ARCHIV 2009

Srdečný rozhovor  Matka Marie 04. ledna 2009

Učení o štěstí a Boží cestě  Milovaný Zarathustra 28. června 2009

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk  Vladyka Hilarion 5. července 2009

Učení o správném využívání Boží energie   Mistr Godfre [1] 6. července 2009

Volám vaše vědomí do výšin  Milovaná Matka Marie 9. července 2009

Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí  Pán Súrja 2. prosince roku 2009

Potřebujeme stoupence ducha!  Vládyka Nikolaj Rerich 4. prosince, roku 2009

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu.  Milovaný Babadží 5. prosince roku 2009

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja. Pán Maitréja 6. prosince 2009

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!  Zarathuštra 8. prosince roku 2009

Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!  Saint Germain 10. prosince roku 2009

Podstata Růžové cesty  Milovaný Ježíš 11. prosince roku 2009

Učení o osvobození od negativních energií.  Kuthumi 12. prosince  2009

Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání  Gautama Buddha 13. prosince roku 2009

Má smysl měnit pouze sebe  Konfucius 16. prosince 2009

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte  Milovaná Nada 17. prosince 2009

Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží  Vladyka Hilarion 18. prosince 2009

Potřebujeme Vaši připravenost ke službě evolucím Země  Velký Božský vůdce 20. prosince 2009

Učení o Božské Svobodě  Bohyně Svobody 21. prosince roku 2009

Potřebujeme Vaši pomoc  Pallas Athéna 22. prosince roku 2009

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.  Guan Yin 23. prosince, roku 2009

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především  Buddha Vairóčana 24. prosince, roku 2009

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.  Matka Marie 27 prosince 2009

Čeká nás s Vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce.  Mocný Vesmír 28. prosince 2009

O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na planetě, se dělíte s Hierarchií.  Milovaný Alfa 29. prosince, 2009

Archiv 2009-2010

Učení o správném využívání sexuální energie

Serapis Bey 15. prosince 2009 Já JSEM Serapis Bey. Znáte mě, já často přicházím přes tohoto posla.  Možná také víte, že sloužím na paprsku nejnižší čakry, muladhary. V této čakře dřímá vaše energie Kundalini. Z této čakry v okamžiku vašeho vzestupu do Světla propukne oslnivé bílé světlo a...

Vaším úkolem je naučit se dosáhnout vítězství na jemné úrovni

Serapis Bey 23. června 2009 JÁ JSEM Serapis Bey.         Přišel jsem v  tento den! S každým dnem je pro nás těžší a těžší dostat se k vašim srdcím. Nevyhnutelně se lidstvo posunuje do propasti. A přesto neztrácíme naději! Protože právě tehdy, kdy se zdá, že je situace...

Rozhovor o potřebě překonání některých negativních rysů charakteru

Gautama Buddha 10. června 2010   JÁ JSEM Gautama Buddha. Jsem rád, že jsme se znovu setkali! Dnes bych se chtěl pozastavit nad několika body, týkajícími se vaší psychologie, které by vám mohly způsobit překážku ve vašem pokroku na duchovní cestě. A právě bych chtěl ve svém vyprávění...

Učení o Komunitě

Gautama Buddha 15. ledna 2010   JÁ JSEM Gautama Buddha. Dnes jsem přišel, abych s vámi podrobněji promluvil o tématu, které možná nebude pro každého zajímavé, ale o kterém považuji za nutné vám říci. Takže dnes jsem přišel, abych objasnil některé body týkající se vaší představy...

Přijměte dar tohoto poselství do svého srdce

Gautama Buddha 2. ledna 2010   JÁ JSEM Gautama Buddha. Dnes jsem přišel, abych utvrdil ve vašem vědomí ty pravdy, které, jak doufám, budou užitečné jak pro váš vývoj, tak pro váš každodenní život. Tak dlouho dáváme naše Poselství. A já s údivem pozoruji, že se jak ve fyzické rovině,...

Učení o překonání konfliktů

Gautama Buddha 1. července 2009   JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu jsem přišel prostřednictvím našeho posla. S radostí a velkou spokojeností se dívám na tváře mnoha z vás v době, kdy čtete má poselství. Při vašem naladění vzniká zvláštní spojení. Když se vaše vibrace během...

Nyní je velmi citlivá fáze na cestě evoluce

Gautama Buddha 1. ledna 2009   JÁ JSEM Gautama Buddha. Přišel jsem v tento den, kdy je zvykem slavit začátek nového roku. Přicházet v tento den se pro mě stalo tradicí. Takže začnu. Všímáte si, co se na Zemi děje každý rok? Za veškerým rozruchem, který vás obklopuje, je stále možné...

Nouzové poselství

Sanat Kumara 16. listopadu 2010   JÁ JSEM Sanat Kumara. Přišel jsem dnes znovu, abych pohovořil o tom, co je nezbytné, a myslím, že mnozí z vás, kteří nyní čtou tyto řádky, možná budou zmateni. Čas je však naléhavý. Takže začnu. V poslední době jsme nedávali poselství...

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi

Kuthumi 12. června 2010   JÁ JSEM Kuthumi. Doufám, že naše dnešní beseda bude pro vás poučná a přiměje vás podívat se na věci, které jste zvyklí pozorovat kolem sebe, z jiného úhlu pohledu. Pokusím se dát vám takový pohled na vaše okolí a vaše současné místo ve světě, jenž bude pohledu...

Volám vaše vědomí do výšin

Milovaná Matka Marie 9. července 2009 Já jsem Matka Marie, opět k vám přicházím. Od doby našeho posledního setkání se staly události, které odsunuly příchod Nové doby, která je v Rusku stále očekávána. Setkali jsme se s odporem ze strany protichůdných sil, které obratně využívají...
1 | 2 | 3 | 4 >>