Archiv 2005 NEPUBLIKOVAT!!!

Čas se změnil

04.03.2005 00:00
Sanat Kumara 4. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, abych svět informoval o nové možnosti, nové dispenzaci, kterou se Nebesa rozhodla poskytnout...

Růžová Cesta

05.03.2005 00:00
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 5. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

06.03.2005 00:00
Přítomnost Jediného 6. března 2005   JÁ Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. JÁ Jsem proud Světla...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

07.03.2005 00:00
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky 7. března 2005   JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme tě...

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu

08.03.2005 00:00
Milovaný Alfa 8. března 2005   Děti moje milované, JÁ JSEM Alfa. Překonal jsem ohromnou vzdálenost, ne fyzickou vzdálenost, ale vzdálenost uvnitř vědomí tohoto Posla, abych měl možnost...

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

09.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 9. března 2005    JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř...

Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve vlastním vědomí

10.03.2005 00:00
Gautama Buddha 10. března 2005   JÁ JSEM Hospodin Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrze tohoto posla, který mně dal možnost hovořit skrze ni. Od dob mého vtělení jako princ Siddhartha...

Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

13.03.2005 00:00
Sanat Kumara 13. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara, znovu přicházející prostřednictvím svého posla. Vědomí každého člověka ovlivňují myšlenkové formy a obrazy tohoto hmotného světa. Tyto...

Pijte Nektar Božské Energie

14.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 14. března 2005   JÁ JSEM Súrja, znovu přicházející přes tohoto posla. Přesně před rokem jsem položil talár na její ramena na Velkém Centrálním Slunci. A byl zapotřebí přesně...

Ukazujeme vám Cestu

15.03.2005 00:00
Sanat Kumara 15. března 2005   Já jsem Sanat Kumara. Přišel jsem. Stalo se tradicí předávat poselství prostřednictvím tohoto posla. Budeme pokračovat do té doby, než se změní vnější nebo vnitřní...

Vzdálené Světy jsou návštěvám otevřeny a čekají na vás

16.03.2005 00:00
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 16. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, mluvím z tvého nitra. Souznění,  harmonie – tyto vlastnosti jsou nezbytné pro možnost příjmu poselství z jemnohmotného...

Umějte rozeznat kořen Pravdy

17.03.2005 00:00
Gautama Buddha 17. března 2005   JÁ JSEM Buddha Gautama. JÁ JSEM znovu přišel. Času je málo a já vám chci říct samotnou podstatu. Nenechte se odradit slovesnou obálkou, ve které jsou...

Pocit boje není Božským pocitem

18.03.2005 00:00
Milovaný Alfa 18. března 2005   JÁ JSEM Alfa. Přišel jsem. V souladu se Zákonem můžu přijít do chrámu posla pouze na pozvání. Taťána mě pozvala. A tak mám možnost znovu s vámi...

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi

19.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 19. března 2005   JÁ JSEM Surja, přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych vám dal prostřednictvím tohoto posla Učení o karmě. Vy znáte...

Přišel čas, kdy se ve svém vědomí musíte vzdát jakéhokoliv projevu boje

20.03.2005 00:00
Milovaný El Moria 20. března 2005 JÁ JSEM El Moria! JÁ JSEM přišel. Poznali jste mě, milovaní? Zaposlouchejte se do mých vibrací. Je něco, stojící za všemi slovy i obrazy, a to je Božská...

Obracím se k těm z vás, kteří cítí osobní blízkost se mnou

21.03.2005 00:00
Ježíš 21. března 2005   JÁ JSEM Ježíš. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla. Od času mého vtělení na Zemi uplynulo okolo 2000 let. JÁ JSEM šťastný, že mohu využít tuto příležitost,...

Nyní Země prožívá kritické, přelomové období

22.03.2005 00:00
Sanat Kumara 22. března 2005 JÁ JSEM Sanat Kumara a znovu jsem přišel prostřednictvím mého posla. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

23.03.2005 00:00
Gautama Buddha 23. března 2005   JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu přicházející přes tohoto posla. Znalosti, které jsem vám dnes přišel předat, se vztahují k době mého vtělení princem...

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity

24.03.2005 00:00
Kuthumi 24. března 2005   JÁ JSEM Kuthumi. JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM přišel, abych využil této příležitosti a promluvil si s vámi. Znáte mě jako Mistra-psychologa, také mě znáte jako...

Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!

25.03.2005 00:00
Milovaný Saint-Germain 25. března 2005   JÁ JSEM Saint-Germain! JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM! Radost z našeho setkání bude zkalena smutnou zprávou, kterou vám nyní chci sdělit. Jistě víte, že jsem...

