Společné Čtení Poselství Mistrů

 

Drazí přátelé!


7.3.2021 dokončujeme Společné Čtení Poselství Mistrů Moudrosti!


Můžete pokračovat ve čtení Poselství každý den svým vlastním tempem v rámci své individuální duchovní praxe! 

 

Statistiky ukazují, že za období od 4. listopadu 2019 do 6. března 2021 se počet lidí, kteří čtou Poselství v souladu s kalendářem, 

pohyboval od 540 áž 1300 lidí denně! 

Toto jsou statistiky shromažďované pouze na ruských (https://sirius-ru.net a https://sirius-net.org

a anglických (https://sirius-eng.net) stránkách.
Statistiky nezohledňují počet těch, kteří čtou v bulharštině, lotyštině, litevštině a dalších jazycích, ani těch, kteří čtou jednotlivě z knih Učení.

Děkujeme všem za velkolepou práci vykonanou pro Blaho Světa!
Udržováním našich vibrací na vysoké úrovni zachraňujeme celý svět!

Tatiana Mikushina a mezinárodní tým Světlonošů

Světlo a Láska!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:

Bohužel zatím nemáme na webu přeložená všechna Poselství, 

proto můžete číst chybějící překlady Poselství v jiném jazyce, kterému rozumite

(odkazy na stránky Sirius v jiných jazycích jsou na úvodní stránce vlevo dole),

ale nedoporučujeme překládat Poselství elektronickým překladačem 

kvůli nesrovnalosti původního smyslu Poselství, 

anebo můžete pomoct s překládem Poselství: 

kontrolou českého textů - hrubého překládu z originálu.

 

email koordinátora -  limonova35@seznam.cz

 

  

 

POMOC PRO PŘIPRAVU K ČTENÍ POSELSTVÍ MISTRŮ

 
 

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství 

 

Příprava k duchovní práktice

 

Meditace pro náladu 

 

 

Pro posílení přítomnosti Mistra který dal Poselství, můžete uskutečnit následující 

vzývání: 

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, vzývám elektronickou přítomnost (JMÉNO). 

Kéž se naplní Boží Vůle. Amen.“ 

 

____________________________________________________________________

 

Na webu "Sirius" se konají společné duchovní praktiky: 

 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů

dle doporučení a podmínek

 

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

 

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

 

4. Jednou ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

 

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net