Drazí přátelé!

Začínáme nový projekt - „Oblíbené knihy Učení“

Tento projekt je poněkud podobný projektu „Ruka pomoci“, který je milován mnoha návštěvníky našeho webu.
V rámci projektuOblíbené knihy Učení se naši čtenáři  podělí o své dojmy z oblíbených knih Učení Mistrů Moudrosti.

O tom, jak tyto Knihy vstoupily do jejich života, možná jej  změnili a jak pomohly. Každý má svůj vlastní příběh.
Pokud chcete také povědět o své oblíbené knize Učení Mistrů Moudrosti

zasílejte prosím svá příběhy, videa-příběhy nebo video-filmy na e-mail: sirius.centers@gmail.com


Nejlepší videa a recenze se budou zobrazovat na našich webových stránkách, kanálu YouTube a sociálních sítích.

Doporučená doba videa - video-příběh do 3 minut, videofilm do 15 minut.

Děkujeme!

Celosvětové "Oblíbené knihy  Učení" - videa  

Celosvětové "Oblíbené knihy Učení" - dopisy

 Seznam knih Taťány N. Mikušiny

________________________________________________________________

Video "Učení o Fokusu Světla. T. N. Mikušina" (titulky)

________________________________________________________

 

Na webu "Sirius" se konají společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Čtení Poselství Mistrů. Odkáz na kalendář.

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Jednou ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.
___________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2020.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítíchFacebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťána Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Číst dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

    Duchovní práce    

 Internetové vysílání

___________________________________++____--_

Dispenzace 23. dne každého měsice 

_____________________________________--__++_

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

________________________________________--++

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

_______________________________________ _--_

Mantry

______________                                    __-__ __+ __

Video

_____________________________________-+__ __

Stránka Matky Marie

____________________________        _______

Podmínky pro účinnou duchovní práci

____________________________        _______

Hudba, doporučená k poslechu

____________________________        _______

Taťána Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva

__________________________         ___          

Velké Bílé Brátrstvo

__________________________         ___          

__________________________         ___          

MISE V RUSKU

__________________________         ___