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době

26.03.2005 00:00
Matka Marie 26. března 2005   JÁ JSEM Matka Marie, vaše Matka na Nebesích, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří...

Potřebujete imunitu proti zlu

27.03.2005 00:00
Milovaná Kuan Jin 27. března 2005   JÁ JSEM  Kuan Jin. JÁ JSEM přišla prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že někdo z těch, kdo čte tato poselství, mne nezná. Jsem známá na Východě....

Zvu vás do své Školy Mystérií

28.03.2005 00:00
Pan Majtréja 28. března 2005   JÁ JSEM Majtréja. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla za vámi. Přišel JSEM! Pozorně sledujte má dnešní slova, obrácené k vám. Může se vám...

Vaše planeta vstupuje do cyklu, který vede ke smrštění iluze

29.03.2005 00:00
Milovaný Serapis Bey 29. března 2005   JÁ JSEM Serapis. Přišel JSEM. Stvoření tohoto Vesmíru a jeho vývoj jsou spojeny s překonáním tisíce překážek. Tyto překážky vznikají při...

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu

30.03.2005 00:00
Milovaný Zarathustra 30. března 2005   JÁ JSEM Zarathustra a přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Ohnivost – moje základní vlastnost. Oheň – můj...

Musíme Bohu dát možnost projevovat se skrze nás

31.03.2005 00:00
Konfucius 31. března 2005   JÁ JSEM Konfucius, který k vám přichází prostřednictvím tohoto posla. Přišel jsem vás poučit v oblasti Boží Moudrosti. Od doby mého vtělení na Zemi uběhlo...

Přišel čas nového Exodu, který musíte vykonat ve svém vědomí

01.04.2005 00:00
Mojžíš 1. dubna 2005   JÁ JSEM Mojžíš, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Přišel jsem! Od dob těch událostí, které jsou popsány v Bibli jako Exodus Židů z Egypta, uběhly...

Budoucnost Ruska je spojena s obnovením tradice pravé víry

02.04.2005 00:00
Pan Šiva 2. dubna 2005   JÁ JSEM Šiva! JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel! Jmenuji se Šiva. Šiva! JÁ JSEM Šiva! V daleké Indii, tak vzdálené vůči...

Učení o Komunitě

03.04.2005 00:00
Gautama Buddha 3. dubna 2005   JÁ JSEM Gautama, znovu jsem přišel přes tohoto posla. Dnes bych se chtěl pozastavit u tématu vztahů mezi členy různých komunit a náboženských škol. Je...

V Apokalypse jsem popsal dva cykly. Cyklus sestoupení do hmoty a cyklus vzestoupení z hmoty

04.04.2005 00:00
Svatý Ján 4. dubna 2005   JÁ JSEM Svatý Jan. Musíte na mě pamatovat. Jsem známý jako autor Apokalypsy, Zjevení Janova. Napsal jsem to, co jsem obdržel jako zjevení během mých duchovních vhledů...

Přišel čas, kdy musíte začít konat!

05.04.2005 00:00
Vzestoupený Mistr Igor 5. dubna 2005   JÁ JSEM Igor, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM Igor, který byl prostým rolníkem a vyrovnával karmu celého Ruska v té strašné...

Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska

06.04.2005 00:00
Milovaný Lanello 6. dubna 2005   JÁ JSEM Lanello, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto posla. Pamatujete si mě? JÁ JSEM ten, který založil organizaci Maják na vrcholu (The Summit...

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi

07.04.2005 00:00
Milovaný Cyklopea 7. dubna 2005   JÁ JSEM Cyklopea. JÁ JSEM dnes přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM Elohim Cyklopea. JÁ JSEM přišel, abych vám předal Boží Vizi pro situaci na planetě...

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás

08.04.2005 00:00
Babádží 8. dubna 2005   JÁ JSEM Babádží. Přišel jsem prostřednictvím tohoto Posla. Je možné, že mě neznáte. Přišel jsem do vtělení na konci minulého 20. století v Indii. A nenarodil...

2005-04-09

09.04.2005 00:00

Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, ve kterém hoří mnoho duší na této planetě

10.04.2005 00:00
Milovaný Hilarion 10. dubna 2005   JÁ JSEM Hilarion, Mistr Pátého paprsku, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto Posla. Přišel jsem, abych vás informoval o některých věcech,...

Připravte své chrámy na příchod mesiáše

11.04.2005 00:00
Jan Křtitel 11. dubna 2005   JÁ JSEM Jan Křtitel. Byl jsem ten, kdo předpověděl příchod mesiáše Krista. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem vám povědět historii mého života, toho mého života. A JÁ...

