O Světové vládě

 

O Světové vládě, o Dobru i Zlu z hlediska Učení Vzestoupených Mistrů. 
 

Na otázku od čtenářky webu "Sirius" reaguje 

Posel Velkého Bílého Bratrstva 21. století T.  Mikušina 

 

Zajímavá otázka přišla od čtenářky webu "Sirius" Antoniny z Bulharska: 

 

„Jsem velmi zvědavá a přemýšlím, jestli se zákon karmy vztahuje na těch pár rodin, které vládnou světu? 

 

Jsou to Rothschildové, Bruce, Rockefellerové, Warburgové, atd. Nepotřebují peníze, téměř všechny peníze na Zemi jsou jejich. 

 

Ovládají téměř vše na Zemi: zdroje naší planety, všechny půjčky, které zotročují obyvatelstvo, banky včetně světové banky a devizových trhů, obrovské koncerny a korporace. Potřebují energii lidí. Manipulují s hodnotami lidí, odsouvají je stranou – k iluzi tohoto světa. 

 

Proč to dělají? Není to temná síla mimo nás? Proč se karma vrací obyčejnému člověku a tito tvorové udělali pro pozemšťany tolik zlého, ale žijí v luxusu, spokojenosti a vládnou světu po mnoho let? 

 

Jim se karma nevrací?"

 

 

Pokud se obrátíme na Učení dané Mistry, pak za prvé: na Zemi existují dvě síly – síly Dobra a síly Zla, které spolu neustále působí, přecházejí jedna do druhé a za druhé jsou zde určité ideologie, na kterých se vyvíjí lidská společnost. 

 

Před pár staletími začal ve vědomí lidí nastávat obrat a Bůh začal v jejich vědomí zabírat stále méně místa. Byla to volba stále více lidí.

 

Pokud se podíváme na historii Ruska, pak se Rusko rozhodlo tím, že se v roce 1917 odvrátilo od Boha. Víme, že car byl zrazen, sesazen z trůnu a následně zabit. Většina církvi a klášterů byla zničena a víme, že bylo zabito a mučeno asi 300 000 duchovních. 

 

Tím byla zrazena pravoslavná církev a vlastně pak zanikla, protože oživit církev je vlastně velmi těžké. Právě tato volba, kterou lidé učinili, určuje budoucnost. A ve všech ostatních zemích lidé Boha postupně opouštěli.

 

Tím pádem zvítězila tedy ideologie, které se říká „kult zlatého telete" neboli konzumní společnost. A moc se postupem času soustředila do rukou těch lidí, kteří jsou jakýmisi „kněžími“ této ideologie.

 

Jaké jsou hlavní rysy této ideologie? 

Nemají Boha, vše je omezeno hmotným světem, a pokud tedy existuje jen jeden život, musíte z něj mít veškeré potešení. A protože zdroje planety jsou omezené, je třeba je kontrolovat. Je nutné ovládnout všechny finanční zdroje, materiální zdroje, nerostné suroviny a dosáhnout tak globální nadvlády na Zemi. To je plně v souladu s ideologií, kterou prosazují.

 

A lidé v tomto případě jednoduše následují tuto ideologii uctívání „zlatého telete . Ale ne proto, že jim byla vnucena tato ideologie. Jedním z hlavních zákonů, které v našem světě existují, je zákon svobodné vůle. 

 

Každý člověk má svobodnou vůli a jedná podle své svobodné vůle. Ale jednání v souladu se svobodnou vůlí znamená odpovědnost. 

 

Pokud jednáme podle své svobodné vůle, ale porušujeme Boží Zákon, vytváříme tím karmu a tato karma se nám musí v té či oné podobě vrátit. Když se tedy lidé postupně zříkají Boha, vstoupí v platnost Zákon Karmy.

 

Proč ale tento Zákon Karmy, jak píše Antonina, neplatí pro ty lidi, kteří vládnou světu? Na tuto otázku je ještě obtížnější odpovědět, pokud použijete nějaké obecně uznávané zdroje, znalosti. 

 

Víme, že evoluce na planetě Zemi probíhá cyklicky a v tuto chvíli velký Kosmický cyklus končí a další cyklus začíná. Jde o tom, že ne všichni lidé, kteří nyní existují na planetě Zemi, se budou moci dostat do nového Cyklu. Protože je vyžadována vyšší úroveň vědomí těchto lidí, aby se posunuli do nového stupně kosmické evoluce. 

A proto, když se lidé rozhodnou ve prospěch konzumní společnosti a odmítnou Boha a nechtějí se rozvíjet, tedy odmítají evoluční cestu vývoje, pak některé duše zcela zastaví evoluci, pro některé další budou možná přijata jiná řešení.

Ale planeta bude muset být osvobozena od těchto duší. A tuto „špinavou“ práci na osvobození planety od těch duší, které nejsou vhodné pro Kosmickou evoluci, další evoluci, duchovní evoluci, někdo na planetě musí vykonat.

