Archiv 2005

Cesta zasvěcení, které učím – to je Cesta plné pokory před Vůlí Boha, plné sebeoddanosti a plného sebeobětování

22.05.2005 19:45
Milovaný Ježíš 22. května 2005   JÁ JSEM Ježíš, váš starší bratr a učitel, který přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel kvůli věčnému rozhovoru, který pro vás bude aktuální do...

Naším úkolem je nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu

23.05.2005 10:10
  Gautama Buddha 23. května 2005   JÁ JSEM Gautama Buddha, který přišel znovu. Od mého posledního setkání s vámi došlo k řadě událostí na jemné rovině planety Země....

Učení o karmě chudoby a bohatství

26.05.2005 11:10
Pán Súrja 26. května 2005   JÁ JSEM Surija, znovu jsem přišel z Velkého Centrálního Slunce, abych se s vámi setkal prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl...

Váš svět podléhá změně a tato změna může být provedena pouze cestou změny vašeho vědomí

28.05.2005 12:59
Milovaný Ježíš  28. května 2005   JÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel. Obsahem mé dnešní besedy bude materiál, bez něhož bude váš postup na vaší Cestě méně úspěšný. Proto byste...

Učení o karmě

31.05.2005 11:17
  Milovaný Kuthumi 31. května 2005   JÁ JSEM Kuthumi a znovu jsem k vám přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám předal ještě jedno nevelké Učení...

Musíte se naučit nemít vůči svým nepřátelům žádné negativní pocity

05.06.2005 13:19
Milovaný Ježíš 5. června 2005   JÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel. Čekali jste na mě? Máte potřebu, abychom pokračovali v našem učení a našich pokynech? Ve vašem světě je...

Učení o blahé karmě

06.06.2005 11:20
Milovaný Kuthumi  6. června 2005     JÁ JSEM Kutchumi a přišel jsem vás znovu navštívit. Cílem mého dnešního příchodu je seznámit vás s dalším názorem na uspořádání světa. Vaše...

Existuje úsek Cesty, který nemůžete překonat sami, bez průvodce.

07.06.2005 16:16
Milovaný Kuthumi 7. června 2005 JÁ JSEM Kuthumi, který k vám opět přišel. JÁ JSEM přišel, abych pokračoval ve vaši výuce. A jak víte, snažíme se udělat vše pro to, aby všechny...

Učení o uzdravení

08.06.2005 21:09
Milovaný Ježíš 8. června 2005   JÁ JSEM Ježiš, znovu jsem přišel. Podle zavedené tradice předám Učení. Předmětem naší dnešní výuky bude uzdravení. Vy víte, že když jsem byl před 2000 lety...

Znovuzrození Ruska, jako země Matky, nastane velmi brzy

13.06.2005 20:14
Milovaná Matka Marie 13. června 2005 JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla prostřednictvím tohoto posla.  Z dnešního setkání mám velkou radost. Obzvlášť mě těší naše dnešní setkání, protože...

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy

14.06.2005 20:19
Milovaný Kuthumi 14. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi, a znovu přicházím. Podle tradice přináším Učení. Jenomže přijmutí tohoto Učení může vytvořit překážku pro vaše vnější vědomí. Je to...

Musíte jít Vyšší Cestou

22.06.2005 00:00
Gautama Buddha 22. června 2005   Já Jsem Gautama Buddha, který k vám přišel tento den letního slunovratu.   Každý den, který je spojen s významným postavením Planet, je důležitý sám o...

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

23.06.2005 20:39
Milovaný Súrja 23. června 2005   JÁ JSEM Súrja, který k vám v tento den přišel prostřednictvím svého posla. Dnešek je dnem, kdy můžete vynaložit své modlitební úsilí a nasměrovat...

Učení o karmě nečinnosti

24.06.2005 11:28
Milovaný Kuthumi 24. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi a opět jsem přišel mezi vás. Naše dnešní beseda bude věnovaná karmě nečinnosti. Slyšeli jste už někdy o karmě nečinnosti? Zdá se vám, že pouze...

Nemůžete smlouvat s Bohem

28.06.2005 00:00
Milovaný Ježíš 28. června 2005   JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel znovu. Dnes bych se rád věnoval ještě jednomu tématu, které by pro vás mohlo být užitečné, a zároveň mu možná...

Jste připraveni vykročit na Cestu?

29.06.2005 11:11
Milovaný Kuthumi  29. června 2005 JÁ JSEM Kuthumi, který k vám dnes přišel. Úkolem Vzestoupených Sněmů je povznesení vědomí lidstva a tomuto úkolu věnujeme svou neúnavnou pozornost...

Jaké metody a jaké postupy jsou doporučeny, a které je třeba uplatňovat v součastnosti

05.08.2005 19:19
Sanat Kumara, 5. srpna 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara. K otázce, jaké metody a postupy jsou doporučeny a které je třeba v současnosti uplatňovat, mohu vysvětlit...

Učení o dopadu karmy na konci roku

19.12.2005 19:21
Milovaný Kuthumi 19. prosince 2005 JÁ JSEM Kuthumi, přicházející k vám prostřednictvím našeho posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na...

Tvořte nezištně, usilujte o Božský svět bez ohlédnutí a získáte to, co si zasloužíte

20.12.2005 00:00
 Milovaný Ježíš 20. prosince 2005   JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel prostřednictvím našeho posla. JÁ JSEM ten, kdo přišel znovu, a jak před půl rokem, tak nyní, hodlám vám dát...

Trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii Světla a stát se její základnou tam, kde se právě nacházíte

16.01.2023 19:19
Sanat Kumara  7. května 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara, který znovu přišel prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM  přišel mluvit o cestách rozvoje našeho hnutí, o cestách rozvoje...
<< 1 | 2 | 3 | 4