Společné Čtení Poselství Mistrů

SPOLEČNÉ ČTÉME OD POČÁTKU KAŽDÉ HODINY 

 

Upozornění:

Bohužel zatím nemáme na webu přeložená všechna Poselství, 

proto můžete číst chybějící překlady Poselství v jiném jazyce, kterému rozumite

(odkazy na stránky Sirius v jiných jazycích jsou na úvodní stránce vlevo dole),

ale nedoporučujeme překládat Poselství elektronickým překladačem 

kvůli nesrovnalosti původního smyslu Poselství, 

anebo můžete pomoct s překládem Poselství z ruštiny (kontrola českého textů),

email koordinátora -  limonova35@seznam.cz

 

  

 

POMOC PRO PŘIPRAVU K ČTENÍ POSELSTVÍ MISTRŮ

 
 

Poslouchát klíčovou melodii Mistrů nebo hudbu pro náladu 

(zdroj je v růštině a uvádí aktuální melodie pro každý den čtení)

 

Pro posílení přítomnosti Mistra který dal Poselství, můžete uskutečnit následující 

Vzývání: 

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, vzývám elektronickou přítomnost (JMÉNO). 

Kéž se naplní Boží Vůle. Amen.“ 

 

*******************************************************************************
 
KALENDÁŘ SPOLEČNÉHO ČTENÍ POSELSTVÍ 

 

1.10.2020

Učení o Božské Svobodě  Bohyně Svobody, 21. prosince roku 2009

 

2.10.2020

Potřebujeme Vaši pomoc  Pallas Athéna, 22. prosince roku 2009

 

3.10.2020

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.

Kuan Jin, 23. prosince, roku 2009

 

4.10.2020

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především  

Buddha Vairóčana, 24. prosince, roku 2009

 

7.10.2020

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.  Matka Marie, 27 prosince 2009

 

8.10.2020

Čeká nás s Vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce. Mocný Vesmír, 28. prosince 2009

 

9.10.2020

O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na planetě, se dělíte s Hierarchií.

Milovaný Alfa, 29. prosince, 2009

 

13.10.2020

Přijměte dar tohoto poselství do svého srdce
Gautama Buddha, 2. ledna 2010

 

15.10.2020

Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi
Elohim Mír, 4. ledna 2010

 

19.10.2020

Rozhovor o energii peněz a o mnoho jiném
Padmasambhava, 8. ledna 2010

 

21.10.2020

Promluva o Zlatém Věku
Saint Germain, 10. ledna 2010

 

26.10.2020

Učení o komunitě
Gautama Buddha, 15. ledna 2010

 

10.11.2020

Zlatý Věk je třeba nastolit, v první řadě, ve vás samotných
Saint-Germain, 9. června 2010

 

11.11.2020

Rozhovor o potřebě překonání některých negativních rysů charakteru
Gautama Buddha, 10. června 2010

 

12.11.2020

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás
Matka Marie, 11. června 2010

 

13.11.2020

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi
Kuthumi, 12. června 2010

 

24.11.2020

Nouzové poselství
Sanat Kumara, 16. listopadu 2010

 

********************************************************************************

 

Zdroj: https://sirius-centers.net/reading/index.html

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net