Archiv 2005

Vaše Láska a Víra je vše, co potřebujete pro naplnění vašeho Božího plánu

15.04.2005 19:51
Svatý Archanděl Michael 15. dubna 2005   JÁ JSEM Svatý Michael, Archanděl Michael! JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla. Zástupy mých andělů, legie mých andělů přišly spolu se...

Největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ostatním

16.04.2005 06:28
Milovaný Vairóčana 16. dubna 2005   JÁ JSEM Vairóčana, přišel jsem k vám prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM Buddha jednoho z tajných paprsků a patřím k mandale pěti Dhyani...

Musíte se stát elektrodami, přes které bude fyzická rovina planety Země nasycena Světlem

17.04.2005 19:52
Milovaná Pallas Athéna 17. dubna 2005   JÁ JSEM Pallas Athéna, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla. Znáte mě? JÁ JSEM Bohyně Pravdy a JÁ JSEM také členem Karmické Rady. JÁ...

Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci

18.04.2005 19:52
Milovaný Djwhal Khul 18. dubna 2005   JÁ JSEM Djwhal Khul, který přišel na paprsku Lásky prostřednictvím tohoto posla. Ano, milovaní, JÁ JSEM přišel za vámi, abych utvrdil Lásku. Ze všech...

Modlitba činem vždy byla a zůstává jednou z nejvyšších forem modlitby

19.04.2005 09:58
Padre Pio 19. dubna 2005   JÁ JSEM Padre Pio. JÁ JSEM přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že pro mnohé z vás je moje jméno neznámé. Žil jsem v minulém století...

Hlavní úkol, který na Zemi plníte, je zvyšování vědomí obyvatel Země

20.04.2005 13:20
Buddha Rubínového Paprsku 20. dubna 2005   JÁ JSEM Budhha Rubínového Paprsku, přicházím prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM vykonavatel funkce Buddhy na Rubínovém Paprsku. Přišel jsem vám...

Jako základ pro svou činnost vezměte Božské myšlenky, které dávají Mistři

21.04.2005 00:00
Mistr Godfre[1] 21. dubna 2005   JÁ JSEM Godfre. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Možná mě neznáte. Jsem asi nejvíce známý v Americe, v zemi, kterou nejvíce miluji a ve...

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad

22.04.2005 09:21
Bohyně Svobody 22. dubna 2005 JÁ JSEM Bohyně Svobody, přicházím k vám prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM členem Karmické Rady a JÁ JSEM k vám v předvečer 23. dubna přišla...

Celým smyslem modlitební praktiky je zvýšit vaše vědomí

23.04.2005 09:10
Padmasambhava 23. dubna 2005   JÁ JSEM Padmasambhava. Znáte mě? JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla, abych vám řekl něco o činnosti, kterou jsem prováděl v době mého vtělení na...

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!

25.04.2005 20:44
Milovaný El Moria 25. dubna 2005   JÁ JSEM El Moria, přišel jsem znovu prostřednictvím tohoto posla. Pospíchám ukotvit svoje momentum Světla v energetickém poli Taťány. V souladu...

Učení o dvouplamenech

26.04.2005 16:51
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005 JÁ JSEM Kuthumi, který za vámi přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, odlišné od toho učení, které vám...

Já vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás

28.04.2005 19:30
Milovaný El Morya 28. dubna 2005   JÁ JSEM El Morya, který znovu přišel k vám prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM přišel proto, abych vám poskytnul nové znalosti a chápání těch...

Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha

29.04.2005 12:48
Milovaný El Moria 29. dubna 2005   JÁ JSEM El Moria, přicházející k vám! JÁ JSEM přišel, abych vám předal nevelké Učení, spojené s možností, kterou získáváte, když jsou vaše čtyři...

Každý váš čin služby všem živým bytostem snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy.

02.05.2005 18:42
Pán Světa Gautama Buddha 2. května 2005   JÁ JSEM Pán Světa Gautama Buddha, který k vám přišel prostřednictvím...

Každý váš čin služby všem živým bytostem snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy

02.05.2005 21:21
Pán Světa Gautama Buddha 2. května 2005 JÁ JSEM Pán Světa Gautama Buddha, který k vám přišel prostřednictvím tohoto Posla. JÁ JSEM přišel vás seznámit s některými událostmi, které se staly a které...

Pro ty z vás, kteří jsou připraveni následovat Vůli Boha, budu tak starostlivou chůvou, jakou byste na fyzické rovině těžko hledali

05.05.2005 12:42
Milovaný El Moria 5. května 2005   JÁ JSEM El Moria, znovu přicházející prostřednictvím mého posla. Napětí posledních dnů se brzy projeví na situaci ve světě. Prostorové toky jsou napjaté....

Přicházíme, abychom probudili vaši Božskost

08.05.2005 18:44
Milovaný Kuthumi 8. května 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který opět přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám předal některá vysvětlení týkající se toho Učení, které...

Učení o energii Boží Matky

12.05.2005 18:42
Milovaný Pavel Benátsky 12. května 2005   JÁ JSEM Pavel Benátsky, přicházející k vám. JÁ JSEM Vladyka Třetího Paprsku, Paprsku Lásky. Snad ani není možné najít na Zemi na jiných paprscích...

Učení o praxi meditace

18.05.2005 18:16
 Amitábha, 18. května 2005   JÁ JSEM Amitábha Buddha, který přišel k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnozí lidé na Západě neslyšeli o mně. Znají mě na Východě jako jednoho z pěti...

Snažte se udržet si stav vnitřního klidu a harmonie po větší část dne

19.05.2005 09:33
Milovaný Kuthumi 19. května 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který k vám znovu přichází. Dnes jsem přišel, abych vám dal nevelké Učení, které se vám možná bude zdát nečekané, ale přece jenom bych...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>