Učení o dvouplamenech

26.04.2005 00:00

 Milovaný Kuthumi
26. dubna 2005

JÁ JSEM Kuthumi, který za vámi přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, odlišné od toho učení, které vám bylo předáno dříve.

Vy víte, že v každém muži a v každé ženě, vtělených na Zemi, je přítomna jak mužská, tak i ženská podstata. Ve skutečnosti, ve vašem vyšším aspektu, ve vašich Vyšších tělech nemáte pohlaví, jste androgynní. A až v průběhu diferenciace, zhuštění hmoty získáváte zpočátku fyzické tělo a pak rysy mužského nebo ženského pohlaví. Chybou předchozích představ bylo to, že máte vně sebe část vás samých, která od vás byla na určité etapě vývoje oddělena.

Ve skutečnosti, pokud se dotkneme historie vývoje vašich duší, vaše bíloohnivé jádro, neboli vaše JÁ JSEM Přítomnost, nesmrtelná Boží částice uvnitř vás, nebyla nikdy rozdělena na dvě části, představující mužskou a ženskou podstatu. Je to mylná představa, kterou jsme vám odhalili na určité etapě vašeho vývoje. Nyní přišla nová etapa a my vám můžeme poskytnout trochu jiný pohled na vývoj vaší duše, který je odlišný od toho předešlého.

Takže, vaše Vyšší tělo nebylo nikdy rozděleno na mužskou a ženskou polaritu. Tak odkud se tehdy vzala myšlenka o dvouplamenech a všechny ty krásné legendy, spojené s hledáním druhé poloviny a získáním jednoty prostřednictvím sňatku mezi dvouplameny?

Dovolte mi, abych to vysvětlil. Vaše duše a vaše Vyšší těla nemají pohlaví. Jsou bezpohlavní. Pohlaví má jenom vaše fyzické tělo, a to získalo pohlavní znaky až v poměrně nedávné době evolučního vývoje, před několika milióny let.

Než došlo k rozdělení podle pohlaví, byl proces rození dětí zcela jiný. Ale tím se teď nebudeme zaobírat.

Takže, odkud pochází myšlenka o vaší druhé polovině a o štěstí, s tím souvisejícím?

V určité fázi evoluce jste dostali Vyšší tělo, které má v různých náboženských systémech různé názvy. Je to vaše JÁ Krista, neboli Vyšší JÁ, neboli Vyšší Manas.

Možná jste z těchto poselství pochopili, že vaše Vyšší JÁ vám bylo dáno jako emanace vyšších duchovních bytostí, které vám darovaly částici sebe sama. A v určitém stádiu lidské evoluce to bylo nezbytně nutné. Člověk musel dovnitř sebe dostat průvodce a následováním jeho pokynů tak mohl najít chybějící pocit jednoty s Bohem a s celým stvořením.

Když byl Milovaný Ježíš inkarnován, předával učení o jednotě duše. Pamatujete si podobenství o ženichovi a zmínku o nevěstě, která se připravovala na příchod ženicha. Toto je učení o dvouplamenech, vysvětlované Ježíšem, které má jiný, ale správnější význam. Jednota s vaším dvouplamenem je vaše jednota s Vyšší částí vás samých.

Přichází nová etapa kosmické evoluce, a tato fáze již není daleko, kdy každý z vás bude muset nalézt jednotu se svým dvouplamenem, se svým JÁ Krista.

Jednota dvouplamenů je rituál, ve kterém se vaše nižší těla neboli duše svými vibracemi sladí s vaším Vyšším tělem, vaším JÁ Krista.

A protože do této doby již máte svá nižší těla zcela očistěná, energie skrze ně volně cirkuluje a omývá je. A tato extáze jednoty, kterou prožíváte při spojení s Vyšší částí vás samých, vás pozvedá na vrchol neskutečné blaženosti, se kterou se nemůže porovnat žádná jednota mezi mužem a ženou na fyzické rovině.

