Hodina Milosti Matky Marie 

8. prosince každého roku 
od 12.00 do 13.00 hodin místního času
 

Tuto Dispenzaci - Velkou Milost Nebes, dala Milovaná Matka Maria. 

Prosím, připomeňte to přátelům a známým! 

Abychom si připomněli, jak k nám tento Dar Nebes přišel, jak se na něj připravit a jak strávit Hodinu Milostí v pospolitosti s Matkou Marií a Bohem,  byla vytvořena tato stránka.

Na ní shromážděny filmy, hudba, věnované Matky Marie, RůžencePoselství Matky Marie a další materiály, pro toho, aby se s obrovskou odpovědností, Boží chvěním a pokorou se připravit k účasti na této Velké Milosti Nebes.

Tyto materiály mohou být použity všemi zájemci během Hodiny Milosti Matky Marie.

 

Розарии

Růžence Matky Marie

 

Послания  Молитвы

Poselství                Modlitby

  Музыка

  FIlmy                       Hudba

 

Статьи  Книги

Články                      Knihy   
¨
 
Vice zde
_______________________________________________________________

 

Připomínka Hodiny Milosti Matky Marie
8. prosince každoročně 
od 12.00 - 13.00 h. místního času
O dopadu karmy na konci roku 
článek  a  film (titulky)

___________________________________________________________

______________________________________________________

KNIHY S POSELSTVÍM 

Vzestoupených Mistrů

__________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselst ví či Diktáty, která jsem přijala v průběhu 16 let – od roku 2005 do roku 2021.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, která lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťjana Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska! 

 

P.S. Pro vaši informaci sděluji, že nemám žádné učedníky a nikoho jsem nepověřila reprezentovat toto Učení po mé smrti.

_________________________________________________________

Na počátku 3. tisíciletí se Mistři pokusili předat lidstvu Učení, které je schopno v obtížných podmínkách na Zemi ukázat Cestu rozvoje lidstva.

Tentokrát se Učení konalo v Rusku v letech 2005 až 2021. Bohužel Učení nebyli schopni přijmout světlonoši a Posel sám byl pronásledován, a pronásledován je dodnes.

Dům Posla Mistrů byl několikrát zapálen, dokud nebyl zcela zničen. Posel byl prohlášen za extremistu a teroristu, pronásledován a nucen opustit zemi.

Ale ani v zahraničí se stíhání nezastavilo. Bylo provedeno několik pokusů o vraždu a poškození zdraví Posla pomocí dálkových zbraní a jedu.

Po posledním pokusu v roce 2022 se zázrakem podařilo přežít.

Ve svých Poselstvích Mistři opakovaně varovali, že karma s Poslem se rovná karmě s Bohem. 

A to je ten nejtěžší druh karmy.

Světlá Cesta se uzavřela pro Rusko a celý svět, protože tentokrát mělo Rusko ukázat Novou Cestu rozvoje civilizace celému lidstvu, jak bylo uvedeno v mnoha proroctvích.

Do arény vyrazili čtyři jezdci Apokalypsy: Nemoci, Války, Hlad, Smrt...

______________________________________________________

Na webu se konají společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů podle doporučení a podmínek.

2. TýdněČtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.

_________________________________________________________

_________________________________________________

KNIHA MOUDROSTI
Poselství Mistrů / 
T. N. Mikušina

Kniha obsahuje Poselství Mistrů Moudrosti, které Mistři dávali T. N. Mikušinu v letech 2005-2016.

Kniha obsahuje Učení, starověké jako svět. Podstata Učení je tak mnohostranná, že pokrývá všechny strany života a poskytuje odpověď na hlavní otázku: proč každý z nás přišel na tento svět? Učení odhaluje jedinečné znalosti o struktuře a vývoji vesmíru, člověka a všeho živého na Zemi, poskytuje popis Velkých Zákonů vesmíru, podle kterých náš vesmír žije: Zákona příčin a následků (na východě známého jako Zákon Karmy), Zákona reinkarnace duše, Zákona Milosrdenství a Soucitu, Velkého Mravního Zákona.

Jednotné Učení se skládá z mnoha dalších Učení: o rozlišení Dobra od Zla, o Cestě Zasvěcení, o změně vědomí, o Lásce, o Svobodě, o Nenásilí, o Komunitě, o štěstí a mnoha dalších.

TIŠTĚNÁ KNIHA je v ruštině. Knihy v češtině

Seznam knih T. N. Mikušiny

 

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 15 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvím Mistrů do mnoha jazyků světa. Více zde

 

Seznam knih naleznete zde:

v češt ině,

v ruštině, v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

 

Web obsahuje přibližný překlad Poselství z ruštiny. 

Překlady se postupně doplňuji a neustále zdokonaluje 

skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu Posla 

sirius-ru.net 

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

Duchovní práce

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

Stránka Matky Marie

________________________________________

Velké Bílé Bratrstvo 

  

________________________________________

Taťjana Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva 

________________________________________ 

O Velké Karmické Radě 

O DOPISECH

Karmické Radě

______________________________________  

MISE V RUSKU

dokumentární film, videa

Mistři o Mise v Rusku 

______________________________________