Rozhovor o uzdravování těla a duše

04.01.2007 09:12

Milovaný Hilarion 

04. ledna 2007

JÁ JSEM Mistr Hilarion, který přichází k Vám tímto dnem.

JÁ JSEM přišel jako vždy vám dát naučení, jež potřebujete k vaší vnitřní práci, kterou každý z vás vede sám se sebou v hlubině svého srdce. Jak vzácné jsou ty okamžiky, když jste přenechání sami sobě. Všechny věci ustupují do pozadí a vy se rázem ocitáte sami se sebou.

Zamyslete se, jaké by to bylo příjemné, pokud by jste rozjímali sami se sebou nejenom čas od času, ale měli by jste možnost promlouvat se sebou každý den, vyhrazujíce si jenom pár minut na tento rozhovor se svým srdcem.

Já, Mistr Hilarion, si pamatuji chvíle, když jsem já, nacházející se ve vtělení, žijící v ústraní, na odlehlém místě, měl možnost celé dny pozorovat sebe jakoby zvenčí. Chápal jsem, že jsem živý člověk, nacházející se ve vtělení se všemi funkcemi svého těla, ale zároveň jsem si začal uvědomovat, že v mém nitru je další člověk, který není přímo spojen s funkcemi mého lidského těla. Bylo to podivné rozdvojení osobnosti. Byl jsem ve vtělení na Zemi a ve stejném okamžiku jsem si uvědomoval, že jsem nesmrtelný. Že jsem věčný. Jsem ponechán v tomto vtělení sám sobě a snažím se pochopit smysl svého života, a v tom samém okamžiku jsem mnohem větší, než moje fyzické tělo. Ve skutečnosti mé fyzické tělo je jako skafandr, umožňující mé Vyšší části ve mně přebývat.

A v těchto chvílích jasného uvědomování si, kdo ve své podstatě skutečně jsem, stoupalo mé vědomí do nebeských dálek, z kterých jsem jasně viděl jednotu všeho života, který existuje na Zemi.

Zřetelně jsem viděl jednotu všech království přírody, andělů a přírodních duchů. V těchto radostných chvílích tichého rozjímání se svým srdcem, jsem pociťoval, jak se mnou mluví a snaží se vstoupit do kontaktu se mnou tisíce lidskýma očima neviditelných bytostí, které přesto žijí a obklopují mě. V těchto okamžicích jsem cítil svou jednotu s každým malý broukem, s ptáky, zvířaty.

Jaké to bylo překrásné! A toto vnímat bylo možné pouze tehdy, když jsem zůstával sám v jednotě se samým sebou. Kolem mě nikdo nebyl kromě zvířat, ptáků, andělů a přírodních duchů.

Pak ke mně začali přicházet lidé. Tito lidé hledali u mne uzdravení. Toužili přijít ke mně, aby dostali dílek mého tichého štěstí a uklidnění. Avšak jak tak oni se svými starostmi a problémy přicházeli do mého světa, obyvatelé z mého poklidného světa se skrývali, protože vibrace těch lidí byly neznámé a nepřátelské vůči jejich vibracím i mým vibracím, na které byli zvyklí během doby, kdy jsme s nimi v tichosti komunikovali.

Poskytoval jsem pomoc mnoha lidem. Uzdravoval jejich duše. Připravoval jsem lektvary z bylin a podával jim tyto lektvary. Ale ve své podstatě jejich poraněná a nemocná těla neuzdravovaly byliny.   Oni uzdravovali samých sebe, když jejich vědomí se zvýšilo na tu úroveň, když si začali uvědomovat, jakých škod se dopustili na své duši a na svém těle, když prováděli nesprávné skutky a když si připouštěli nesprávné pocity.

Tehdy, kdy bezbožné pocity ovládají člověka, se to podobá tomu, jako když se po jeho jemnohmotných tělech prohání uragán. A pokud vámi často vládne nenávist, smutek, žal, závist, žárlivost a další negativní pocity, to pokaždé se po vašich jemnohmotných tělech prohání uragán za uragánem a nakonec se vaše jemnohmotná těla proměňují na cáry a již nemohou nadále sloužit jakožto průvodci Boží energie. V tomto případě začne chořet vaše fyzické tělo. A začínáte trpět těmi nemocemi, které vás nutí hledat léčení u mnoha lidových léčitelů a lékařů.

