Archiv 2005

Čas se změnil

04.03.2005 09:11
Sanat Kumara 4. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, abych svět informoval o nové možnosti, nové dispenzaci, kterou se Nebesa rozhodla poskytnout...

Růžová Cesta

05.03.2005 08:33
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 5. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

06.03.2005 08:39
Přítomnost Jediného 6. března 2005   JÁ Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. JÁ Jsem proud Světla...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

07.03.2005 09:15
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky 7. března 2005   JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme tě...

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu

08.03.2005 12:21
Milovaný Alfa 8. března 2005   Děti moje milované, JÁ JSEM Alfa. Překonal jsem ohromnou vzdálenost, ne fyzickou vzdálenost, ale vzdálenost uvnitř vědomí tohoto Posla, abych měl možnost...

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

09.03.2005 19:50
Milovaný Súrja 9. března 2005    JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř...

Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve vlastním vědomí

10.03.2005 10:15
Gautama Buddha 10. března 2005   JÁ JSEM Hospodin Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrze tohoto posla, který mně dal možnost hovořit skrze ni. Od dob mého vtělení jako princ Siddhartha...

Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

13.03.2005 11:28
Sanat Kumara 13. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara, znovu přicházející prostřednictvím svého posla. Vědomí každého člověka ovlivňují myšlenkové formy a obrazy tohoto hmotného světa. Tyto...

Pijte Nektar Božské Energie

14.03.2005 19:01
Milovaný Súrja 14. března 2005   JÁ JSEM Súrja, znovu přicházející přes tohoto posla. Přesně před rokem jsem položil talár na její ramena na Velkém Centrálním Slunci. A byl zapotřebí přesně...

Ukazujeme vám Cestu

15.03.2005 20:16
Sanat Kumara 15. března 2005   Já jsem Sanat Kumara. Přišel jsem. Stalo se tradicí předávat poselství prostřednictvím tohoto posla. Budeme pokračovat do té doby, než se změní vnější nebo vnitřní...

Vzdálené Světy jsou návštěvám otevřeny a čekají na vás

16.03.2005 09:18
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 16. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, mluvím z tvého nitra. Souznění,  harmonie – tyto vlastnosti jsou nezbytné pro možnost příjmu poselství z jemnohmotného...

Umějte rozeznat kořen Pravdy

17.03.2005 19:39
Gautama Buddha 17. března 2005   JÁ JSEM Buddha Gautama. JÁ JSEM znovu přišel. Času je málo a já vám chci říct samotnou podstatu. Nenechte se odradit slovesnou obálkou, ve které jsou...

Pocit boje není Božským pocitem

18.03.2005 20:23
Milovaný Alfa 18. března 2005   JÁ JSEM Alfa. Přišel jsem. V souladu se Zákonem můžu přijít do chrámu posla pouze na pozvání. Taťána mě pozvala. A tak mám možnost znovu s vámi...

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi

19.03.2005 08:10
  Milovaný Súrja 19. března 2005   JÁ JSEM Surja, přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych vám dal prostřednictvím tohoto posla Učení o karmě. Vy...

Přišel čas, kdy se ve svém vědomí musíte vzdát jakéhokoliv projevu boje

20.03.2005 16:49
Milovaný El Moria 20. března 2005   JÁ JSEM El Moria! JÁ JSEM přišel. Poznali jste mě, milovaní? Zaposlouchejte se do mých vibrací. Je něco, stojící za všemi slovy i obrazy, a to je...

Obracím se k těm z vás, kteří cítí osobní blízkost se mnou

21.03.2005 16:02
Ježíš 21. března 2005   JÁ JSEM Ježíš. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla. Od času mého vtělení na Zemi uplynulo okolo 2000 let. JÁ JSEM šťastný, že mohu využít tuto příležitost,...

Nyní Země prožívá kritické, přelomové období

22.03.2005 13:03
Sanat Kumara 22. března 2005 JÁ JSEM Sanat Kumara a znovu jsem přišel prostřednictvím mého posla. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

23.03.2005 09:57
Gautama Buddha 23. března 2005   JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu přicházející přes tohoto posla. Znalosti, které jsem vám dnes přišel předat, se vztahují k době mého vtělení princem...

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity

24.03.2005 14:28
Kuthumi 24. března 2005   JÁ JSEM Kuthumi. JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM přišel, abych využil této příležitosti a promluvil si s vámi. Znáte mě jako Mistra-psychologa, také mě znáte jako...

Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!

25.03.2005 00:00
Milovaný Saint-Germain 25. března 2005    JÁ JSEM Saint-Germain! JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM! Radost z našeho setkání bude zkalena smutnou zprávou, kterou vám nyní chci sdělit. Jistě víte, že...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>