Projekt 

Ruka pomoci. Rozdělení duchovní zkušeností

 

Vážení přátelé! 

 

Proto, abychom si udrželi vysokou úroveň vědomí, které bylo dosaženo během dvou nedávno uskutečněných velmi významných duchovních praktik - Sedmidenního nepřetržitého Modlitebního Bdění a Celosvětové meditace na zvuk „OM“,

byl uspořádán projekt:

 

Tato iniciativa otevírá příležitost sdílet se světem ty nejintimnější věci - změny, objevy a závěry, které se objevily v našich životech díky Učení Mistru Moudrosti.

 

Mistři mnohokrát řekli, že Učení, které Oni dávají, je určeno právě pro Epochu Přechodu, aby pomohlo lidstvu v této těžké době. 

Zaměříme-li se na pozitivní, na Vyšší, může to hodně pomoci v současné době. 

A naplánuje to lepší budoucnost.

 
 

Zveme vás, abyste se podělili o své příběhy o tom,

 jak pomohlo a pomáhá ve vašich životech Učení Mistrů Moudrosti, 

předané lidstvu v letech 2005–2019.

 
 
O čem mohou být tyto příběhy:

- o tom, jak a za jakých situací byla Poselství Mistrů životně důležitá a pomohla překonat obtížnou fázi;

- možná díky nějakému Poselství nebo fragmentu z něho, bylo objeveno řešení složitého problému, byla obdržena nápověda, jak postupovat;

- na jaké fragmenty z Poselství si často vzpomínáte?

- jak pomohlo Učení při změně vědomí, v zbavení se špatných návyků?

- nebo máte oblíbenou knihu s Poselstvími?

- jaké fragmenty Poselství  jsou pro vás obzvláště důležité - ty, které nějak rezonují se situací, která se nyní ve světě vyvinula?

 

 

Komentář  Taťány Nikolajevny Mikušiny:

 

"Díky obrovské dispenzaci Mistři Moudrosti mohli přinést do tohoto světa holistické Učení, z něhož mnohá ustanovení jsou určena speciálně pro tuto fázi evolučního vývoje, přechodnou fázi. Učení bylo dáváno Mistry po dobu 10 let od roku 2005 do roku 2015. Avšak i v následujících letech,  až do konce roku 2019, po zvláštních dispenzacích, byla poskytována bodová Poselství, podle aktuální situace ve světě. 

 

<...>  Do budoucna jsem chtěla lidi požádat, aby nechválili mě osobně. Důraz by měl být kladen na Učení.

Vždyť Učení je miliony let staré a já jsem jen jeden posel z tisíců, kteří toto Učení předávali do světa. 

 

A chtělo by, abyste uvedli konkrétní citace z Učení, které zapálili duši, často přicházejí na mysl, pomáhají v konkrétní situaci ... <...> 

 

Mojí prvotní myšlenkou na začátku tohoto projektu, bylo ukázat lidem, že Učení funguje a pomáhá v životě!

Navíc - Učení, pokud bude dodržováno, změní život k lepšímu!“

 

Příběhy mohou být ve dvou formátech:

- ve formě malých psaných záznamu (půl stránky)

- buď ve formě krátkých videí (2-3 minuty).

 

Posýlejte prosím své příběhy na e-mailovou adresu: limonova35@seznam.cz

 

Vaše videa a písemné záznamy plánujeme umístit na speciální stránky: 

 

Česká Ruka pomoci 
 
 
 
Celosvětová Ruka pomoci - videa  
 

 

Celosvětová Ruka pomoci - dopisy
 

 

Ruka pomoci v angličtině

 
 
Koordinátor v ČR

Natálie - limonova35@seznam.cz

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2020/2020-05-01.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net