Archiv 2005 NEPUBLIKOVAT!!!

Čas se změnil

04.03.2005 00:00
Sanat Kumara 4. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, abych svět informoval o nové možnosti, nové dispenzaci, kterou se Nebesa rozhodla poskytnout prostřednictvím našeho nového ruského posla Taťány. Pro mnohé bude takový obrat událostí překvapením....

Cesta posetá růžemi

05.03.2005 00:00
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 5. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

06.03.2005 00:00
Přítomnost Jediného 6. března 2005   JÁ Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. JÁ Jsem proud Světla a Ohně. Plamen... Oheň... Smrtelné vědomí mě nemůže vnímat. Ale může pocítit moji vibraci, mého Ducha,...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

07.03.2005 00:00
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky 7. března 2005   JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci. Ve tvém světě je...

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu

08.03.2005 00:00
Milovaný Alfa 8. března 2005   Děti moje milované, JÁ JSEM Alfa. Překonal jsem ohromnou vzdálenost, ne fyzickou vzdálenost, ale vzdálenost uvnitř vědomí tohoto Posla, abych měl možnost s vámi nyní hovořit. Děti Země, přiblížila se doba kosmické možnosti, o které jste slyšeli...

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

09.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 9. března 2005    JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř před rokem jsem měl tu čest položit talár Posla Božího na ramena Taťány. Nemohla v tu chvíli...

Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve vlastním vědomí

10.03.2005 00:00
Gautama Buddha 10. března 2005   JÁ JSEM Hospodin Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrze tohoto posla, který mně dal možnost hovořit skrze ni. Od dob mého vtělení jako princ Siddhartha jsem přicházel na tuto planetu mnohokrát a přebýval v chrámech těch, kteří se připravili na...

Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

13.03.2005 00:00
Sanat Kumara 13. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara, znovu přicházející prostřednictvím svého posla. Vědomí každého člověka ovlivňují myšlenkové formy a obrazy tohoto hmotného světa. Tyto formy a obrazy plavou jako gigantické ryby v akváriu a hledají, čí vědomí mohou...

Pijte Nektar Božské Energie

14.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 14. března 2005   JÁ JSEM Súrja, znovu přicházející přes tohoto posla. Přesně před rokem jsem položil talár na její ramena na Velkém Centrálním Slunci. A byl zapotřebí přesně rok pro aktivaci tohoto taláru. Služba v podobě příjmu poselství je nejzodpovědnější. Je to...

Ukazujeme vám Cestu

15.03.2005 00:00
Sanat Kumara 15. března 2005   Já jsem Sanat Kumara. Přišel jsem. Stalo se tradicí předávat poselství prostřednictvím tohoto posla. Budeme pokračovat do té doby, než se změní vnější nebo vnitřní okolnosti. V současném stavu světa je velkou vzácností získat dostatečně čistého...

Vzdálené Světy jsou návštěvám otevřeny a čekají na vás

16.03.2005 00:00
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 16. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, mluvím z tvého nitra. Souznění,  harmonie – tyto vlastnosti jsou nezbytné pro možnost příjmu poselství z jemnohmotného světa. Bez těchto vlastností není možné dosáhnout stavu úplného oproštění se od všeho, co vás...

Umějte rozeznat kořen Pravdy

17.03.2005 00:00
Gautama Buddha 17. března 2005   JÁ JSEM Buddha Gautama. JÁ JSEM znovu přišel. Času je málo a já vám chci říct samotnou podstatu. Nenechte se odradit slovesnou obálkou, ve které jsou oblečena naše poselství. Slova jsou oděvem Pravdy, stejně jako listy jsou oděvem stromů. Když přijde...

Pocit boje není Božským pocitem

18.03.2005 00:00
Milovaný Alfa 18. března 2005   JÁ JSEM Alfa. Přišel jsem. V souladu se Zákonem můžu přijít do chrámu posla pouze na pozvání. Taťána mě pozvala. A tak mám možnost znovu s vámi mluvit. Přáním Nebes je dále hovořit prostřednictvím tohoto posla do té doby, než se změní vnější nebo...

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi

19.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 19. března 2005   JÁ JSEM Surja, přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych vám dal prostřednictvím tohoto posla Učení o karmě. Vy znáte termín karma jako energii, která vás doprovází během cyklu zemských vtělení. Dostáváte Božskou energii,...

Přišel čas, kdy se ve svém vědomí musíte vzdát jakéhokoliv projevu boje

20.03.2005 00:00
Milovaný El Moria 20. března 2005 JÁ JSEM El Moria! JÁ JSEM přišel. Poznali jste mě, milovaní? Zaposlouchejte se do mých vibrací. Je něco, stojící za všemi slovy i obrazy, a to je Božská Realita, kterou si není možné s ničím splést. Přišel jsem za vámi z této Vyšší Reality,...

