Společné Čtení Poselství Mistrů

SPOLEČNÉ ČTÉME OD POČÁTKU KAŽDÉ HODINY 

 

Upozornění:

Bohužel zatím nemáme na webu přeložená všechna Poselství, 

proto můžete číst chybějící překlady Poselství v jiném jazyce, kterému rozumite

(odkazy na stránky Sirius v jiných jazycích jsou na úvodní stránce vlevo dole),

ale nedoporučujeme překládat Poselství elektronickým překladačem 

kvůli nesrovnalosti původního smyslu Poselství, 

anebo můžete pomoct s překládem Poselství z ruštiny (kontrola českého textů),

email koordinátora -  limonova35@seznam.cz

 

  

 

POMOC PRO PŘIPRAVU K ČTENÍ POSELSTVÍ MISTRŮ

 
 

Poslouchát klíčovou melodii Mistrů nebo hudbu pro náladu 

(zdroj je v růštině a uvádí aktuální melodie pro každý den čtení)

 

Pro posílení přítomnosti Mistra který dal Poselství, můžete uskutečnit následující 

Vzývání: 

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, vzývám elektronickou přítomnost (JMÉNO). 

Kéž se naplní Boží Vůle. Amen.“ 

 

 

*******************************************************************************
 
KALENDÁŘ SPOLEČNÉHO ČTENÍ POSELSTVÍ 
 

14.8.2020

Nyní je velmi citlivá fáze na cestě evoluce  Gautama Buddha, 1. ledna 2009

 

17.8.2020

Srdečný rozhovor  Matka Marie, 04. ledna 2009

 

29.8.2020

Učení o štěstí a Boží cestě  Milovaný Zarathustra, 28. června 2009

 

1.9.2020

Učení o překonání konfliktů Gautama Buddha, 1.července 2009

 

5.9.2020

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk  Vladyka Hilarion, 5. července 2009

 

6.9.2020

Učení o správném využívání Boží energie   Mistr Godfre, 6. července 2009 

 

9.9.2020

Volám vaše vědomí do výšin  Milovaná Matka Marie, 9. července 2009

 

12.9.2020

Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí  Pán Súrya, 2. prosince roku 2009

 

14.9.2020

Potřebujeme stoupence ducha!  Vládyka Nikolaj Rerich, 4. prosince, roku 2009

 

15.9.2020

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu. Milovaný Babadží, 5. prosince roku 2009

 

16.9.2020

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja.

Pán Maitréja, 6. prosince 2009

 

18.9.2020

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!  Zarathuštra, 8. prosince roku 2009

 

20.9.2020

Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!  Saint-Germain, 10. prosince roku 2009

 

21.9.2020

Podstata Růžové cesty  Milovaný Ježíš, 11. prosince roku 2009

 

22.9.2020

Učení o osvobození od negativních energií.  Kuthumi, 12. prosince  2009

 

23.9.2020

Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání  

Gautama Buddha, 13. prosince roku 2009

 

26.9.2020

Má smysl měnit pouze sebe  Konfucius, 16. prosince 2009

 

27.9.2020

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte  

Milovaná Nada, 17. prosince 2009

 

28.9.2020

Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží  

Vladyka Hilarion, 18. prosince 2009

 

30.9.2020

Potřebujeme Vaši připravenost ke službě evolucím Země  

Veliký Božský Směrovatel, 20. prosince 2009

 

1.10.2020

Učení o Božské Svobodě  Bohyně Svobody, 21. prosince roku 2009

 

2.10.2020

Potřebujeme Vaši pomoc  Pallas Athéna, 22. prosince roku 2009

 

3.10.2020

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.

Kuan Jin, 23. prosince, roku 2009

 

4.10.2020

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především  

Buddha Vairóčana, 24. prosince, roku 2009

 

7.10.2020

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.  Matka Marie, 27 prosince 2009

 

8.10.2020

Čeká nás s Vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce. Mocný Vesmír, 28. prosince 2009

 

9.10.2020

O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na planetě, se dělíte s Hierarchií.

Milovaný Alfa, 29. prosince, 2009

 

********************************************************************************

 

Zdroj: https://sirius-centers.net/reading/index.html

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net