Přicházíme, abychom probudili vaši Božskost

08.05.2005 00:00

 Milovaný Kuthumi
8. května 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi, který opět přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám předal některá vysvětlení týkající se toho Učení, které jsem vám přinesl před nedávnem. Je to Učení o dvouplamenech.

Pro mnohé z vás bylo neočekávané slyšet interpretaci tohoto Učení tak, jak jsem vám jej předložil.

Ale vaše představy o vás samých a o vaší duši by měly být dříve či později rozšířeny.

Vy vůbec nejste těmi, se kterými se ztotožňujete ve svém vnějším vědomí. A vy máte neomezenou moc.

Ve vás, v každém z vás je ukryt potenciál – býti Bohem.

Vy jste ve skutečnosti Bohové. A vaším úkolem je postupně ovládnout vaši Božskost. Připustit Božskost ve svém vnějším vědomí.

Věřte, že vy nejste lidé, kteří budou hrát roli Boha, ale jste Bohové, kteří dočasně přišli zahrát roli lidí.

A vaše Božskost je ukryta před vaším vnějším vědomím a vaše schopnosti spí uvnitř vás, dokud zcela nesplníte svoji roli v tomto světě.

Semena vašich duší byla před miliony let vysázena na nově vznikající planety. Vaše nesmrtelná část, vaše monáda, prošla ve svém vývoji všemi stádii a všemi etapami formování hmotného Vesmíru.

Byli jste kamenem, byli jste rostlinou, byli jste hmyzem, byli jste zástupci nižšího zvířecího království a byli jste i vyššími zvířaty. Prošli jste veškerými stádii vývoje. Prošli jste těmito stádii nejen na této planetě, ale i na jiných planetách.

Toto vše si vyžádalo miliardy pozemských let.

Částice Boha, která tvoří váš základ, byla postupně obalena zážitky všech svých existencí ve hmotném Vesmíru.

Je to podobné tomu, jako byste přišli pracovat do továrny, do velké společnosti. Víte, že se musíte časem stát ředitelem této továrny. Ale abyste byli dobrou vůdčí osobností, rozhodli jste se projít všemi stupni, všemi kroky služebního žebříčku od prostého dělníka přes nižšího vedoucího a středního manažera až po ředitele.

A v každé fázi vašeho pobytu v továrně získáte kousek znalostí a zkušeností, které vám předávají lidé, kteří tyto zkušenosti již získali a kteří zvládli veškeré dovednosti své profese.

Představte si, že jste přišli na konstrukční oddělení a vedoucí tohoto oddělení tráví hodiny s vámi, učí vás podrobnostem konstrukční práce, dovednostem, které sám nabyl během dlouholeté praxe v této funkci.

Pokud připustíte analogii s vaším působením ve funkci lidí na Zemi, pak v určité fázi evolučního vývoje získáte vnitřního rádce ve formě vašeho JÁ Krista, který patří vyšším bytostem, které již před mnoha miliony let prošly lidskou fází vývoje. A tato vysoce rozvinutá bytost vám dává částečku sebe sama, což je váš rádce, váš nejbližší a nejlepší přítel.

A zároveň získáte rozum, ten rozum, který odlišuje člověka od zvířete a který je po právu vaším pokušitelem. Protože získáním rozumu a současně disponováním svobodnou vůlí může člověk využít svůj rozum jak pro službu svému fyzickému bytí, tak i pro posun na cestě evoluce a pro zdokonalování sebe v Bohu.

Váš rozum je to, co vás odlišuje od zvířat, a zároveň je vám v souladu s vaší svobodnou vůlí umožněno používat váš rozum právě pro to, abyste získávali čistě zvířecí potěšení ze života a obklopovali se na fyzické rovině všemi potěšeními, na která si jen vzpomenete.

Pokud se vrátíme k analogii vaší stáže v konstrukčním oddělení, pak začnete používat získané konstrukční znalosti pro to, abyste vytvořili stroj, který by splnil všechny vaše touhy. Představte si, že se zaobíráte konstruováním tohoto stroje a využíváte pro tento účel možnosti celého konstrukčního oddělení a pak i kapacitu celé továrny.

Dříve nebo později budou vaše činnosti zastaveny, protože vaše aktivita nebude odpovídat účelu, pro který je tato továrna určena.

A vy budete nuceni buď podřídit se tomuto cíli, pro který jste byli do práce přijati, nebo opustit brány firmy, ve které jste začali pracovat.

Stejně tak i v současné fázi vašeho evolučního vývoje před vámi vyvstává úkol: buď odmítnete uspokojovat vaše nekonečné touhy ve fyzickém světě a soustředíte se na poslání, kvůli kterému vaše nesmrtelná částice přišla do tohoto světa, aby získala potřebnou zkušenost; nebo budete muset opustit brány tohoto světa. Protože vaše zájmy se dostaly do rozporu se záměrem tohoto Vesmíru a vy musíte být zastaveni.

Rozdíl je v tom, že v tomto Vesmíru neexistuje žádná jiná továrna, pro kterou byste mohli pracovat.

Dostali jste rozum v určité fázi evolučního vývoje a vaším úkolem pro celé toto obrovské historické období rozvoje lidstva bylo ovládnout vaši mysl a podřídit její čistě tělesné, zvířecí sklony Božskému vedení.

Nastoupila etapa, kdy se musíte vzdát tělesné části své mysli a zcela se podřídit Božskému rozumu. První i druhé je ve vás přítomno. Zbývá vám pouze oddělit jedno od druhého ve vašem vědomí a dobrovolně se vzdát toho, co vám bude bránit v další fázi vašeho evolučního vývoje, kdy byste měli přejít od člověka-zvířete k bohočlověku.

A v této fázi budete potřebovat svého přítele a rádce ve formě vašeho JÁ Krista, který trpělivě čeká, kdy už mu konečně budete věnovat pozornost a budete schopni pustit se do učení pod jeho přímým vedením.

Nadešel čas rozloučit se s dětskými hračkami, kterými je naplněn váš hmotný svět, a obrátit se ke světu skutečnému.

Toto vaše JÁ Krista je právě tou částí vás samých, se kterou se musíte v blízké budoucnosti spojit ve svém vědomí. Toto je váš skutečný dvojitý plamen, ženich vaší duše.

Vidíte, jak je všechno jednoduché, milovaní.

Učení o Bohu je ve skutečnosti velmi prostým učením. A celá složitost vnímání tohoto Učení je v tom, že musíte vaším vnějším vědomím vnímat věci, které nepatří do vašeho světa. A můžete to udělat pouze tím, že využijete své Božské schopnosti, které jsou ve vás přítomny, a které jsou u většiny lidstva ve stavu spánku.

Přicházíme, abychom probudili vaše spící schopnosti. Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost. A je na čase, abyste se dobrovolně podřídili Vyššímu rozumu, který je projevem Vyšší Vůle ve vás.

Rád jsem dnes předal dodatečná vysvětlení, která se týkají současné etapy vývoje vaší duše.

 

JÁ JSEM Kuthumi
vždy s vámi na vaší cestě.

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.08.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net