Nyní, se změnou ročního cyklu, je obzvláště užitečné učinit rozhodnutí a osvobodit se od všeho zbytečného, co je ve vašem vědomí

21.12.2006 21:21


Milovaný Súrja
21. prosince 2006


JÁ JSEM Súrja, který znovu přišel, aby předal Poselství lidem Země. Přišel jsem k vám z Velkého Centrálního Slunce a překonal jsem mnoho vzdáleností. Jsem vám však velmi blízkým Pánem, protože vše, co se týká Země a jejích evolucí, je pod mou kontrolou a pod mou přímou záštitou, protože každá etapa evolučního vývoje na planetě Zemi je přímo doprovázena a dohlížena mnou. Vedu a řídím vývoj planety Země. Já jsem ten, kdo je zodpovědný za vývoj na planetě. A já jsem bytost, která je stále s vámi, navzdory vesmírné vzdálenosti, která nás dělí. Nyní jsem přišel, abych vám dal představu o průběhu vašeho rozvoje a fázi, ve které se lidstvo na Zemi nyní nachází. Jako vždy budou má slova velmi jednoduchá, ale za jednoduchostí podání se skrývá složitá práce tisíců a milionů bytostí Světla neviditelných pro vaše fyzické oči, které sledují vývoj na vaší planetě a jsou připraveny 24 hodin denně vám poskytnout veškerou potřebnou pomoc.

Připomínáte děti v nejmladší skupině mateřské školy, které vyžadují neustálou péči a opatrování. A možná nevidíte všechny lidi, kteří se o vás starají, vaří vám, perou vám, uklízejí vaše pokoje, ale tito lidé jsou stále s vámi, i když je ne vždy vidíte svýma fyzickýma očima. Naši přítomnost byste měli pociťovat také podle výsledků, které vás obklopují. A to, že se nám navzdory ne vždy rozumnému jednání lidí na Zemi daří udržovat příznivé podmínky pro váš vývoj na planetě, vypovídá o klenotnické práci všech Nanebevzatých Mistrů, jejichž práce je zaměřena ve prospěch vývoje Země. Ne vždy naši práci dokážete ocenit, ale jsme vždy s vámi.

Potíž je v tom, že závoj, oddělující naše světy, je stále velmi silný a mnoha věcem, kterým bychom mohli zabránit a které bychom mohli zabezpečit, nejsme schopni zabránit právě proto, že naše světy jsou příliš oddělené a vzdálené. Ne z hlediska vzdálenosti, ale z hlediska úrovně vibrací. Proto se nikdy neunavíme opakováním o nutnosti pozvednout vaše vědomí a zvýšit úroveň vašich vibrací. Tehdy, když vaše vibrace dosáhnou vyšší úrovně, budeme vám moci být blíže a poskytovat vám větší pomoc a podporu. Proto byste měli využít všech prostředků, které máte k dispozici, abyste zvýšili své vibrace. Ve vašem životě jsou věci, které snižují vaše vibrace, a jsou věci, které vaše vibrace zvyšují. A to platí pro všechno. I jídlo, i oblečení, i vše, co vás obklopuje. Vaše domovy a města jsou na velmi nízké energetické úrovni. Proto když se staráte o místo vašeho bydliště a o vašeho okolí, automaticky zvyšujete úroveň vašich vibrací a stáváte se schopnými rozlišovat stavy vašeho vědomí a stáváte se schopnými slyšet zvuky jemnohmotného světa a rozlišovat naši přítomnost.

Bylo by divné předpokládat, že nás uslyšíte, pokud budete pokračovat ve svém životním stylu, životním stylu masového vědomí lidstva. Nyní se musíte zamyslet nad vším, co vás obklopuje, a to je další etapa vašeho vývoje, kdy budete muset věnovat větší pozornost všemu, co vás obklopuje v životě, doma, v práci. Budete se muset starat o své okolí, protože když se nebudete snažit oddělit  od všech nízkých vibrací, zpomalíte svůj vývoj a nebudete se moci dostat do toho koridoru kosmických možností, který se blíží a který už nastal.

Mluvíme o přechodu a tento přechod musí být realizován ve vašem vědomí. Vy sami musíte připravit svůj vlastní přechod. Protože až to nebudete schopni udělat přirozeným, evolučním způsobem, budeme nuceni použít tvrdší opatření, podobně jako trest páskem nebo umístění do kouta - nejběžnější tresty pro malé neposlušné děti. Nebuďte tvrdohlaví. Je čas dospět a je čas naučit se dodržovat Zákon, který v tomto vesmíru existuje. Jinak nebudete moci opustit mateřskou školu a pokračovat ve svém vývoji ve škole, na univerzitě a nebudete moci vykonávat práci, pro kterou je váš životní proud určen.

Proto to neodkládejte a začněte hned teď analyzovat, co vás v životě obklopuje, a zbavte se toho, co nebudete v další fázi evolučního vývoje potřebovat. Přestaňte hrát hry včerejška a zamiřte do nového dne s jeho radostným sluncem a svěžím větrem změn.

Vaše vědomí potřebuje vyvětrat a usušit na slunci. Odstraňte z vašeho vědomí všechny nepotřebné myšlenkové formy a obrazy, odstraňte vše, co není od Boha, a váš život se začne měnit jako mávnutím kouzelného proutku. Dovolte si stát se bohy v projevu. Dovolte si radostné stavy vědomí, dovolte si pečovat o své blízké, dovolte si BÝT a užívat si života. A teprve tehdy, když změníte svůj přístup ke všemu, co vás obklopuje, změní se i všechny okolnosti vašeho života.

Nyní, když se mění roční cyklus, je obzvláště užitečné učinit rozhodnutí a osvobodit se od všeho zbytečného, co je ve vašem vědomí. Nezapomínejte na dispensaci dopisů Karmické Radě. Pište dopisy. Tuto možnost máte až do konce tohoto roku. Požádejte Karmickou Radu, aby vás osvobodila od toho, od čeho byste chtěli být osvobozeni. Jaké vlastnosti nebo zlozvyky vás zatěžují a brání vašemu rozvoji? V následujících šesti měsících nasměrujte momentum své modlitby tak, abyste se zbavili svých milých nedostatků. A za šest měsíců se nepoznáte. Čím větší množství modlitební energie se zavážete před Karmickou Radou uvolnit během příštích šesti měsíců, tím dříve se zbavíte všech svých neblahých připoutaností a karmických problémů.

Abyste tedy mohli využít dispensaci a napsat dopisy Karmické Radě, měli byste v první řadě pečlivě analyzovat, čeho byste se chtěli zbavit. Obraťte se na členy Karmické Rady, sepište své žádosti a přání. Vezměte na sebe modlitební nebo jiné závazky, které jste ochotni během následujících šesti měsíců systematicky plnit. Své žádosti a závazky napište na papír, požádejte Archanděla Michaela a anděly ochrany, aby vaše vzkazy doprovodili na místo určení, přímo ke Karmické Radě, a dopis spalte. Kopii tohoto dopisu si můžete ponechat a za šest měsíců, pokud jste splnili své závazky, se podívat, co se změnilo. Jsem si jistý, že se zbavíte jednoho nebo více svých největších nedostatků. Nezapomeňte na vděčnost. A jakmile se zbavíte svých problémů, napište Karmické Radě děkovný dopis.

Opouštím vás s lítostí. Chci vám co nejvíce pomoci a dát vám ty nejdůležitější rady, které vám hodně pomohou. Doufám, že jsem vám alespoň částečně pomohl a dal vám několik velmi důležitých rad.

Loučím se s vámi a na viděnou!  

JÁ JSEM  Súrja.