A budete mít obrovské štěstí, pokud na vaší cestě najdete toho lékaře, který nebude léčit vaše tělo, ale vaši duši.

Protože je především zapotřebí uzdravit vaše jemnohmotná těla.  Vaše astrální tělo, vaše tělo paměti, neboli éterické tělo a vaše mentální tělo. Především se ničí právě tato těla, která jsou nejproměnlivějšími částmi vás samotných, protože jsou vystavena neustálému působení negativních myšlenek a pocitů.

Zničení a onemocnění fyzického těla jsou jen následky zničení a onemocnění jemnohmotných těl.  Proto je potřebné léčit především vaši duši. Je nutné dovést vás k pochopení, že svými nesprávnými skutky, myšlenkami a pocity jste přiměli onemocnět vaše fyzické tělo.

Mnozí z vás pokračují v uchovávání agresivity ve svém srdci a obviňování z vašeho zlého zdravotního stavu lékaře, příbuzných, práci, vedoucího.   Ale to je nesprávný přístup. Prvním krokem k vašemu uzdravení bude pochopení, že nikdo není vinen za vaše nemoci kromě vás samých. A všechny vaše nemoci jste si sami přivodili tehdy, když jste se zlobili, škodili jiným lidem, hrubě se vyjadřovali, pohoršeně jednali a svůj organizmus zahlcovali nezdravým jídlem a pitím.

Vy sami jste příčinou našich  nemocí. A tehdy, když pochopíte tuto jednoduchou věc, uděláte první a nejdůležitější krok na cestě k svému uzdravení.

Další krok spočívá v tom, že se rozhodnete přijmout řešení více se nedopouštět žádných dalších činů, které vás přivedli k vaší chorobě. Pro některé to bude znamenat zbavit se negativních myšlenek, pro druhé - negativních pocitů, pro všechny ostatní -  negativních jednání.

Musíte se chtít zbavit všeho, co bylo příčinou onemocnění vaší duše a těla. A až potom budete připraveni na další krok, když s kajícím se srdcem upřímně budete vzývat Boha a žádat o uzdravení vaší duše a vašeho fyzického těla od nemocí.  

Mnozí z vás se nachází v takových žalostných stavech, že vyléčit fyzické tělo v tomto životě není možné. Však povědomí o příčinách vašeho onemocnění a přijetí správného obrazu chování a myšlení dá klid vaší duši a v příštím životě budete o mnoho rychleji schopni pochopit příčinu svého onemocnění a od útlého věku se budete starat nejen o vaše fyzické tělo, ale také o správné naladění myšlenek a pocitů.

Velmi zřídka si člověk sám začíná uvědomovat přímý vzájemný poměr mezi svými nemocemi a tím jednáním, které prováděl ve svém mládí a v zralém věku. A pokud by mnohým z vás byli ukázány tyto ohavné skutky, kterých jste se dopustili, mnozí z vás by byli překvapeni, protože není možné dopouštět se ve vaší civilizované době něčeho takového.

Avšak vaše civilizace je bohužel nasměrovaná k ničení vaší duše. A mnohé takzvané umělecké filmy mají destruktivní účinek na vaše jemnohmotná těla podobné tsunami. Chraňte se sledování takových děl a zejména pečlivě chraňte své děti. Protože jejich jemnohmotná těla nemají dostatečnou ochranu a celá ta hrůza, kterou vidí na obrazovkách televize, jich zkrátka programuje  na nemoc a smrt.

Varujeme vás a pokoušíme se vám vysvětlit příčiny vašich neduhů.

Bludný kruh problémů vaší civilizace můžete kdykoliv přerušit vy sami. Vše, co musíte udělat, je pouze přijmout řešení a jednat v souladu s Božími principy ve vašem životě.

A nyní bych se chtěl zastavit ještě u jednoho velmi vážného momentu. Tehdy, když zavoláte anděly, Boha a Mistry, aby vám přišli na pomoc, vždy se snažte přijít v pokorném stavu a žádat z pozice  hluboké úcty před Životem a Tvůrcem.

Protože všechna milost pochází od Boha a přijímat tuto milost vám brání nepropustná kůra sobectví, která obklopila vaše srdce.
 

JÁ JSEM Hilarion s Láskou k vám všem.

 

                                                                     *   *