Tvořte nezištně, usilujte o Božský svět bez ohlédnutí a získáte to, co si zasloužíte

20.12.2005 00:00

Иисус Milovaný Ježíš

20. prosince 2005

 

JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel prostřednictvím našeho posla. JÁ JSEM ten, kdo přišel znovu, a jak před půl rokem, tak nyní, hodlám vám dát věčné Učení o věčném životě. Nyní přicházím v předvečer Vánoc, které se v křesťanském světě slaví jako svátek na památku dne, kdy jsem přišel na tento svět asi před 2000 lety.

I tehdy, stejně jako nyní, cítím nepohodli a temnotu vašeho světa.

O, kdyby jste mohli jen koutkem oka nahlédnout za závoj a zažít blaženost Nebeského života, myslím, že byste si ve svém vnějším vědomí navždy uchovali tento obraz, o který byste se měli snažit a který jste povinni implementovat do života kolem vás.

Celý problém vašeho vědomí je spojen s jeho nestabilitou a nedostatkem aspirace. Nemůžete ve svém pozemském životě vtělit nebeské vzory, dokud nezískáte stav aspirace a nejvyšší víry, ve kterém budete schopni podřídit celý svůj pozemský život přivedení Božských plánů do vaší fyzické oktávy. Jedině tak se můžete stát spolutvůrcem s Bohem a projevit Jeho Vůli pro vaši oktávu.

Váš svět není plně vyhovující požadavkům, které musí splňovat v této fázi evolučního vývoje. Proto je znepokojení Vzestoupených Mistrů tak velké, proto se povaha našich diktátů stala tak tvrdou a nepoddajnou.

Věřte, že naše láska nikam nezmizela. Vždy jsme vás milovali a milujeme i nadále. Ale naše láska se projevuje především jako péče o vaše duše, o jejich vývoj a vytváření podmínek, v nichž lze tento vývoj uskutečnit v budoucnu.

Stejně jako milující rodiče nenutí své děti, aby jedli sladkosti od rána do večera, ale snaží se zpestřit jejich jídelníček tak, aby mohly vyrůst zdravé a aktivní, stejně tak i my se snažíme zajistit vám co nejlepší duchovní jídlo. A v této době vám dáváme přesně to duchovní jídlo, které potřebujete. A pokud se vám zdá, že je tvrdé a neslazené, pak to ještě neříká, že pro vás není užitečné.

V naší pedagogické praxi neustále používáme střídání metody mrkve a tyčinky. Když si příliš zvyknete na naše pohlazení a péči, někdy vám dovolíme ukázat, že nadměrná péče není vždy užitečná. A přichází období, kdy vy sami musíte začít jednat, a  nečekat, až vás celý Kosmos bude i nadále krmit ze lžíce a odfoukávat z vás prach.

Kdybyste neudělali první krok ve svém životě, nikdy byste se nenaučili chodit.

Tímto prvním krokem je pro vás uvědomění si své odpovědnosti nejen za svůj život a život vašich blízkých, ale i uvědomění si odpovědnosti za celou vaši planetu.

A toto je další fáze vývoje vašeho vědomí. Bylo by nerozumné, abyste se nadále spoléhali na chůvy a rodiče, když jste dosáhli věku, ve kterém jste schopni sami se o sebe postarat. Nejen to, musíte převzít na sebe odpovědnost za osud těch životních proudů, které zaostaly ve svém vývoji a nejsou schopny dalšího rozvoje bez vaší pomoci. A přesně stejnou roli, kterou hrajeme ve vztahu k vám, roli pečujících chův a učitelů, musíte převzít na sebe ve vztahu k těm představitelům lidstva, kteří příliš uvízli  v dětských hrách a nechtějí vyrůst.

Vzdělání a výchova těchto nerozumných dětí leží od tohoto dne na vás jako vaše povinnost a vaše karmická odpovědnost. Pokud se nebudete starat o mladou generaci a o vedení těch dospělých jedinců, kteří potřebují vaši péči, pak je velká pravděpodobnost, že příliš mnoho životních proudů na planetě Zemi se v tomto životě nedotkne Božské Pravdy a nebude se moci přiblížit  k vědomí věčného života.

Doufám ve vaši péči. Když se rozhodnete pomáhat jiným živým bytostem, získáte pomoc Nebes a získáte ty znalosti a tu Božskou energii, kterou potřebujete. Pokud nebudete dělat nic, nebudete moci splnit svůj Božský plán a svůj Božský účel a nemůžete pomoci druhým.

Je to velmi starodávný a moudrý zákon a tento zákon funguje bezchybně. Nikdy se nestarejte o žádnou odměnu, kterou očekáváte dostat za své dobré skutky a za vaši pomoc. Nechte Boha rozhodnout, co si zasloužíte. Čím obětavější bude vaše služba, tím větší budou vaše poklady, které nashromáždíte v Nebesích.

A to je ta samá a pořád stejná volba, kterou děláte po celý svůj život. Buď se snažíte získat pro sebe něco hmatatelného v iluzi, která vás obklopuje, nebo přemýšlíte o věčném životě. Na čem je soustředěna vaše pozornost, to nakonec dostáváte. A pokud se ze života do života neustále  honíte za věcmi tohoto světa, pak jste nuceni znovu a znovu přicházet do vašeho světa a odpracovat si své náklonnosti.

Proto tvořte nezištně, usilujte o Božský svět bez ohlédnutí a získáte to, co si zasloužíte.

Byl jsem rád našemu dnešnímu setkání a rád jsem vám věnoval toto malé Učení jako vánoční dárek.

Doufám, že si i vy vzpomenete na mě s láskou v tyto vánoční svátky a darujete mi lásku vašich srdcí. 

JÁ JSEM Ježíš a stojím v plameni Lásky.