Některé vysvětlení Zákonů Karmy a Reinkarnace

Kuthumi
28. června 2012


JÁ JSEM Kuthumi.

Tématem našeho dnešního rozhovoru bude opět vaše vědomí. Protože pro vás není nic důležitějšího. Vaše vědomí je něco, co vás přibližuje k Bohu nebo vás oddaluje od Boha. Takže vše ve vašem životě je určeno úrovní vašeho vědomí.

Proto se bez spěchu zamysleme nad věčnými tématy.

Než jsem k vám přišel, měl jsem rozhovor s Poslem v mém příbytku. A snažil jsem se v tomto rozhovoru pochopit, jak nejlépe můžu sdělit ty úkoly, které stojí před ztělesněným lidstvem na pořadu dne. A víte, zjistil jsem s překvapením, že všechny ty znalosti a porozumění, které jsme vám měli sdělit, jsme již sdělili během diktátů, které jsme vám pravidelně, v posledních osmi letech, dávali prostřednictvím našeho Posla.

Nemám k tomu co dodat.

A jen proto, abych podpořil dnešní rozhovor a využil Božskou příležitost, zopakuji některé pravdy pro vás, ty, kteří jste přišli, abyste se seznámili s dnešním Poselstvím.

Přicházím znovu a znovu a naše rozhovory se podobají tomu, jak se pomocí nejjemnějších nástrojů – pinzety a štětce – snažím najít a ukázat vám jemné procesy, které probíhají ve vašem vědomí. Ukazuji vám krok za krokem, jak je nutné postupovat v té či oné situaci, abyste v sobě uchránili částici Boží a navázali s ní bezprostřední kontakt.

A jaké je moje překvapení, když po našich rozhovorech vystavujete svou bytost pod celý sklápěč lidských nedokonalostí, včetně televize nebo účasti na nějakém masovém veselí.

Můžete si představit, jakou obrovskou hromadu odpadků masového vědomí dostáváte do vašeho podvědomí na jakékoliv masové akci spolu s nekvalitní hudbou, nízkými vibracemi, které se do vás dostanou spolu s vůní smaženého masa nebo alkoholu.

Naše rozhovory s vámi a vaše volnočasové aktivity s televizí a davy lidí mají různé váhové kategorie. A musíte jednou provždy vyřešit pro sebe a rozhodnout se, jakým směrem hodláte postupovat: směrem k vrcholu Božského vědomí nebo na smetiště dějin.

Ne, nemohu vám to zakázat a nemohu vás připravit o žádnou z vašich zábav a o žádnou z vašich roztomilých náklonností. Pouze vy sami se můžete rozhodnout a jednat podle toho. Můj úkol je prostě dát vám znalosti a pochopení, co bude s vámi v obou případech.

Všimněte si, že vás nestraším a nepoužívám žádné násilí. Jen si hezky povídáme a vysvětluji vám důsledky vašich činů.

Jedním z hlavních, základních, kamenů dávaného Učení je Zákon Karmy a Zákon Reinkarnace. Protože všechno ostatní je důsledkem těchto dvou základních ustanovení Učení.

Například, nikdo k vám nepřijde a nezakáže svobodně nakládat s vaší sexuální energií. Můžete si dovolit jakékoliv zneužití. Musíte však pochopit, že čím více nekontrolovatelně plýtváte svým sexuálním potenciálem, tím méně máte životní energii - energie , abyste mohli pokračovat ve vývoji. Tím slabší bude vaše potomstvo, pokud vůbec bude, a tím větším množstvím nemocí zatěžujete sebe i všechny své nejbližší příbuzné.

K čemu to vede? To vede k degradaci a degeneraci. A jen během několika generací ze zdravé buňky společnosti se vaše rodina a váš rod stávají znevýhodněnými a nemocnými lidmi, kteří nejsou schopni dalšího vývoje.

Pokud si přejete, aby váš rod prosperoval a vy jste po zbytek svého života měli krásné zdraví, pak jste odsouzeni k cudnosti a zdrženlivosti. Jak vidíte, já si nic nevymýšlím, jen vám logicky objasňuji platnost Zákona Karmy neboli odplaty.

A pokud se podrobněji podíváme na Zákon Reinkarnace, pak s velkou pravděpodobností získáte inkarnaci ve stejném rodu, ve kterém jste ztělesněni nyní. A pokud se nebudete starat o morálku ve vaší rodině, pak přijmete svou inkarnaci za několik desítek let ve stejné rodině, ale tato rodina bude zatížena množstvím nemocí, z nichž mnohé jsou neslučitelné s pokračováním života. Tímto způsobem dochází k zániku a degeneraci těch, kteří se neřídí Božským Zákonem, ale řídí se zákonem hromadného vědomí, který je nyní přijat ve vaší společnosti.

Věřte mi, že na pozemské poměry nemine mnoho času a všichni následovníci masového vědomí budou nuceni trávit bídnou existenci někde v rezervacích pro méněcenné lidi, jako jsou stanoviště divochů v Austrálii.

Pokud se nechcete ocitnout na okraji evoluční cesty, budete muset začít dodržovat naše doporučení, která dáváme, mimo jiné prostřednictvím těchto našich Poselství.

Dnes jsem provedl velmi důležitý rozhovor. A tento rozhovor je tím včasnější, čím méně času má lidstvo jako celek, aby se rozhodlo, jakým směrem se vydat: podle toho, co učí lidstvo Vzestoupení Mistři, nebo podle toho, který je usilovně vnucován prostřednictvím médií.

Velmi doufám, že alespoň desetina těch lidí, kteří se seznámí s tímto mým Poselstvím, se vážně zamyslí nad důsledky pro své vědomí mnoha věcí, které jsou volně propagovány ve společnosti, ale nejsou pro vaši bytost stejně užitečné jako naše Poselství.

JÁ JSEM Kuthumi.