Společné Čtení Poselství Mistrů

SPOLEČNÉ ČTÉME OD POČÁTKU KAŽDÉ HODINY 

 

Upozornění:

Bohužel zatím nemáme na webu přeložená všechna Poselství, 

proto můžete číst chybějící překlady Poselství v jiném jazyce, kterému rozumite

(odkazy na stránky Sirius v jiných jazycích jsou na úvodní stránce vlevo dole),

ale nedoporučujeme překládat Poselství elektronickým překladačem 

kvůli nesrovnalosti původního smyslu Poselství, 

anebo můžete pomoct s překládem Poselství z ruštiny (kontrola českého textů),

email koordinátora -  limonova35@seznam.cz

 

  

 

POMOC PRO PŘIPRAVU K ČTENÍ POSELSTVÍ MISTRŮ

 
 

Poslouchát klíčovou melodii Mistrů nebo hudbu pro náladu 

(zdroj je v růštině)

 

Pro posílení přítomnosti Mistra který dal Poselství, můžete uskutečnit následující 

vzývání: 

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, vzývám elektronickou přítomnost (JMÉNO). 

Kéž se naplní Boží Vůle. Amen.“ 

 

*******************************************************************************
 
KALENDÁŘ SPOLEČNÉHO ČTENÍ POSELSTVÍ 
 
5. cyklus Poselství Mistrů září 2006 - leden 2007
 
*******************************************************************************

27.5.2020

********************************************************************************

Zdroj:

https://sirius-centers.net/reading/index.html

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-10-02.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net