Archiv 2005

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době

26.03.2005 16:39
Matka Marie 26. března 2005   JÁ JSEM Matka Marie, vaše Matka na Nebesích, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří...

Potřebujete imunitu proti zlu

27.03.2005 11:57
Milovaná Kuan Jin 27. března 2005   JÁ JSEM  Kuan Jin. JÁ JSEM přišla prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že někdo z těch, kdo čte tato poselství, mne nezná. Jsem známá na Východě....

Zvu vás do své Školy Mystérií

28.03.2005 10:22
Pan Majtréja 28. března 2005   JÁ JSEM Majtréja. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla za vámi. Přišel JSEM! Pozorně sledujte má dnešní slova, obrácené k vám. Může se vám...

Vaše planeta vstupuje do cyklu, který vede ke smrštění iluze

29.03.2005 09:25
Milovaný Serapis Bey 29. března 2005   JÁ JSEM Serapis. Přišel JSEM. Stvoření tohoto Vesmíru a jeho vývoj jsou spojeny s překonáním tisíce překážek. Tyto překážky vznikají při...

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu

30.03.2005 21:56
Milovaný Zarathuštra 30. března 2005   JÁ JSEM Zarathuštra a přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Ohnivost – moje základní vlastnost. Oheň – můj...

Musíme Bohu dát možnost projevovat se skrze nás

31.03.2005 17:51
Konfucius 31. března 2005   JÁ JSEM Konfucius, který k vám přichází prostřednictvím tohoto posla. Přišel jsem vás poučit v oblasti Boží Moudrosti. Od doby mého vtělení na Zemi uběhlo...

Přišel čas nového Exodu, který musíte vykonat ve svém vědomí

01.04.2005 12:05
Mojžíš 1. dubna 2005   JÁ JSEM Mojžíš, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Přišel jsem! Od dob těch událostí, které jsou popsány v Bibli jako Exodus Židů z Egypta, uběhly...

Budoucnost Ruska je spojena s obnovením tradice pravé víry

02.04.2005 12:02
Pan Šiva 2. dubna 2005   JÁ JSEM Šiva! JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel! Jmenuji se Šiva. Šiva! JÁ JSEM Šiva! V daleké Indii, tak vzdálené vůči...

Učení o Komunitě

03.04.2005 19:44
Gautama Buddha 3. dubna 2005   JÁ JSEM Gautama, znovu jsem přišel přes tohoto posla. Dnes bych se chtěl pozastavit u tématu vztahů mezi členy různých komunit a náboženských škol. Je...

V Apokalypse jsem popsal dva cykly. Cyklus sestoupení do hmoty a cyklus vzestoupení z hmoty

04.04.2005 17:50
Svatý Ján 4. dubna 2005   JÁ JSEM Svatý Jan. Musíte na mě pamatovat. Jsem známý jako autor Apokalypsy, Zjevení Janova. Napsal jsem to, co jsem obdržel jako zjevení během mých duchovních vhledů...

Přišel čas, kdy musíte začít konat!

05.04.2005 16:33
Vzestoupený Mistr Igor 5. dubna 2005   JÁ JSEM Igor, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM Igor, který byl prostým rolníkem a vyrovnával karmu celého Ruska v té strašné...

Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska

06.04.2005 15:03
Milovaný Lanello 6. dubna 2005   JÁ JSEM Lanello, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto posla. Pamatujete si mě? JÁ JSEM ten, který založil organizaci Maják na vrcholu (The Summit...

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi

07.04.2005 09:24
Milovaný Cyklopea 7. dubna 2005   JÁ JSEM Cyklopea. JÁ JSEM dnes přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM Elohim Cyklopea. JÁ JSEM přišel, abych vám předal Boží Vizi pro situaci na planetě...

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás

08.04.2005 16:10
Babádží 8. dubna 2005   JÁ JSEM Babádží. Přišel jsem prostřednictvím tohoto Posla. Je možné, že mě neznáte. Přišel jsem do vtělení na konci minulého 20. století v Indii. A nenarodil...

Předávám vám svoji mantru

09.04.2005 16:34
Pán Krišna 9. dubna 2005   JÁ JSEM Krišna, který k vám přichází prostřednictvím tohoto Posla. JÁ JSEM Krišna, Pán Krišna. Jse m známý a uctívaný v Indii. Také mě znají...

Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, ve kterém hoří mnoho duší na této planetě

10.04.2005 00:00
Milovaný Hilarion 10. dubna 2005   JÁ JSEM Hilarion, Mistr Pátého paprsku, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto Posla. Přišel jsem, abych vás informoval o některých věcech,...

Připravte své chrámy na příchod mesiáše

11.04.2005 17:05
Jan Křtitel 11. dubna 2005   JÁ JSEM Jan Křtitel. Byl jsem ten, kdo předpověděl příchod mesiáše Krista. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem vám povědět historii mého života, toho mého života. A JÁ...

Musíte najít všechny bojovníky Světla nacházející se ve vtělení a připomenout jim jejich poslání

12.04.2005 09:59
Pán Lanto 12. dubna 2005   JÁ JSEM Lanto, který přichází k vám prostřednictvím tohoto Posla. JÁ JSEM přišel kvůli velmi důležitému a významnému rozhovoru, který nás teď čeká. Víte, že...

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě

13.04.2005 17:41
Velký Božský Směrovatel 13. dubna 2005   JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla. Zdá se to divné, že tak velké množství Vzestoupených Bytostí dává svá...

Skončila temná doba pro Rusko!

14.04.2005 15:53
Nikolaj Rerich 14. dubna 2005   JÁ JSEM Nikolaj Rerich, Vzestoupený Mistr Nikolaj Rerich. Přišel jsem za vámi spolu s tímto poslem. Je štěstí, že se naše setkaní uskutečnilo. Vzestoupené...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>