Archiv 2005

Učení o dopadu karmy na konci roku

19.12.2005 19:21
Milovaný Kuthumi 19. prosince 2005   JÁ JSEM Kuthumi, přicházející k vám prostřednictvím našeho posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na vás doléhá na konci roku. Co je to za karmu a jak se máte zachovat k jejímu dopadu. Víte, že ve...

Učení o karmě nečinnosti

24.06.2005 11:28
  Učení o karmě nečinnosti Vznešený Kutchumi 24. června 2005 JÁ JSEM Kutchumi a opět jsem přišel mezi vás. Naše dnešní beseda bude věnovaná karmě nečinnosti. Slyšeli jste už někdy o karmě nečinnosti? Zdá se vám, že pouze vaše činnosti mohou vytvářet karmu. Během našich předchozích besed...

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

23.06.2005 20:39
  Milovaný Surija 23. června 2005     JÁ JSEM Surija, přicházející k vám tímto dnem prostřednictvím svého posla.   Dnešní den je dnem, kdy můžete přiložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby pro proměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, co...

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy

14.06.2005 20:19
Milovaný Kuthumi 14. června 2005 JÁ JSEM Kuthumi, který znovu přichází. Dle tradice přináším Učení. Jenomže, vaše chápání tohoto Učení může vytvořit překážku pro vaše vnější vědomí. Je to učení o Buddhovi. O té etapě vaší Cesty, které nevyhnutelně musíte dosáhnout a které dříve či později...

Učení o Buddhovi a rozšiřování vědomí Buddhy

14.06.2005 11:24
Učení o Buddhovi a rozšiřování vědomí Buddhy Vyvolený Kutchumi              14. června 2005 JÁ JSEM Kutchumi a opět jsem přišel mezi vás. V souladu s tradicí vám předám Učení. Nicméně vaše přijetí tohoto Učení může...

Učení o uzdravování.

08.06.2005 21:09
Milovaný Ježíš 8. června 2005   JÁ JSEM JEŽÍŠ, který přichází znovu.   Podle zavedené tradice já dávám Učení. Předmětem dnešního našeho vzdělávání bude uzdravování. Víte, když jsem byl v inkarnaci před 2000 lety, tak jsem hodně a  úspěšně uzdravoval. Zvěsti o zázraku mého...

Učení o karmě dobra

06.06.2005 11:20
Učení o karmě dobra Vládce Kutchumi 6. června 2005   JÁ JSEM Kutchumi a přišel jsem vás znovu navštívit. Cílem mého dnešního příchodu je seznámit vás s dalším názorem na uspořádání světa. Vaše vnímání spojení s naší realitou ne vždy odráží skutečný stav věcí. Zvykli jste si...

Učení o karmě

31.05.2005 11:17
  Učení o karmě Vládce Kutchumi 31. května 2005   JÁ JSEM Kutchumi a znovu jsem k vám přišel skrze tohoto vyslance JÁ JSEM přišel, abych vám předal ještě jedno nevelké Učení a upevnil tak ty vědomosti, které jste získali už v předchozích lekcích. Nositelé Světla jsou přítomní...

Učení o karmě chudoby a bohatství

26.05.2005 11:10
Učení o karmě chudoby a bohatství Pán Surija 26. května 2005   JÁ JSEM Surija, znovu jsem přišel z Velkého Centrálního Slunce, abych se s vámi setkal prostřednictvím tohoto vyslance. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl důležité Učení o karmě a její přeměně.   Pokud budete...

Snažte se udržet si stav vnitřního míru a harmonie pro větší část dne

19.05.2005 09:33
Milovaný Kuthumi 19. května 2005   JÁ JSEM KUTHUMI, který k vám znovu přichází. Dnes jsem přišel k vám, abych vám dal nevelké Učení, které se vám možná bude zdát nečekané, ale přece jenom bych byl rád, kdyby jste se mohli pečlivě obeznámit se vším, co vám v této době nevyhnutelně potřebuji...

