Iluze a její smotání. Učení o změně vědomí. 

T. N. Mikušina

 
 

V Lotyšsku se připravuje vydání knihy, která se v ruštině nazývá «Učení o změně vědomí». Již dávno byla vydána v ruštině. A nyní je přeložená do lotyštiny a bude k dispozici ke  koupi. V souvislosti s vydáním této knihy se čtenáři z Lotyšska ptají. Otázek je několik, ale dnes se pokusím odpovědět na jednu. Zeptala se Liga Zitara, v Lotyšsku je známou novinářkou. 

Zde se ptá:

«V Poselstvích Vyšších Sil se  tvrdí, že lidstvo žije v iluzi. Jak se tato iluze objevuje ve fyzickém světě, jak se děje její smotání a jak si toho může člověk všimnout, jak se tato změna vědomí projeví?»

 

 Opravdu, spousta Poselství  je věnována Mistry Moudrosti Učení o změně vědomí. Můžeme říci, že se jedná o velmi důležité Učení a pro jeho pochopení je samozřejmě zapotřebí určité přípravy. Potvrzuje se, že lidstvo ve svém vývoji nepřesahuje 7 tisíc let, jak je uvedeno v Bibli, ale desítky milionů let.

A na začátku bylo lidstvo v éterické podobě. To znamená, že pokud bychom se  naším fyzickým zrakem pokusili uvidět to lidstvo, které žilo před desítkami milionů let,tak bychom ho prostě neviděli. A tak to trvalo mnoho milionů let. Můžete dokonce říci stovky milionů let. A pak, asi před 18 miliony let, byl lidstvu přidělen rozum.

 

A tehdy když byl lidstvu přidělen rozum, získalo schopnost ovládat energii, která přichází do každé bytosti  prostřednictvím systému čaker skrze každou osobu, prostřednictvím systému čaker v tento náš svět. A tak dokonalá Božská energie procházející člověkem je zbarvena jeho vnitřním stavem, jeho myšlenkami, jeho pocity a tímto způsobem přichází do tohoto světa.

A pokud děláme volby, které odpovídají Vyššímu Zákonu který existuje v tomto Vesmíru, pak energie zůstává ve stejné vysokofrekvenční formě. Ale když uděláme nesprávné volby, t.z. nesprávně kvalifikujeme tuto energii, pak tato energie houstne. Když prochází našimi nedokonalými myšlenkami, nedokonalými pocity, energie začíná houstnout.

A tím pádem, za miliony let, kolem 18 milionů let, energie se zhušťovala a zhušťovala, a v tuto chvíli vidíme svět tak, jak je nyní fyzický svět, který nás obklopuje. Ale Mistři tvrdí, že jsme dosáhli nejnižšího bodu vývoje a nejnižšího bodu materiality.

A další cesta - tento bod obratu jsme již dosáhli, a my musíme opět zamířit po vzestupné spirále k  zeslabení tohoto světa, k nabytí Božských vlastností.

A přesně tak ,jak jsme přes své vědomí propouštěli Božskou Energii a ona zhušťováním  vytvořila tento iluzorní fyzický svět,přesně tak s pomocí našeho vědomí a s pomocí vědomí těch lidí, kteří nyní žijí ....

Musím také říci, že evoluce lidstva před desítkami miliónů let neznamená, že nějací jiní lidé byli ztělesněni. To  jsme  se my ztělesnili před  desítkami a stovkami milionů let na planetě Zemi a budeme se i nadále ztělesňovat. 

V tomto Vesmíru je platný Zákon Evolučního Vývoje a my se  musíme rozvíjet v souladu s Božským plánem, stále více se zdokonalovat, zdokonalovat naše vědomí, zdokonalovat se v Bohu. A tak, když se zdokonalíme, naše myšlenky a pocity budou také dokonalejší.

A vice dokonalejší myšlenky a pocity které budeme mít v průběhu práce na sobě, budou jako...  Božská energie bude přenášena prostřednictvím našeho systému čaker (prostřednictvím našeho energetického systému), ale bude to mít už jemnější, vyvýšenější charakter a více Božský  charakter.

A tímto způsobem podle záměru Boha se Vesmír bude znovu svinovat skrze naše vědomí. 

A to je hlavní Učení, jedno z hlavních Učení, které Mistři dávají. Pochopením tohoto Učení, studováním tohoto Učení chápeme, proč Bůh stvořil člověka ke svému   vlastnímu obrazu a podobě.  Ve skutečnosti jsme tvůrci tohoto světa. Prostřednictvím nás tento svět existuje ve formě, v jaké je dnes. A v budoucnu se tento svět s pomocí našeho vědomí promění v jemnější svět, Božský svět. Proto jsme v zásadě bohové pro tento svět. 

Taťána Mikušina

 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net