2005-03-21

21.03.2005 00:00

Nyní Země prožívá kritické, přelomové období

22.03.2005 00:00
Sanat Kumara 22. března 2005 JÁ JSEM Sanat Kumara a znovu jsem přišel prostřednictvím mého posla. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi přibližný a pravděpodobnostní charakter. Veškeré události v jejich pravděpodobnostní formě...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

23.03.2005 00:00
Gautama Buddha 23. března 2005   JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu přicházející přes tohoto posla. Znalosti, které jsem vám dnes přišel předat, se vztahují k době mého vtělení princem Siddhartou. Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra....

2005-03-24

24.03.2005 00:00

Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!

25.03.2005 00:00
Milovaný Saint-Germain 25. března 2005   JÁ JSEM Saint-Germain! JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM! Radost z našeho setkání bude zkalena smutnou zprávou, kterou vám nyní chci sdělit. Jistě víte, že jsem odložil své kauzální tělo, aby lidstvo na Zemi mohlo užívat daru fialového plamene v době pro planetu...

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době

26.03.2005 00:00
Matka Marie 26. března 2005   JÁ JSEM Matka Marie, vaše Matka na Nebesích, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří jsou dnes vtěleni na Zemi. Využívám milost, která mi byla dána a která dovoluje používat tu...

Potřebujete imunitu proti zlu

27.03.2005 00:00
Milovaná Kuan Jin 27. března 2005   JÁ JSEM  Kuan Jin. JÁ JSEM přišla prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že někdo z těch, kdo čte tato poselství, mne nezná. Jsem známá na Východě. Mám pro lidi z Východu stejný význam, jaký má Matka Marie pro lidi ze Západu. Ženský princip...

Zvu vás do své Školy Mystérií

28.03.2005 00:00
Pan Majtréja 28. března 2005   JÁ JSEM Majtréja. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla za vámi. Přišel JSEM! Pozorně sledujte má dnešní slova, obrácené k vám. Může se vám zdát, že moje slova nejsou důležitá a nenesou v sobě žádnou novou informaci. Neukvapujte...

Vaše planeta vstupuje do cyklu, který vede ke smrštění iluze

29.03.2005 00:00
Milovaný Serapis Bey 29. března 2005   JÁ JSEM Serapis. Přišel JSEM. Stvoření tohoto Vesmíru a jeho vývoj jsou spojeny s překonáním tisíce překážek. Tyto překážky vznikají při interakci dvou hlavních sil tohoto Vesmíru. Původně čistý Boží záměr v okamžiku začátku rozdělení,...

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu

30.03.2005 00:00
Milovaný Zarathustra 30. března 2005   JÁ JSEM Zarathustra a přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Ohnivost – moje základní vlastnost. Oheň – můj živel! K rozlomení Učení, které vám předáváme, dochází při styku ohnivých vibrací, které jsou vlastní našemu...

2005-03-31

31.03.2005 00:00

Přišel čas nového Exodu, který musíte vykonat ve svém vědomí

01.04.2005 00:00
Mojžíš 1. dubna 2005   JÁ JSEM Mojžíš, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Přišel jsem! Od dob těch událostí, které jsou popsány v Bibli jako Exodus Židů z Egypta, uběhly stovky tisíc let. Ve skutečnosti jsem se vtělil na Zemi s posláním vyvést Pátou Kořenovou...

2005-04-02

02.04.2005 00:00

Učení o Komunitě

03.04.2005 00:00
Gautama Buddha 3. dubna 2005   JÁ JSEM Gautama, znovu jsem přišel přes tohoto posla. Dnes bych se chtěl pozastavit u tématu vztahů mezi členy různých komunit a náboženských škol. Je velmi jednoduché navázat osobní kontakt s Bohem uvnitř vás. A je velmi těžké navázat styky...

V Apokalypse jsem popsal dva cykly. Cyklus sestoupení do hmoty a cyklus vzestoupení z hmoty

04.04.2005 00:00
Svatý Ján 4. dubna 2005   JÁ JSEM Svatý Jan. Musíte na mě pamatovat. Jsem známý jako autor Apokalypsy, Zjevení Janova. Napsal jsem to, co jsem obdržel jako zjevení během mých duchovních vhledů na ostrově Patmos. Napsal jsem to ve formě, která mi umožnila sdělit podstatu Zjevení a současně...
1 | 2 | 3 >>

Archiv 2005 NEPUBLIKOVAT!!!

Čas se změnil
Sanat Kumara, 4. března 2005

Cesta posetá růžemi
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, 5. března 2005