Ó, milovaní, Bůh má ještě mnoho tajemství a záhad, které vám budou včas odhaleny. A možná jsem dnes ve vaší mysli zničil překrásnou legendu o dvouplameni, která byla tak drahá všem, kteří se seznámili s tímto učením, předaným skrze předchozího posla. Ale dříve či později se každý bude muset rozloučit s dětskými pohádkami a stát se dospělým.

A je vždy příjemné, když se v dospělém stavu vědomí v životě setkáte se zázraky, se kterými jste se nesetkali ani v těch nejlepších pohádkách. Protože Božská Realita, chápání Božské Reality nelze srovnávat s nejodvážnější fantazií vypravěčů, kteří pozměňují Božské Pravdy podle svého lidského vědomí.

A teď se, milovaní, zaměřím ještě na jeden moment, který vás může velice ohromit. Vzhledem k tomu, že každá Bytost Světla obdarovala v těch vzdálených dobách částečkou sebe sama mnoho životních proudů, mnozí z vás mají JÁ Krista stejného původu, které patřilo stejné Bytosti Světla, která vám darovala část sebe sama.

A když dosáhnete stavu jednoty s Vyšší části vás samých a i jiní lidé dosáhnou tohoto stavu, pak se stáváte jednotnými mezi sebou. Cítíte jednotu s každým. A namísto jediného dvouplamene pociťujete jednotu s milióny dvouplamenů, kteří mají společnou podstatu s vaším JÁ Krista.

Existuje však i jiný aspekt legendy o dvouplamenech, a tento aspekt je spjatý s ještě dřívější etapou kosmického vývoje. Kdysi na počátku stvoření tohoto Vesmíru došlo k rozdělení na mužskou a ženskou polaritu a toto rozdělení se stalo bodem, ve kterém začal projevený Vesmír. Bod, ze kterého se celé stvoření projevilo. Takže když se ve svém evolučním vývoji spolu s Vesmírem do tohoto bodu opět smrsknete, pak zmizí mužská a ženská polarita v tomto Vesmíru. Ale to se stane v době podle lidských měřítek nekonečně vzdálené.

Teď vaše vědomí nemůže pojmout mnoho kosmických Pravd. A nedávám si za úkol vysvětlit vám všechny Pravdy, a to ani v té podobě, jak je vidím já ze svého vzestoupeného stavu.

Zatím stačí to, co jsem vám řekl.

Pro útěchu vám můžu říci, že ti jednotlivci, kteří mají JÁ Krista stejné podstaty, jako je mé JÁ Krista, jsou v něčem mými dvouplameny. A proto, kromě vašeho JÁ Krista, které je skutečně vaším dvouplamenem, máte ještě několik milionů dvouplamenů, kteří jsou ve vtělení a mají s vámi společnou podstatu na úrovni JÁ Krista.

Někoho to může potěšit a někoho zklamat.

Nelze však zastavit proces porozumění Božské Pravdě. Tento proces nepřetržitého objevování bude pokračovat. Ať chcete nebo ne, proces evoluce vašeho vědomí se nedá zastavit, a pokud budete pokroku bránit, pak přemýšlejte, jestli konáte v souladu s Božím Zákonem.

V dnešním rozhovoru jsem poukázal na váš dvouplamen, který je vždy s vámi a který trpělivě čeká na to, až se přestanete zabývat iluzí tohoto světa a obrátíte svůj pohled na něj. Váš dvouplamen s vámi chce komunikovat, čeká na vás. A v tomto světě neexistuje člověk, který by k vám byl blíž, se kterým můžete sdílet všechna vaše tajemství a od kterého můžete získat spolehlivé rady.

Teď se odmlčím, abych vám umožnil vstřebat překvapivé informace obsažené v dnešní besedě.

 

JÁ JSEM Kuthumi.
A JÁ JSEM mající stejnou podstatu na úrovni JÁ Krista s mnohými z vás.

 

* * *

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net