 

A tak, podle mého názoru, jsou to lidé, kteří jsou nyní součástí korporací, které vládnou světu, dělají tuto „špinavou“ práci, aby očistili planetu od těch duší, které nejsou schopny dalšího vývoje. 

 

Jak se to dělá? V podobě válek, v podobě geneticky modifikovaných potravin, v podobě očkování. Existují různé triky. Média propagují násilí. Počítačové hry. To vše vede k degradaci lidí a jejich smrti. A to je to, co tyto rodiny dělají.

 

To je velmi obtížné pochopit, zvláště když všechny zdroje informací máme pouze z médií.

 

Ale když se ale obrátíme například k hinduismu, existuje taková kniha, podle mého názoru se jmenuje „ Šrímad Bhágavatam“

Popisuje příběh Džaje a Vidžaje. Jejich příběh je, že když byli v duchovním světě, byli strážci Pána Višnua. Jednou se velcí mudrci přišli poklonit Pánu Višnuovi – byli čtyři Svatí Kumarové, mezi nimiž byl i nám známý Sanat Kumara

Když se přišli poklonit, stráže tyto Velké Mudrce svatých Kumarů nepustily. Svatí Kumarové se rozzlobili a tito Džaja a Vidžaja měli být potrestáni.  

Pán Višnu navrhl, že mají buď sedm inkarnací jako lidé, kteří jsou oddaní Pánu Višnuovi (Vaišnavové), nebo tři inkarnace jako démoni, asurové, ateisté.

A tito  Džaja a Vidžaja se rozhodli inkarnovat jako ateisté, ale tři inkarnace místo sedmi. 

A tak se stali démony v každém z cyklů: Satya Juga, Treta Juga a Dvapara Juga. 

V každé Juze se inkarnovali jako démoni a tito démoni bojovali s Pánem Višnuem. 

Pokaždé bojovali s Pánem Višnuem. To znamená, že skutečně dostatečně vysoko duchovně vyvinuté Bytosti se postavily proti Pánu Višnuovi, ačkoli ve skutečnosti byly Jeho Služebníky. Tady je takový paradox. 

Musíme vždy chápat, že vše, co se děje v tomto světě, je druh Hry, Líla Pána. A musíte jen pochopit, co je za všemi těmi věcmi.

 

Také v křesťanství není vše dostatečně „uklizeno“. Existuje "Kniha Jób", kde je to jasně řečeno – tuto knihu si dokonce můžete přečíst – kde je naznačeno, že Satan je skutečně ve službě Bohu. To znamená, že když bylo potřeba připravit Joba o rodinu, zdraví, Satan to všechno udělal. Kdo je Satan? Satan je protivník, tedy ten, kdo stojí na straně nepřátelských sil. Ale ve skutečnosti Satan slouží Bohu.

 

Proto, když odmítáme evoluční cestu vývoje, měla by se nám tato karma vrátit v podobě trestu. 

Když odmítneme Boha, musíme podstoupit nějaký trest. Ale tohle je trest, který pro nás někdo musí udělat.

 

Zdá se mi, že to světová vláda úspěšně dělá – prostě ničí populaci: to je ta čipizace, očkování, které probíhá. To znamená, že nás jednoduše promění v jakési bioroboty. Ale ve skutečnosti jsme Boha předtím opustili. Toto je tedy karma, která nás čeká a kterou musíme přijmout.

 

Existuje z této situace cesta ven? Vždy existuje východisko z každé situace. Bůh nám vždy nechává příležitost pokračovat v evoluční cestě vývoje. Mistři proto neustále přicházejí a dávají Učení prostřednictvím různých lidí. 

 

Známe Elenu Petrovnu Blavatskou, která psala knihy asi před 130 lety. Jejím hlavním dílem je “Tajná Doktrína”. A také jsem se pokusila předložit tuto “Tajnou Doktrinu“ v modernějším jazyce v knize „Dobro a zlo. Soukromé čtení "Tajné Doktríny" od E.P. Blavatské".

 

Také v Diktátech daných Mistry skrze mne je toto téma mnohokrát nastoleno. A co je podstatou tohoto Učení?

 

Podstatou tohoto Učení je, že pokud v  konvenčních náboženských systémech existuje Bůh a ďábel, a Bůh a ďábel jsou proti sobě, to znamená, že když věříme, že jsme na straně Božského, pak si myslíme, že někdo, kdo nám odporuje, je na straně Ďábla, a vlastně se jen vzájemně zabíjíme, ale ve jménu Boha, samozřejmě. 

A tím pádem je vždy někdo, kdo musí být zabit, kdo musí být odstraněn, proti komu lze bojovat. A to je zakotveno v samotné ideologii, která nyní také existuje v tomto světě.

 

Za prvé, ideologie se musí změnit. Ideologie musí být přijata kritickým procentem - asi jedním procentem! - populace planety Země. A když tuto ideologii přijme nějaké kritické procento populace, pak se absolutně všechno změní. Protože ideologie je velmi jemná věc a díky změně ideologie se celá situace na planetě Zemi velmi rychle mění.

