Musíte jít Vyšší Cestou

22.06.2005 00:00

Gautama Buddha
22. června 2005

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám přišel v tento den letního slunovratu.

Každý den, který je spojen s významným postavením planet, je důležitý sám o sobě.

Jednoho dne se lidstvo Země vrátí k pochopení těch znalostí, které byly známy nejstarším civilizacím, které existovaly na Zemi před mnoha desítkami a stovkami tisíc let, ale nyní se pro lidstvo Země staly nepřístupnými.

Tajemství je velmi jednoduché. Pokud víte, co vám hvězdy určují, a neplníte pokyny hvězd, pak znalosti ztrácíte.

Stejně tak, když vám dáváme znalosti prostřednictvím těchto poselství a vy je ve svém životě nevyužíváte, neřídíte se těmito znalostmi ve vašem každodenním životě, pak je znalost odebrána.

Dostáváte příležitost, Božskou příležitost, získanou po mnoha životech mučednictvím a mučednickými úmrtími nositelů Světla. Získáváte příležitost mít tento čistý zdroj Božské Pravdy a Božské inspirace.

A pokud nevyužijete znalosti, pokyny a učení, které jsou uvedeny v těchto poselstvích, ztratíte příležitost k průlomu ve vašem vědomí. Ztratíte možnost vstoupit na další vrchol svého výstupu k Božskému vědomí.

A naopak, pokud počet lidí, kteří jsou schopni vnímat a aplikovat znalosti, které získáváte v těchto poselstvích, poroste a dosáhne nějakého kritického množství, pak bude tok Božského poznání znásoben a zesílen. Nejen prostřednictvím tohoto posla, ale také prostřednictvím desítek a stovek dalších poslů, kteří budou schopni získat svá zasvěcení díky společnému úsilí každého světlonoše, který bude schopen řídit se ve svém životě znalostmi a doporučeními uvedenými v těchto poselstvích. Každý další, kdo projde odpovídajícím zasvěcením a získá příležitost mluvit naším jménem, bude potřebovat mnohem méně úsilí, aby získal své schopnosti.

A každý z vás by si měl pamatovat, že vstupem svého vědomí do společného proudu, účastí na šíření znalostí a informací, dokonce i když se jenom řídíte našimi instrukcemi ve svých životech, vytváříte možnost větší výměny mezi našimi oktávami, přispíváte k sbližování našich světů.

Proces růstu vědomí lidstva je kolektivní proces. Bůh vždy posílal své posly a proroky a pokaždé byla lidstvu dána šance. A tato šance byla jen zřídka využita za života našich vyslanců. Nicméně ten impuls, který vědomí vyslance přinášelo na fyzickou rovinu planety Země, byl schopen probudit vědomí těch jedinců, kteří byli připraveni, a docházelo k průlomu ve vědomí lidstva. Je velmi důležité přinést impuls do fyzického plánu planety Země, ale je stejně důležité, aby se našli ti, kteří tento impuls zachytí a budou ho moci využít v každodenních činech.

Energie se dává pro tvoření. Energie se dává pro rozšíření vašeho vědomí. Ale způsob, jakým tuto energii využijete, doslova určí další průběh historie.

Vědomí světlonoše je připraveno pod vlivem Božské Energie vzplanout jako pochodeň. Mnohem důležitější je však úkol nesení pochodně a udržování ohně po značnou dobu. Nemyslete si, že vaše činnost při udržování ohně zahrnuje pouze čtení modliteb a příkazů. Musíte se každou vteřinu svého pobytu na Zemi řídit našimi pokyny a neustále, v každé životní situaci jít Nejvyšší Cestou.

Nikdy nezapomeňte, že jste přišli do vašeho světa získat zkušenosti. A každou minutu svého pobytu na Zemi se rozhodujete, jak nasměrovat získávanou energii.

Neustále udržovat Božskou náladu a zároveň se nacházet ve shonu života – to je to, co je nyní od vás požadováno. Musíte neustále přebývat ve své mysli na nejvyšších vrcholech. Neustále však cítit zemskou půdu pod nohama. A stejně jako se řídíte ve svém životě zákony země, ve které žijete, musíte být ve svém životě neustále vedeni Božským Zákonem.

Vždy existuje možnost jít Vyšší Cestou a vždy existuje možnost sklouznout dolů.

A v okamžiku, kdy se rozhodujete v obtížné situaci svého života, vždy si pamatujte, že jste mnohem víc než vaše fyzické tělo. Máte Božský původ a jste nesmrtelní. Proto, když se rozhodujete, vždy se řiďte tím, co bude prospěšné pro vaši duši.

