ARCHIV 2009

Srdečný rozhovor  Matka Marie 04. ledna 2009

Učení o štěstí a Boží cestě  Milovaný Zarathustra 28. června 2009

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk  Vladyka Hilarion 5. července 2009

Učení o správném využívání Boží energie   Mistr Godfre [1] 6. července 2009

Volám vaše vědomí do výšin  Milovaná Matka Marie 9. července 2009

Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí  Pán Súrja 2. prosince roku 2009

Potřebujeme stoupence ducha!  Vládyka Nikolaj Rerich 4. prosince, roku 2009

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu.  Milovaný Babadží 5. prosince roku 2009

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja. Pán Maitréja 6. prosince 2009

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!  Zarathuštra 8. prosince roku 2009

Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!  Saint Germain 10. prosince roku 2009

Podstata Růžové cesty  Milovaný Ježíš 11. prosince roku 2009

Učení o osvobození od negativních energií.  Kuthumi 12. prosince  2009

Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání  Gautama Buddha 13. prosince roku 2009

Má smysl měnit pouze sebe  Konfucius 16. prosince 2009

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte  Milovaná Nada 17. prosince 2009

Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží  Vladyka Hilarion 18. prosince 2009

Potřebujeme Vaši připravenost ke službě evolucím Země  Velký Božský vůdce 20. prosince 2009

Učení o Božské Svobodě  Bohyně Svobody 21. prosince roku 2009

Potřebujeme Vaši pomoc  Pallas Athéna 22. prosince roku 2009

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.  Guan Yin 23. prosince, roku 2009

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především  Buddha Vairóčana 24. prosince, roku 2009

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.  Matka Marie 27 prosince 2009

Čeká nás s Vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce.  Mocný Vesmír 28. prosince 2009

O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na planetě, se dělíte s Hierarchií.  Milovaný Alfa 29. prosince, 2009

Archiv 2009-2010

Nouzové poselství

Sanat Kumara 16. listopadu 2010   JÁ JSEM Sanat Kumara. Přišel jsem dnes znovu, abych pohovořil o tom, co je nezbytné, a myslím, že mnozí z vás, kteří nyní čtou tyto řádky, možná budou zmateni. Čas je však naléhavý. Takže začnu. V poslední době jsme nedávali poselství...

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi

Kuthumi 12. června 2010   JÁ JSEM Kuthumi. Doufám, že naše dnešní beseda bude pro vás poučná a přiměje vás podívat se na věci, které jste zvyklí pozorovat kolem sebe, z jiného úhlu pohledu. Pokusím se dát vám takový pohled na vaše okolí a vaše současné místo ve světě, jenž bude pohledu...

Volám vaše vědomí do výšin

Milovaná Matka Marie 9. července 2009 Já jsem Matka Marie, opět k vám přicházím. Od doby našeho posledního setkání se staly události, které odsunuly příchod Nové doby, která je v Rusku stále očekávána. Setkali jsme se s odporem ze strany protichůdných sil, které obratně využívají...

Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi

Elohim Mír 4. ledna 2010   JÁ JSEM Elohim Mír. Přicházím k vám s přáním upevnit mír ve vašem světě. Já vím, že váš svět stejně jako dříve zažívá takové nedokonalé projevy vědomí, jako jsou války, násilí. Vím, že všechno to ve vašem světě existuje. Proto jsem přišel za vámi...

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk

Vladyka Hilarion  5. července 2009   Já JSEM Hilarion. Tématem naší dnešní besedy bude takový pojem, jakým je přijetí Božského rozhodnutí v našich životech. Pravděpodobně jste již v minulosti četli v našich posláních o tom, že všechny naše činy, myšlenky, musí být ve shodě...

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Matka Marie 11. června 2010   JÁ JSEM Matka Marie, dnes jsem znovu přišla za vámi. Pro mnohé z vás bude toto setkání se mnou nadlouho vryté do paměti. Protože sdělím vašemu vnějšímu vědomí něco, co vám dá příležitost vzpomenout si na naše setkání v mém příbytku. Mnozí z vás,...

Srdečný rozhovor

Matka Marie 4. ledna 2009   JÁ JSEM Matka Marie, která k vám jako vždy přišla promluvit, srdečně promluvit od srdce k srdci. V té chvíli, když mluví srdce, rozum umlká. Skutečné vzájemné spojení mezi námi je možné pouze tehdy, když navazujeme kontakt na úrovni našich...

Rozhovor o energii peněz a o mnoho jiném

Padmasambhava 8. ledna 2010      JÁ JSEM Padmasambhava. Už jsem přišel. A vy máte příležitost poznat mě.   Když jsem se inkarnoval na Zemi, přišel jsem s posláním oživit Učení dané Gautamem Buddhou.   Bohužel, tak to už v životě lidí chodí, když odejde ze života Učitel,...

Učení o správném využívání Boží energie

Mistr Godfre [1] 6. července 2009   JÁ JSEM Godfre. JÁ JSEM jen zřídka přicházející prostřednictvím tohoto posla. Využil jsem této příležitosti a chci právě tímto oslovit široké publikum nositelů světla po celém světě. Já jsem se inkarnoval v Americe a dnes přicházím prostřednictvím...

Učení o štěstí a Boží cestě

Milovaný Zarathustra 28. června 2009     JÁ JSEM Zarathustra! Přišel jsem tímto dnem, abych vám odevzdal nevelké učení. Náš rozhovor vás příliš neunaví. Budu stručný.  Dnes budete muset pochopit nakolik to, co vás obklopuje, může být změněno a musí být změněno.   Představte...
1 | 2 | 3 | 4 >>