Oblíbené knihy Učení Mistrů Moudrosti


 

 

Projekt  „Oblíbené knihy Učení“ se skončil.

 

ZÁVĚR

 

Děkujeme všem, kteří se ho zúčastnili. 

Děkujeme vám za vaše upřímné příběhy a názory o vašich oblíbených knihách Učení Mistrů Moudrosti, o tom, jak vstoupily do vašeho života, jak  změnily váš život.

Knihy Učení jsou naším majákem a průvodcem v tomto hmotném světě. 

Nedovolují nám spadnout na samé dno nedůvěry a zoufalství.

Všechna zaslaná vid ea písemné recenze nám pomáhají uvědomit si, jak je pro nás všechny důležité neustále dodržovat morální zásady a priority.

 

 

Některé z publikovaných názorů a videí jsou tak hluboko v našich srdcích, že se mnozí lidé zamilovali, že se s nimi nemůžeme rozloučit a čtou mnohokrát.

Zkušenost každého člověka je neocenitelná, protože často odhaluje nějaký jiný, dříve neznámý aspekt jedné nebo druhé knihy, pomáhá lépe poznat Učitele, který dal Poselství.

Po celý rok 2020 iniciovala Tat´jana Nikolajevna Mikušina projekty, které nám pomohly udržovat rovnováhu během zkoušek daných životem, nezapojovat se do prchajícího proudu událostí, čímž šetří naši energii a snaží se následovat Vyšší Cestu a uvědomovat si naši jednotu.

 

Díky všem předchozím projektům, stejně jako tento závěrečný projekt „Oblíbené knihy Učení“ jsme znovu viděli, že ná na planetě není tak málo.

Téměř v každém koutě světa jsou lidé, kteří čtou knihy se Poselstvami Mistrů Moudrosti a snaží se co nejvíce šířit Učení.

Jedná se o velmi důležitou službu a nejdůležitější věcí při distribuci knih Učení bude náš osobní motiv, náš vnitřní stav, stav našeho vědomí. 

Stejně jako motýly přitahuje světlo lampy, tak i lidi přitahuje energie, kterou vydáváme. A vibrace naší energie se zvyšují, jak Učení proniká naší bytostí.

Tat´jana Nikolajevna se tomuto tématu věnovala hodně času a připomněla nám, že přání pro distribuci knih nestačí. 

 

Musíme neustále vykonávat vnitřní duchovní práci.

To je klíč k úspěšné distribuci knih Učení Mistrů Moudrosti. To je náš hlavní úkol.

Abychom vám pomohli zapojit se do duchovní práce

máme knihy Učení, přednášky Tat´jany Nikolajevny Mikušiny

duchovní postupy a metody a doporučení Mistrů.

 

Všechny materiály: 

Posels tví, Růžence, mantry, filmy krásně a pečlivě s Láskou jsou prezentovány na webových stránkách Sirius 

https://sirius-cz.net 

Můžeme s vděčností přijmout pouze tento dar od Mistrů a Učitele a použít jej ve svém životě.

 

Máme také doporučení od Mistrů Moudrosti, 
jak jednat v daném časovém období

 

Jak řekl Milovaný Sanat Kumara ve svém 

„Nouzovém poselství“ ze dne 16. listopadu 2010: 

 

"Je řada na vás. Přišli jste do vtělení kvůli této misi, jejíž čas přichází. Musíte vystoupit z davu, musíte se oddělit a stát se tím, kým skutečně jste – průvodci Světla, elektrodami Světla. Prostřednictvím vás, prostřednictvím vašich vodičů by měla být nastolena rovnováha na planetě Zemi. 

 

<…>Shon života musí ustoupit. Všechno ať uvnitř vás ztichne. Nadešel váš čas.

<…>Rovnováha musí být obnovena. Za cenu modliteb, za cenu nastolení vnitřního klidu a ticha.

 

Je vás málo a jen cestou neúnavného soustředění se na vnitřní práci, jen cestou soustředění se na Vyšší po celý den je možné rovnováhu udržet.

 

Nevěnujte pozornost tomu, co se děje kolem vás. Jen soustředění na srdce, na Boha, který je ve vás.

Ať fouká vítr, ať je vánice, ať zuří požáry, ať se svět hroutí, ale pokud uvnitř alespoň několika lidí plamen hoří rovnoměrně a vládne klid a harmonie, je ještě možné vše změnit.