Pokud potřebujete pokřivit svědomí, přizpůsobit se a lichotit vašemu nadřízenému, abyste si udrželi své pracovní místo, vždy se starejte o vaši duši. Vaše duše vždy ví, jak správně postupovat v jakékoli situaci. Nechte své činy jít proti názoru většiny lidí kolem vás a proti názoru vám velmi blízkých lidí, ale vždy se snažte dělat to, co bude správné z hlediska vaší Vyšší části.

Vždy mějte před sebou obraz Ježíše. Mohl se totiž vyhnout mučednické smrti. Mohl vynaložit úsilí a dokonce se stát králem. Každý z jeho učedníků byl ochoten obětovat svůj život, vstoupit do boje a bránit svého Učitele. Ježíš však byl ukřižován. Každý z vás by se měl v životě řídit příkladem, který vám byl dán. A pokud se potýkáte s otázkou vzdát se svého přesvědčení, svého svědomí a udržet si svou práci nebo něco, co pro vás představuje hodnotu, pak nikdy nezapomeňte, že ve vašem životě je něco většího, než jen uspokojování vašich fyzických potřeb.

Musíte jít Vyšší Cestou a vždy volit Vyšší Cestu.

Byl jsem princ a měl jsem všechno. Měl jsem mladou ženu, narodilo se mi dítě. Měl jsem všechno, o čem člověk může snít, když žije na Zemi. Věděl jsem však, že existuje něco většího, kvůli čemu přicházíme na Zemi. A opustil jsem všechno a odešel.

Uplynulo mnoho let, než jsem dokázal najít svou Cestu. A tato Cesta nebyla spojena s bohatstvím, domovem nebo rodinou.

Existuje Vyšší Cesta, po které dříve nebo později půjdete všichni.

To neznamená, že vás všechny vyzývám, abyste opustili své rodiny a odešli do kláštera. Váš život vám poskytuje mnohem větší příležitosti pro absolvování zasvěcení.

Stoupáte ve svém vědomí a činíte rozhodnutí, která přispívají k rozvoji vašeho vědomí. Rozhodujete podle Vyššího Zákona. A pokud se vám podaří dosáhnout vašeho zasvěcení a dosáhnout úrovně vědomí Krista a Buddhy, aniž byste se vzdálili od svého běžného života, je to právě to, co se od vás v této fázi vývoje lidstva vyžaduje.

A ještě jedna věc: nikdy byste neměli zapomínat, že jakmile dosáhnete průlomu ve vašem vědomí, změní se vaše okolí. Vzdalují se ti lidé, kteří nejsou ochotni přijmout novou úroveň vašeho vědomí, a přibližují se ti lidé, kteří mají vibrace podobné s vámi. Nezapomeňte také, že pokud člověk dosáhne průlomu ve svém vědomí, pak ovlivňuje všechny lidi, s nimiž je v tomto životě karmicky spojen. A mnoho duší, které dostaly potřebný impuls prostřednictvím této osoby, je schopno otevřít své vědomí a udělat průlom.

Vždy si pamatujte, že na jemnohmotné rovině jste všichni propojeni, a vítězství jednoho vede ke zvýšení vědomí mnoha lidí.

Každý z vás je cenný na svém místě, a každý z vás je schopen dělat tu práci, pro kterou přišel do vtělení, přesně v tom místě, kde se narodil a kde žije.

Ve vašem životě je vždy místo pro čin, asketismus a hrdinství.

Pro mnohé totiž změna vědomí znamená doslova změnu celého jejich života. Už nebudete moci trávit nespočet hodin na společných oslavách. Nebudete snášet vibrace rockové hudby. Budete nuceni vzdát se všeho ve vašem okolí, co neodpovídá Božským vibracím. A pro mnohé z vás to bude jako čin, který jsem udělal já, když jsem odešel z otcova paláce.

A pak, když si vyberete porážku a nebudete bojovat se svými protivníky, když ztratíte všechno a necháte své nepřátele vás ukřižovat, pak učiníte to, co Ježíš udělal před 2000 lety.

Věřte mi, každý z vás má v životě chvíle, kdy může uskutečnit čin, který se na duchovní úrovni rovná činům, které ve všech dobách vykonávali svatí.

A pokud nevidíte, co byste měli dělat a jak postupovat, nebuďte nepravdiví sami před sebou. Vaše duše vždy zná Vyšší cestu. A vaše zoufalství, sebelítost a nuda mluví přesně o tom, že neděláte a nechcete dělat to, pro co vaše duše přišla do inkarnace.

Ti světlonoši, kteří plní svou povinnost a své poslání, hoří a nesou své Světlo světu, neznajíce ani spánku, ani odpočinku.

Jste probuzeni. Opravdu si zase lehnete a otočíte se na druhou stranu?

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *