Před přečtením Růžence můžete uskutečnit následující vzývání: 

Ve jménu Pána Boha Všemohoucího, ve jménu mé Mocné JÁ JSEM Přítomnosti žádám milovaného Archanděla Michaela a anděle Ochrany, milovanou Matku Marii a anděle Uzdravení převzít kontrolu nad situací, spojenou s virem Covid, a celkovou situací ve světě. 

Žádám o pomoc pro vlády všech zemí světa v rozhodování v souladu s Boží vůli.

Žádám o Božskou pomoc pro zdravotnický personál a všechny zúčastněné v této situaci.

Žádám o pomoc pro duše zemřelých  lidí. 

Žádám o probuzení Božských kvalit v srdcích lidí Země. 

Žádám o přeměnu lidského strachu a zoufalství na Božskou Lásku, Milosrdenství a Soucit, o uzdravení a harmonizaci Matky Země.

Svatý Archanděli Michaeli a andělé Ochrany, přesvatá Matko Boží (Bohorodičko), prosíme o pomoc!

Odpusť mi, Pane Všemohoucí, mé prohřešky, vědomé a nevědomé, které mohly přispět k této situaci ve světě.

Žádám, aby energie mé modlitby byla vynásobena počtem lidí účastnících se tohoto Bdění!

Ať se děje vše podle Boží Svaté Vůle!

Amen.

_____________________________________________________________________

Článek "Michael - Archanděl prvního paprsku"

_____________________________________________________________________

... Mým největším objevem bylo to, že Božský svět je přímo tam, kde jsem já a každý z nás. Chtěla bych, aby díky Poselstvím, která jsem přijala, lidé pochopili, že Bůh je přímo tam, kde jsme. A pouze úroveň našich vibrací nás od Něj odděluje.

Vlastně my jsme Bohem ve vtělení. Přes každého z nás Bůh projevuje Sebe.

Taťána Mikušina. Světlo a Láska!

Číst dál ...

 

Článek je přeložen do jiných jazyků:  

Ruština


Bulharština


Lotyština


Francouzština


Italština


Španělština


Arabština


Finský


Litevština


Ukrajinština 


Běloruština


Němčina


Angličtina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tat´ána N. Mikušina v médiích

____________________________________________________

 

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2018.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítíchFacebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťána Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Číst dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

    Duchovní práce    

 Internetové vysílání

___________________________________++____--_

Dispenzace 23. dne každého měsice 

_____________________________________--__++_

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

________________________________________--++

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

_______________________________________ _--_

Mantry

______________                                    __-__ __+ __

Video

_____________________________________-+__ __

Stránka Matky Marie

____________________________        _______

Hudba, doporučená k poslechu

+         ______   _____________________ˇˇˇˇ__  

Taťána Mikušina:
Posel Velkého Bílého Bratrstva XXI. století

_______________________         ________       

Velké Bílé Brátrstvo

______+++++++++++++++++++++++++++++++++

 O Velké Karmické Radě 

Členové Velké Karmické Rady

__________________________         ___          

MISE V RUSKU

Dokumentární film
 (v ruštině)
 
__________________________         ___