro tuto zemi existuje plán Boha a tento plán bude uskutečněn. Zpoždění několika desítek let nebo dokonce celého století je naprosto bezvýznamným historickým úsekem. Vy víte, že já a další členové mé rodiny byli vtělení pro tuto důležitou misi na konci 19. a na začátku 20. století.

Ale zvíře bylo tehdy ještě moc silné. A mělo podporu u národa Ruska, využívajíc nevědomost obyvatel této země. Nevědomost je slabinou, prostřednictvím které konají ty nejhorší sily na planetě. Nevědomý člověk se stává slepou zbraní v rukách sil temnoty.

Jak bolestivé pro mě bylo uvědomit si svou bezmocnost, v době svého odstoupení od trůnu a následného hanebného zatčení a věznění. Miluji Rusko. Miluji Rusko celým svým srdcem, celou svou bytostí. A byl jsem připraven obětovat sebe a celou svou rodinu, jen abych dal možnost lidem této země získat svou šanci na světlou budoucnost.

Vy víte, že jsem znal svůj osud, věděl jsem o té mučednické smrti, která čekala mě i mé děti. A bylo mnoho způsobů, jak zachránit svůj život a utéct do ciziny. Odmítl jsem je všechny.

Vědomě jsem na sebe přijal tento kříž, toto ukřižování. Nejtěžší bylo překonat odpor té časti mě, která se snažila za každou cenu zachránit děti. Ale obětoval jsem i své děti. Stejně tak, jako Abrahám byl připraven obětovat svého syna. Do poslední chvíle jsem věřil, že Hospodin odvrátí ruku osudu, když už ne ode mě, tak alespoň od mých dětí. Ale stalo se to nejhorší.

Svatí nevinní byli předáni mučednické smrti. A tento okamžik byl signálem pro to, aby nejhorší síly temnoty vylezly ze všech koutů a vrhly se k moci.

Všechna temnota vyplavala na povrch. Všechno, co se dříve snažilo ukrýt pod rouškou slušnosti a sedělo v koutě, vylezlo na povrch. Bylo to běsnění temných sil. A toto běsnění pokračuje dodnes. A pokud se dříve schovávaly za ideologickou zástěrku, za starost o potřeby národa, tak dnes už si vůbec nedělají starosti a neobtěžují se žádným způsobem odůvodnit své bezpráví.

Je smutné vidět všechno to, co se děje v Rusku. Ale vy víte, že když je nemoc schovaná uvnitř, nepozorovaně podrývá organizmus, dokud ten úplně nezeslábne a nezemře.

V Rusku se však stalo to, že všechny zlé a nečisté síly, veškerá nemoc vyšly na povrch. A již více než století se Rusko třese v zimnici. Ale já věřím v moc této země, věřím v národ této země, a vím, že dříve či později bude nemoc poražena.

Než dá Bůh novou příležitost této zemi, musí tato země projít katarzí, očištěním. Po očistě musí následovat pokání a teprve potom bude otevřena světelná cesta pro národy Ruska.

Mohl jsem se bránit. Mohl jsem zachránit svou rodinu a všichni jsme mohli zůstat naživu. Ale jaký by byl smysl mého života bez Ruska? Vybral jsem si zříct se boje. Zříct se násilí. Zvolil jsem cestu Krista a nechal jsem ukřižovat sebe a celou svou rodinu.

Stal jsem se Vzestoupeným Mistrem, dosáhl jsem svého vzestoupení. Ale moje děti, moje dcery jsou dosud ve vtělení. Dvě z nich se staly posly Velkého Bílého Bratrstva. Jedna na území Ameriky, druhá na území Ruska.

A kdyby se můj život znovu opakoval, znovu bych si vybral ukřižování pro sebe a pro svou rodinu.

Vy víte, že Ježíš na sebe vzal svou mučednickou smrtí karmu lidstva. Trpěl za hříchy lidí. Všichni svatí všech dob na sebe brali hříchy lidstva, část planetární karmy, aby tím ulehčili břemeno a aby se lidstvo mohlo napřímit a podívat se na Nebesa.

Teď je řada na vás. Na vás, kdo jste ve vtělení, leží zodpovědnost za budoucnost Ruska, za budoucnost celé planety. Protože podle záměru Boha musí Rusko ukázat cestu ostatním státům.

Popisuji vám situaci, ve které jste, tak jak ji vidím ze svého vzestoupeného stavu vědomí.

A vidím, že čekání nebude dlouhé. Ale právě teď, jako nikdy před tím, je zapotřebí veškeré vaše úsilí.

Všechno v Rusku se promíchalo. Zrno se smíchalo s plevami. Obrovské zvíře na své cestě všechno promíchalo a pokračuje v ničení.

Ale teď se vše projevilo a máte možnost soudit podle plodů.

Teď vidíte, kdo je kdo.

Ale prosím vás, upusťte od boje. Následujte cestu, kterou ukázal Ježíš, tu cestu, kterou jsem zvolil já ve svém posledním vtělení. Vaším úkolem je zříct se násilí.

Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou svého příkladu.

Každý z vás se musí přeměnit na gigantický generátor Dobra a Světla. A tam, kde se nacházíte, nebude už více prostoru pro temnotu.

Ať z Ruska utíkají. Ať si vezmou vše, co si nahrabali a odejdou. Bůh nikdy neopustí Rusko, dokud je ve vtělení alespoň jeden svatý.

A dnes je ve vtělení nebývalé množství svatých.

Pamatujte si, že i když utrpíte zřetelnou porážku na fyzické rovině, na jemnohmotné rovině získáte ohromné vítězství.

Jste nesmrtelní. A obětováním svého fyzického těla jen potvrzujete Život. Potvrzujete principy Dobra a Světla na této planetě.

Znásobujte Světlo! Konejte Dobro!

Budou vás pronásledovat. Budou vás ponižovat chudobou.

Prosím vás, abyste to všechno vydrželi. Tak, jako jste to vydrželi po celou dobu těžké historie této země.

Zbývá už jen chvíle, milovaní. Vydržte.

Doba se změnila a to, co nemohou vidět vaše oči, vidím já ze svého vzestoupeného stavu.

A říkám vám, že Rusko je velká země. A její moc je nyní soustředěna na jemnohmotné rovině.

Vy víte, že plán Boha, záměr Boha bude uskutečněn nehledě na jakýkoliv odpor sil temnoty.

Ať se zraněné zvíře vzteká, jak chce, konec je předurčen.

Čekání nebude dlouhé. Vydržte, milovaní.

Pomůžu vám. Poskytnu vám veškerou pomoc, kterou mi bude dovoleno poskytnout. Obracejte se na mě o pomoc při svých modlitbách.

A ať se vaše srdce naplní radostí z předtuchy brzkého velkého vítězství!

 

JÁ JSEM Mistr Nikolaj
a jsem s každým světlonošem Ruska.

 

* * *

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net