Sedmidenní nepřetržité Modlitební Bdění

pro stabilizaci situace na planetě

 

 

Vážení přátelé,

 

vzhledem k nestabilní situaci na planetě a šíření virů skupiny Covid,

jako stabilizační opatření bylo uspořádano Modlitební Bdění
od 00-00 30. března po 00-00 6. dubna 2020
 moskévského času.

 

Určité síly na planetě pomocí viru a hromadných sdělovacích prostředků vytvořily atmosféru řízeného chaosu.

Opoziční síly se snaží pomoci chaosu zmocnit se zdroji planety a vládnout nad obyvatelstvem Země. 

To vše se stalo možným kvůli naší nedostatečné víře v Boha a odmítnutí Božských hodnot ve prospěch konzumní společnosti.

Avšak v podmínkách chaosu existuje velká šance otočit situaci na planetě a nasměrovat ji Božským směrem.

Nejdůležitější pro pozitivní, evoluční, strukturální změny není silné, ale superslabé působení, kdy není důležitá síla působení, ale počet a výběr míst, kde se toto působení uplatňuje. V této souvislosti nelze nevzpomenout na slova velikého Lao-C, že měkké a slabé přemáhá tvrdé a silné.

 

Pokud dostatečný počet světlonošů
se správným motivem, nacházejících se v Božském stavu vědomí, 
vynaloží  modlitební úsilí po dostatečně dlouhou dobu, budou to ty slabé vlivy,
které mohou v podmínkách chaosu vrátit situaci na planetě do Božského směru.

 

Pán Maitreya řekl svému PosluTaťáně N. Mikušině že změna situace vyžaduje modlitební úsilí
10 tisíc lidí každou hodinu.

 

Posel neví, kolik lidí se rozhodne zúčastnit se Bdění, ale ti, kteří chápou, co se děje na planetě, by si měli jednoduše splnit svou modlitební povinnost, a tím pomoci vývoji planety Země.

 

Společně jsme četli Růžence v souladu s tabulkou:
Rozvrh hodin čtení Růženců pro každý den Modlitebního Bdění
 Uvedené hodiny platí pro Českou Republiku
 
23:00, 11:00
Růženec Sv. Michaela Archanděla
Vysílání v ruštině
00:00, 12:00
Růženec Matky Marie - 1
Vysílání v ruštině
01:00, 13:00
Malý Růženec Matky Marie - 3
Vysílání v ruštině
02:00, 14:00
Růženec Sv. Michaela Archanděla
Vysílání v ruštině
03:00, 15:00
Malý Růženec Matky Marie - 5
Vysílání v ruštině
04:00, 16:00
Malý Růženec Matky Marie - 8
Vysílání v ruštině
05:00, 17:00
Růženec Sv. Michaela Archanděla
Vysílání v ruštině
06:00, 18:00
Růženec Matky Marie – 9
Vysílání v ruštině
07:00, 19:00
Růženec Matky Marie – 10
Vysílání v ruštině
08:00, 20:00
Růženec Sv. Michaela Archanděla
Vysílání v ruštině
09:00, 21:00
Malý Růženec Matky Marie - 12
Vysílání v ruštině
10:00, 22:00
Růženec Matky Marie pro Rusko
Vysílání v ruštině


 _______________________________________________________________________

Růžence přečetli samostatně v češtině nebo se připojit k vysílání na webových stránkách Sirius v ruštině.

 

Spojení s vysíláním a začátek čtení Růženců je na začátku každé hodiny.

Sami si určovali, kolik Růženců za den a kdy budete číst.

_____________________________________________________________________

Četli jsme Růženec pouze v modlitebním stavu vědomí! 

Doporučení, jak dosáhnout modlitebního stavu vědomí, naleznete na následujících odkazech:

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

Podmínky pro účinnou duchovní práci

___________________________________________________________________

 

Pro soustředění modlitebního úsilí
před přečtením každého Růžence udělali jsme následující vzývání:

 

Ve jménu Pána Boha Všemohoucího, ve jménu mé Mocné JÁ JSEM Přítomnosti žádám milovaného Archanděla Michaela a anděle Ochrany, milovanou Matku Marii a anděle Uzdravení převzít kontrolu nad situací, spojenou s virem Covid, a celkovou situací ve světě. 

Žádám o pomoc pro vlády všech zemí světa v rozhodování v souladu s Boží vůli.

Žádám o Božskou pomoc pro zdravotnický personál a všechny zúčastněné v této situaci.

Žádám o pomoc pro duše zemřelých  lidí. 

Žádám o probuzení Božských kvalit v srdcích lidí Země. 

Žádám o přeměnu lidského strachu a zoufalství na Božskou Lásku, Milosrdenství a Soucit, o uzdravení a harmonizaci Matky Země.

Svatý Archanděli Michaeli a andělé Ochrany, přesvatá Matko Boží (Bohorodičko), prosíme o pomoc!

Odpusť mi, Pane Všemohoucí, mé prohřešky, vědomé a nevědomé, které mohly přispět k této situaci ve světě.

Žádám, aby energie mé modlitby byla vynásobena počtem lidí účastnících se tohoto Bdění!

Ať se děje vše podle Boží Svaté Vůle!

Amen. 

_____________________________________________________________________

Pokud jste během duchovní práxi dosáhli dobrého duchovního stavu, můžete provést následující vizualizaci, kterou vám dal Pán Súrja:

"A na konci vaší duchovní praxe vás žádám, abyste udělal jednu jednoduchou věc. 

Představte si, že se vaše aura rozšiřuje a dosahuje velikosti domu, pak se rozšiřuje a zahrnuje vaše město, vaši zemi a celý svět. 

A každý živý tvor, který spadá do pole působení vaší aury, zažije svůj vliv na sebe.

A každé živé stvoření je naplněno stavem harmonie a míru, kterého se vám podařilo dosáhnout během vaší duchovní praxe.“ 

(Milovaný Súrja, 13. prosince 2005).

 

Taťána Mikušina

Světlo a Láska!

 

_____________________________________________

email koordinátora -  limonova35@seznam.cz