 

Vyzývám vás k mlčení. Vyzývám vás k modlitbě. Vyzývám vás k meditaci. Vyzývám vás, abyste se stali tím, čím jste: syny a dcerami Boha. Všechno uvnitř vás ztichne, a narušená rovnováha může být postupně obnovena"

 

Materiál připravili: Irina Koroteeva, Maria Fliman

České názory - dopisy

 

Celosvětové názory "Oblíbené knihy Učení" - videa  

________________________________________________________________

T.N. Mikušina nedávno uspořádala Skype-konferenci. 
Nabízime video a text dvou fragmentů z této Skype-konference:

 

Proč poklesl zájem o knihy Mistrů.
Fragment konference Skype od T. N. Mikušiny, listopad 2020

 

"Učení, které dávají Mistři, hlavní studie - je to Učení o Cestě Zasvěcení, to je individuální cesta, to není skupinová práce. 

A pokud jsme udělali nějakou skupinovou práci, to pouze tehdy když jsem se jí účastnila, abych během této práce mohla vidět, jak lidé spolupracují, jak na sebe vzájemně reagují, jaké vlastnosti během této práce projevují. V souladu s tím mohou lidé při této práci růst. 

Ale v této situaci, kdy je vše mimo kontrolu, vidím, že lidé nerostou, ale degradují, rozumíte.... to znamená, že abyste mohli provádět stejnou karma jógu, musíte to dělat se správným motivem. A většina lidí, kteří nyní dávají Učení Mistrů nebo distribuují knihy, jednají z egoistického hlediska ...

Tak jaké Učení tedy lidem přinášíme? Rozumějte - abyste mohli knihy propagovat, musíte mít určité vlastnosti. 

Knihy odcházejí z rukou čistých, nezištných, z rukou lidí, kteří převádějí Božskou energii. Tehdy knihy odcházejí. 

A když se zamíchá jakýkoli jiný motiv, knihy nebudou odcházet. Protože lidé nekupují knihy - lidé berou Božskou energii. 

Aby se Božská energie mohla získat, je třeba aby ona byla. To znamená, že kdo vlastní Božskou energii - od toho se chce vzít! A pokud nevlastní, pak se vše zastaví... To je otázka našeho vlastního zdokonalování... v Bohu. 

A možná tato fáze, kterou nyní procházíme, je dána proto, abychom si uvědomili, že něco nám bylo dáno a jestli jsme to správně použiváme - to znamená, že je čas zanalyzovat něco uvnitř sebe. Dokud skrze sebe neuvolníme cestu Bohu - je zbytečné něco dělat, chápete? 

My neseme do tohoto světa Božské Učení, Božskou Pravdu, ale aby lidé viděli, že je to Božské Učení, musíme mít Božské vlastnosti, především tímto přilákáme lidi, a potom už budou kupovat tyto knihy, číst tyto knihy, chápete .. 

Proto si myslím, že je třeba si dát pauzu a alespoň se zastavit a přemýšlet – tudy jsme běželi a pokračujeme běžet dál zlomiv si hlavu..." 

"Vždyť, naším úkolem není šířit Učení, není prodávat knihy... 
a jaký je náš úkol? 
Zachránit svou duši a duše lidí kolem nás ...skrze změnu vědomí ... změnit tento svět.“

Pomáháme celému světu překonáváním špatných stavů uvnitř sebe.
Fragment konference Skype od T. N. Mikušiny, listopad 2020.

"Toto Učení je poskytováno na určité energetické úrovni. A aby tomu člověk porozuměl, musí se přiblížit k této energetické úrovni, aby mohl toto Učení přijmout. 

Jestli u nás nyní celá společnost, s pomocí médií, s pomocí různých hrozeb očkování, čipování, klesla na nižší energetickou hladinu, pak určitý čas potrvá, než se energetický potenciál znovu zvýší a lidé by byli schopni přijmout toto Učení do svých srdcí, chápete? 

Můžeme k tomu přispět pouze prací na sobě, aniž bychom podlehli těmto hrozbám, zastrašování, depresím, obavám, to je podstata tohoto Učení. 

To znamená, bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě, musím snažit se udržovat vnitřní harmonii a klid. 

Pokud se nám to podaří, je to již velký krok na naší duchovní cestě. O tom je Učení. 

oto Učení je nám dáno na pomoc, abychom mohli překonat špatné stavy vědomí, protože když sami překonáme špatné stavy vědomí, pomáháme celému světu, protože my a celý svět tvoříme jeden celek." 

"Každý člověk je spojen na Jemné rovině s jiným člověkem, a pokud se nám podaří udržet vnitřní harmonii při této vnější „turbulencí“, 
pak tím pomáháme celému světu."

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2020/2020-11-02.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net