Učení o praxi meditace.

18.05.2005 18:16
Amitábha - „Buddha Neomezeného světla“ 18. května 2005   JÁ JSEM Amitábha Buddha, který přišel k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnozí lidé na Západě neslyšeli o mně. Znají mě na Východě jako jednoho z pěti Dhjánibuddhů.  Jsem přizván, abych sloužil na jednom z tajných paprsků. Můžete...

Učení o energii Boží Matky

12.05.2005 18:42
Milovaný Pavel Benátsky 12. května 2005   JÁ JSEM Pavel Benátsky, přicházející k vám. JÁ JSEM Vladyka Třetího Paprsku, Paprsku Lásky. Snad ani není možné najít na Zemi na jiných paprscích tolik zkreslení, s kolika se potkáváme na Paprsku Lásky. A to je zcela pochopitelné. Jestli by byly...

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost

08.05.2005 18:44
Milovaný Kuthumi 8. května 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který opět přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám odevzdal nějaká vysvětlení týkající se toho Učení, které jsem vám přinesl před nedávnem. Je to Učení o dvouplamenech. Pro mnohé z vás bylo neočekávaným slyšet...

Já vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás

28.04.2005 19:30
Milovaný El Morya 28. dubna 2005   JÁ JSEM El Morya, který znovu přišel k vám skrze svého posla. JÁ JSEM přišel proto, abych vám poskytnul nové znalosti a chápání těch událostí, ke kterým nyní dochází na jemnohmotné rovině planety Země. Vy víte, že dochází ke změně cyklů. Hodně se o tom...

Učení o dvouplamenech

26.04.2005 16:51
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, zcela odlišné od toho učení, které jste dostali dříve. Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna...

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí

23.04.2005 09:10
Padmasambhava 23. dubna 2005       JÁ JSEM Padmasambhava. Poznáte mne?   JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla, abych vám cosi málo řekl o práci, kterou jsem uskutečnil v době mého vtělení na Zemi.   Přišel jsem na Zemi před více než tisíci lety. Narodil jsem se...

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad. Bohyně Svobody 22. dubna 2005

22.04.2005 09:21
JÁ JSEM Bohyně Svobody, jež k vám přichází prostřednictvím tohoto vyslance.     JÁ JSEM člen Karmického Vedení a přišla jsem k vám s určitým cílem, v předvečer 23. dubna. Milovaný Surija k vám přicházel 19. března, aby vás seznámil s tím, že dispensace...

Hlavní úkol, který na Zemi plníte, je zvyšování vědomí obyvatel Země

20.04.2005 13:20
  Buddha Rubínového Paprsku 20. dubna 2005   JÁ JSEM Budhha Rubínového Paprsku, přicházím prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM vykonavatel funkce Buddhy na Rubínovém Paprsku. Přišel jsem vám předat některé vědomosti, týkající se Hierarchie Rubínového Paprsku. Víte o tom, že před mnoha...

Modlitba činem vždy byla a zůstává jednou z nejvyšších forem modlitby

19.04.2005 09:58
Padre Pio 19. dubna 2005   JÁ JSEM Padre Pio. JÁ JSEM přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že pro mnohé z vás je moje jméno neznámé. Žil jsem v minulém století v Evropě a byl jsem duchovním římskokatolické církve. Stal jsem se známým díky darům Ducha Svatého,...

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci

18.04.2005 19:52
Milovaný Djwhal Khul 18. dubna 2005   JÁ JSEM Djwhal Khul, který přišel na paprsku Lásky prostřednictvím tohoto posla. Ano, milovaní, JÁ JSEM přišel za vámi, abych upevnil Lásku. Ze všech vlastností, ze všech Božích vlastností je Láska nejdůležitější. Světy jsou vytvářeny láskou. A pokud vy...
1 | 2 | 3 | 4 >>