 

Ale nové Učení, toto Učení, které přichází na svět, říká, že existuje pouze Bůh. Nic na tomto světě neexistuje kromě Boha. A Ďábel je právě tím uvnitř nás, od kterého se musíme osvobodit, který v nás existuje. 

 

To znamená, že ve skutečnosti jsou v nás jak Bůh, tak Ďábel. Pokud tedy hledáme nepřátele mimo nás, pak je vždy najdeme. 

Pokud ale pochopíme, že když se vyrovnáme pouze s jedním ďáblem, který je v nás, nebude mimo nás nic, s čím bychom měli potřebu bojovat.

 

A toto Učení dávají Mistři již 12 let. Zatím mu nemůže porozumět a přijmout ho více než tisíc nebo několik set lidí. To znamená, že úroveň vědomí lidí je taková, že toto Učení nemohou přijmout. To neumožňuje  jejich úroveň rozvoje.

 

Když člověk postaví Boha do popředí, do čela celého svého života a pochopí, že na vině je pouze jeho úroveň vědomí, a pokusí se změnit své vědomí, a to i změnou vnější situace, která ve světě existuje, dělá to vědomě a aktivně

 

Protože vědomí může být změněno uvnitř sebe sama, ale také může být změněno, když provádíte nějaké vnější pozitivní akce zaměřené na Dobro a Spravedlnost. 

 

A tedy, pokud toto aktivně děláme, můžeme celou situaci napravit. Celá situace ve světě se velmi rychle změní a nebude potřeba žádná Světová vláda. Jednoduše nemůže existovat v podmínkách, které budou – veškerý život se změní. 

 

Ale pokud to neuděláme, pak prostě nemá smysl tuto civilizaci udržovat, v tichosti bude odstraněna z planety, třeba přicházíme na zahradu pěstovat mrkev a řepu na záhonech, ale ze zahrady odstraňujeme plevel. 

Stejným způsobem pracuje Bůh. Ale k tomu, aby takto jednal, je potřeba „Satana", který tuto „špinavou“ práci vykoná.

 

Takhle to vidím já. Možná, že se mýlím. Ale nyní argumentuji z hlediska Učení uděleného Mistry.

 

Dobro a Zlo jsou v našem světě neoddělitelné věci. 

Pokud jedno odstraníte, celý svět přestane existovat. Náš svět je směsí Dobra a Zla. 

To je nezbytné, abychom se rozvíjeli, abychom rozlišovali, abychom se zlepšovali. Pokud upadneme do ideálních podmínek, nebudeme se rozvíjet. 

 

Stačí si vzít příklad z Gautamy Buddhy. Žil v paláci a měl všechno. Z nějakého důvodu si ale uvědomil, že mu něco chybí. 

A když vyšel z paláce a viděl staré lidi, viděl nemocné, viděl smrt, uvědomil si, že na světě je také Zlo v podobě utrpení. 

A když to pochopil, začal přemýšlet: to znamená, že existuje nějaký způsob, který lidem umožní zbavit se utrpení. A to ho přimělo najít tuto cestu. Ale kdyby v paláci bydlel dál, nikdy by k té pravdě nepřišel.

Všechno je relativní. To znamená, že bychom se nemohli rozvíjet, kdyby existovalo jen Dobro nebo jen Zlo. 

 

Naším úkolem je toto rozlišovat, rozlišit Dobro od Zla. Musíme vždy usilovat o Dobro a vyhýbat se Zlu. To je smysl našeho života. Když lidé nedělají smyslem života touhu po Dobru a spravedlnosti, ale touhu po potěšení a penězích, nazývá se to degradace. 

 

A Ďábel, nebo v našem případě Světová vláda, nám jen ochotně podsouvá prvek volby. co si vybereme? Buď se budeme honit za potěšeními tohoto světa, za kousky papíru, nebo budeme, možná i za cenu svých vlastních životů, hájit Božství, hájit principy Božského světa.

 

Takže, co si vybereme? A když hájíme Dobro, spravedlnost, Boha, své ideály ani za cenu života, pak zachraňujeme svůj Život, tedy Život Věčný, Život naší individuality. 

 

A když se rozhodneme ve prospěch tohoto světa a budeme se i nadále honit za potěšeními a papírky, pak vlastně ztrácíme svou duši. 

No, fyzická těla budou stále nějak odstraněna. 99 % světové populace žije podle zákona konzumní společnosti, ve skutečnosti uctívájí „zlaté tele“. Je to jejich svobodná volba podle svobodní vůle.

 

Lidé se rozhodli – ve skutečnosti odmitli Boha. Přichází čas a okénko Božské příležitosti se zavře: to je ono, dobře jste se snažili rozvíjet, ale nic vám nevyšlo (T.N. tleská rukama).

 

Otevírá se Nový Cyklus. A dostanou se tam pouze ti, kteří jsou připraveni, kteří prošli těmito nezbytnými fázemi, které jim umožnily dosáhnout nové úrovně vědomí.  

 

Video (titulky)

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2017/2017-03-02.html

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net