Musíte najít všechny bojovníky Světla nacházející se ve vtělení a připomenout jim jejich poslání

12.04.2005 00:00
Pán Lanto 12. dubna 2005   JÁ JSEM Lanto, který přichází k vám prostřednictvím tohoto Posla. JÁ JSEM přišel kvůli velmi důležitému a významnému rozhovoru, který nás teď čeká. Víte, že...

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě

13.04.2005 00:00
Velký Božský Směrovatel 13. dubna 2005   JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla. Zdá se to divné, že tak velké množství Vzestoupených Bytostí dává svá...

Skončila temná doba pro Rusko!

14.04.2005 00:00
Nikolaj Rerich 14. dubna 2005   JÁ JSEM Nikolaj Rerich, Vzestoupený Mistr Nikolaj Rerich. Přišel jsem za vámi spolu s tímto poslem. Je štěstí, že se naše setkaní uskutečnilo. Vzestoupené...

2005-04-15

15.04.2005 00:00

Největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ostatním

16.04.2005 00:00
Milovaný Vairóčana 16. dubna 2005   JÁ JSEM Vairóčana, přišel jsem k vám prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM Buddha jednoho z tajných paprsků a patřím k mandale pěti Dhyani...

2005-04-17

17.04.2005 00:00

2005-04-18

18.04.2005 00:00

Modlitba činem vždy byla a zůstává jednou z nejvyšších forem modlitby

19.04.2005 00:00
Padre Pio 19. dubna 2005   JÁ JSEM Padre Pio. JÁ JSEM přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že pro mnohé z vás je moje jméno neznámé. Žil jsem v minulém století...

Hlavní úkol, který na Zemi plníte, je zvyšování vědomí obyvatel Země

20.04.2005 00:00
Buddha Rubínového Paprsku 20. dubna 2005   JÁ JSEM Budhha Rubínového Paprsku, přicházím prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM vykonavatel funkce Buddhy na Rubínovém Paprsku. Přišel jsem vám...

Jako základ pro svou činnost vezměte Božské myšlenky, které dávají Mistři

21.04.2005 00:00
Mistr Godfre[1] 21. dubna 2005 JÁ JSEM Godfre. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla. Možná mě neznáte. Jsem asi nejvíce známý v Americe, v zemi, kterou nejvíce miluji a ve které...

2005-04-22

22.04.2005 00:00

2005-04-23

23.04.2005 00:00

2005-04-24

24.04.2005 00:00

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!

25.04.2005 00:00
Milovaný El Moria 25. dubna 2005   JÁ JSEM El Moria, přišel jsem znovu prostřednictvím tohoto posla. Pospíchám ukotvit svoje momentum Světla v energetickém poli Taťány. V souladu...

Učení o dvouplamenech

26.04.2005 00:00
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005 JÁ JSEM Kuthumi, který za vámi přišel prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, odlišné od toho učení, které vám...

Pokud skutečně chcete ve svém životě něco změnit, musíte se častěji zamýšlet nad svým vědomím

27.04.2005 00:00
Milovaný Súrja 27. dubna 2005   JÁ JSEM Súrja, přicházející k vám znovu prostřednictvím tohoto posla. Předmětem naší dnešní besedy bude vaše vědomí. Ve vašem každodenním...

Já vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás

28.04.2005 00:00
Milovaný El Morya 28. dubna 2005   JÁ JSEM El Morya, který znovu přišel k vám prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM přišel proto, abych vám poskytnul nové znalosti a chápání těch...

Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha

29.04.2005 00:00
Milovaný El Moria 29. dubna 2005   JÁ JSEM El Moria, přicházející k vám! JÁ JSEM přišel, abych vám předal nevelké Učení, spojené s možností, kterou získáváte, když jsou vaše čtyři...

2005-04-30

30.04.2005 00:00

2005-05-01

01.05.2005 00:00

2005-05-02

02.05.2005 00:00

2005-05-03

03.05.2005 00:00

2005-05-04

04.05.2005 00:00

Pro ty z vás, kteří jsou připraveni následovat Vůli Boha, budu tak starostlivou chůvou, jakou byste na fyzické rovině těžko hledali

05.05.2005 00:00
Milovaný El Moria 5. května 2005   JÁ JSEM El Moria, znovu přicházející prostřednictvím mého posla. Napětí posledních dnů se brzy projeví na situaci ve světě. Prostorové toky jsou napjaté....

2005-05-06

06.05.2005 00:00

2005-05-07

07.05.2005 00:00

2005-05-08

08.05.2005 00:00

2005-05-09

09.05.2005 00:00

2005-05-10

10.05.2005 00:00

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy

14.06.2005 00:00
Milovaný Kuthumi 14. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi, a znovu přicházím. Podle tradice přináším Učení. Jenomže přijmutí tohoto Učení může vytvořit překážku pro vaše vnější vědomí. Je to...